Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


HomeDisclaimer

Disclaimer

Hoewel het Historisch Archief Midden-Groningen er naar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt het Historisch Archief Midden-Groningen zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.