Fa. WEIJER. LOUTEREND VUUR HONIG S BOU1LLONBLOKJE5 thans 6 voor IOcL Rust, kalmte en zelfbeheersching jtfmnenland. uemengete bericnten. Heeren- longens Cosfuums Winferjassen. Gabardinejassen. FEUILLETON. Omvang Vakbewegitig. Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek. vanVALKEMBURG'S-- LEEU wARDEri met wisselende kansen, terwijl moet worden er- kend, dat de thuiselub de meerdere was. Het eerste succès is dan ook voor Noordster, als Korte een keihard schot langs Vissoher in het doel schiet, 10. Vervolgens is het woord aan W.V.V., maar de verdediging van Noordster weet van geen wijken en houdt kranig stand. Aan den anderen kant gaat het beter, als Kui- per den bal krjjgt toegespeeld, er mee vandoor gaat en Visscher het nakijken geeft, 2—0. Met dezen stand wordt ook gedraaid. Als wederom wordt begonnen, krijgt Kuiper van W.V.V. het leer te paaken, dringt door ailes heen en met een prachtlg schot verkleint hij den achter- stand tôt 21. Dit wordt Noordster zeker te bar, want ze nemen nu het spel In handen en Zweep brengt spoedig den stand op 3—1. W.V. V. laat zich evenmin onbetuigd en als Brou- %ver Jr. door ailes heen dringt, is de stand 32. Maar hierna is het met de Winschoters gedaan De thuiselub beheerscht het spel en achtereen- volgens brengt Haan met een tweetal goed ge- richte schoten den stand op 52, waarna in- rukken wordt gefloten. G. R. C.—BATO 5—0. De Groningers wisten een verdiende 50- overwinning op Bato te behalen. In het begin hadden zeker weinigen van de toeschouwers verwacht dat de score zoo hoog zou worden op- gevoerd, aangezien in de eerste helft de Gro ningers slechts een 10-voorsprong hadden weten te bevechten. Ook in de tweede helft ging het in het eerst niet zoo bijzonder vlot en duur- de het nog 20 min., alvorens Koster, die ook het eerste doelpunt had gescoord, den stand op 20 wist te brengen, terwijl dezelfde speler de score spoedig verhoogde tôt 30. Wel vie len de Winschoters dikwijls enthousiast aan, maar de G.R.C.-defensie was bijzonder goed op dreef en zond ailes retour. Aan den anderen kant ging het beter en nadat Tuntelder de seo re had verhoogd tôt 4—0, bracht Koster voor- noemd, den eindstand op 50. STADSKANAAL—HOOGEZAND 1—3. Het is een verdiende overwinning voor Hoo- gezand geworden, al moet worden erkend dat de thuiselub niet bijzonder gelukkig was toen Kuiper bij een aanval van Hoogezand den bal in eigen doel kopte, waardoor de bezoekers ge- makkelijk aan de leiding kwamen, 0—1. Nadat eenigen tijd later de stand op 02 is gebracht, komt de thuisoiub eenige keeren in het offen- sief, maar het blrjft bij vergeefsche pogingen. Met 02 breekt de rust aan. Het eerste succès ha de rust is ook voor de Hoogezandsters, zoo- dat het 03 wordt. Hierna gaat het spei gelijk op, met het gevolg dat bij een aanval van Stads- kanaal Roemeling de eer voor de thuiselub weet te redden, 13. Dit is ook het eind-resultaat. ZUIDBROEK— HELPMAN 23. Het is een in de beste verstandhouding ge- speelde ontmoeting geworden, terwijl de glad- heid van het veld afbreuk deed aan het spel. De thuiselub was voorai niet minder sterk dan de bezoekers maar de aanvallen van de gasten waren gevaarlijker. Het was Vos die na eenige vergeefsche pogingen Zuidbroek de leiding gaf, 1—0. Helpman komt hierna gemakkelijk aan den gelijkmaker, als de verdediging van Zuid broek het leer in eigen doel werkt, 11. Voor de rust kreeg Helpman de leiding als de rechts- binnen een schot inzendt dat doel treft, 12. Dit schot had de doelman moeten houden. Met den stand 12 wordt gepauseerd. Na hervat- ting heeft Helpman eerst het beste van het spel, maar dit overwicht duurt maar kort en neemt Zuidbroek het spel weer in handen, met het resultaat dat Vos gelijk maakt, 2—2. De nog resteerende minuten wordt hard om de lei ding gestreden, met wisselende kansen. Ten- slotte gelrkt het Helpman het winnende doel- jBpt te jtiaken, 23. Met dezen uitslag konden c gasten tevreden zijn. H.S.O.—MONTENDAM 3—1. De thuiselub heeft een verdiende overwinning on Muntendam bevochten, maar heel gemakke lijk hebben ze het niet gehad. Zeker, was de thuiselub verreweg de meerdere, maar door het korte spel brachten ze het niet ver, terwijl de hechte verdediging van Muntendam met Hooyer aa i t hoofd, niet gemakkelijk te passeeren was. De wedstrijd begon met eenige aanvallen op het Muntendammer doel, maar verder dan eèn drietal succeslooze hoekschoppen brachten ze het niet. De Kraaien waren echter niet voor het Muntendammer doel weg te krijgen. Bij een doelworsteling voor Hooijers heiligdom, komt dan ook het eerste succès voor H.S.C.! 0- BiJ dit eene doelpunt bleef het ook in de eerste helft, zoodat H.S.C. met de rust een 10 voorsprong had. De tweede helft werd door Muntendam goed ingezet, tenminste eeni ge aanvallen werden op het H.S.C.-doel onder- nomen, maar het goede schot werd niet gèvon- den. H.S.C. nam vervolgens het spel weer in handen en het doel van Hoofter werd onder schot genomen, maar deze doelman was bijzon- dér goed op dreef en keerde ailes, zelfs bij een strafschop en een penalty bleef hij onverbidde- ljjk. Als Muntendam dan op een gegeven mo ment doorbreekt, maakt Doddema gelijk, 11. Dit geeft de gasten moed, met het gevolg dat er eenige keeren gevaar dreigt voor het doel van Haan, maar ook deze weerde de aanvallen af. De thuiselub zag het gevaar dat dreigde op tijd in en gooide er nog een schepje op en aanval op aanval werd op het Muntendam-doel ondernomen. Als Hooijer dan een moeilijken bal te verwerken krggt, ontglipt 't leer hem, wat Schut niet ontgaat en 't is 21. Direct hierna maakt Poelman aan aile onzekerheid een einde, als hij met een prachtschot Hooijer het nakijken geeft, 31. De Muntendammers gaven den moed nog niet op (daarvoor ztfn het Munten dammers) en ze maakten het Haan nog eenige keeren moeilijk, echter succès bleef oit. Het einde kwam met een zwaar bevochten 31-zege voor H.S.C. De stand in de 2e klasse luidt thans: INGEZONDEN MEDEDEELINGEN H. S. C. 9 9 0 0 18 41- 8 Hoogezand 9 6 1 2 13 33—25 Noordster 8 5 1 2 11 21-12 Stadskanaal 9 5 1 3 11 20-24 G. R. C. 8 4 1 3 9 24—22 Helpman 9 3 1 5 7 21—30 Bato 9 2 2 5 6 13-23 W. V. V. 9 2 1 6 5 15—21 Zuidbroek 9 2 1 6 5 18—30 Muntendam 9 1 1 7 3 11-19 COMPETITIE D.V.B. Eext ILoco 113. De thuiselub had zeker in 't begin niet ge- dacht dat ze met dubbele cflfers zou win- nen, want spoedig had Loco een 20-voor- sprong te pakken, terwijl de thuiselub met moei- te met een tweetal doelpunten gelijk wist te maken, 22. Na de rust was het spel geheel an- ders en was het of er maar een elftal speelde. De score werd achtereenvolgens opgevoerd tôt 113, waarmee het einde kwam. D.V.B.-uitslagen. WEDSTRIJDUITSLAGEN K.N.V.B. Afdeeling I. AjaxZ.F.C. 't GooiSparta HaarlemFejjenoord H.D.V.S.V.S.V. A r> o h.F.C. Afdeeling II, V.U.C.- D.F.C. StormvogelsR.C.H. ExcelsiorH.B.S. Xerxes- - Hilversum K.F.C.—D.H.C. Afdeeling III. Hengelo—Heracles P E.C.Ensched. Boys Go Abead—Vitesse EnscbedeTubantia Wageningen—A.G.O.V.V. Afdeeling IV. EindhovenM.V.V. L.O.N.G.A.— P.S.V. Bleiierheide—Willem II MiddelburgN.O.A.D. B.V.V.—N.A.C. Afdeeling V. le klasse. 3—2 3—4 2—1 2—3 2—3 3—1 2—0 2—5 3—3 3—2 1—9 1—0 5—1 2—1 0—1 4—1 0—1 2—2 2—0 ■-«iEZONilEN MEDEDEELINGEN. WILDERVANK. TELEF. 443. Prima Contectie. Nieuwste dessins. FrisiaG.V.A.V, 2—5 t eendam- - Si'.eek 2—5 Alcides- Leeuwarden 1—4 Be QuickAchilles 5—1 Friesland—Velocitas 1—6 2e klasse B H.S.C.Muntendam 3—1 StadskanaalHoogezand 1—3 NoordsterW.V.V. 5—2 ZuidbroekHelpman 2—3 G.R.C.—Bato 5—0 Reserve le klasse. Leeuwarden 2Alcides 2 4—3 F.V.C. 2Friaia 2 5—2 Achilles 2Velocitas 2 1—5 Reserve 2e klasse B. W.V.V. 2Velocitas 3 0—4 G.V.A.V. 2Noordster 2 4—2 Emmen 2G.R.C. 2 3—4 Buiten de competitie. Z.A.C.—Ôud Internationals 8—4 G. V.B.-uitslagen. Pekelder Boys 2—Veendam 5 1—2 Veendam 4de Wieke 1 3—1 S.T.A.Stadskanaal 2 3—0 Muntendam 2Woldjes Boys 2 6—3 V.D.S.Muntendam 3 6—1 Muntendam 2—Musselkanaal 3—0 Noordster 3B.A.T.O. 2 5—2 Noordster 5—-Thos 3 2—2 Pekela 2Alteveer 2 2—1 Eenrum 3—Noordpool 3 4—0 le klasse. BuinenGasselternijveen 5—5 Asser Boys nGieten 2—1 SmildeRoden 1—5 2e klasse. BuinerveenV.A.K.O. 7—0 BeilenAchilles IV 3—4 3e klasse. ZuidlarenAttila II 3—1 EextEes 11—3 LandarbeidBeilen n 1—3 Quick BoysNieuweroord 4—0 DwingeloSmilde II 2—1 Gieten IIEes 1—3 NieuwediepBorger H 1—4 4e klasse. Westerbork IIWijster 2—1 BoschoordSmilde III 9—1 EkehaarRolder Boys n 1—6 Haler Boys—Hoogersmilde 15—2 V.A.K.O. II—Zejjen 5—1 Asser Boys TV—Quick Boys II 4—0 AanerveenAnnen II 1—3 Drouwenerveen—Eext II 1—1 Hermes—Buinerveen II 2—5 GieterveenEexterveen 4—3 Nieuwediep nBorger III 3—2 G.K.C. II—Hunso II 2—3 Achilles VIDonderen 10—2 V.A.K.O. IIITinaarlo 03 Adspiranten. ZuidlarenAttila 4—0 V.A.K.O.Zeijen 1—2 Asser Boys AAchilles A 0—5 BeilenAchilles B 0—9 GasselternijveenEext 8—0 Achilles CAsser Boys B 4—1 G-K.C.Rolder Boys B 1—3 BuinenBorger 21—0 IN UEZONDEN MEDEDEELINGEN keeren weer terue na het gebruik van IVllJnhardt's Zenuwtabletten. Ulazen Buisje 75 et. Bij Apoth. en Drogisten. TERAPEL, 13 Nov. Op het S.T.A.-terrein werd gisteren 'n wed strijd S.T.A. IStadskanaal II gespeeld. De thuiselub wist driemaal te scoren, terwijl er geen enkel tegen-doelpunt werd gemaakt. De rust ging in met 00. In den voetbalwedstrijd S.T.A. H—Mee- den kwam, tengevolge van de gladheid van het veld, een der gasten zoo ernstig te vallen, dat hij een scheur in het kuitbeen bekwam. Na ver- bonden te zijn door dokter Lubberman, werd het slachtoffer per autq naar Meeden vervoerd. BUINEN, 11 Nov. Ouderavond. t Onder groote belangstellill werd alhier in het café Meursing een oudéStvond gehouden. Vooraf werden de ouders in de gelegen- heid gesteld om aan de school met het personeel over het leeren der kinderen te praten, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. De byeen- komst werd door het hoofd der school, den heer Bosma, met een inleiding geopend. Spr. bedank- te mede namens het pefsoneel, de ouders voor de betoonde belangstelling aan de school. In de zen tijd, aldus spr. is een goede verstandhouding tusschen school en huis noodzakelijker dan ooit, om het onderwijs, en speciaal het lager onder- wjjs, op te bouwen. Ook onze school is getroffen door de bezuiniging, wegens opheffing van het vervolgonderwijs, doch door in het leven roepen van verschillende cursussen, zal zooveel moge- lijk in de behoefte worden voorzien. Door den penningmeester van de oudercommissie werd re- kening en verantwoording gedaan. De rekening sloot met een batig saldo. De heeren Stel en Al- vering werden verzocht de rekening te contro- leeren. De periodiek aftredende bestuursleden A. de Bruin en A. HadderingBoekholt, werden bij acclamatie herkozen. Besloten werd om het Sint Nicolaasfeest wederom te vieren zooals vorig jaar. Bij de herziening vacantieregeling werd besloten de zomervacantie met een week te verlengen en de herfstvacantie met een week te korten. Een volgende ouderavond zal met de afd. Volksonderwijs worden gecombineerd. Nadat het zakelijk gedeelte was afgehandeld, had de commissie voor een aantal aardige ver- rassingen gezorgd, wat de lachspieren soms duchtig in beweging bracht Nadat door den heer Bosma aan aile medewerkenden hartelijk door MAKGARET PEDLER. Vertaling van M1A HOLT. 25. „En dan moet ik denken aan mijn woord aan Elisabeth. Als ik in dienst ging, zou ik dat niet mogen vergeten en er naar moeten hande- len. Anders zou ik misschien wel in het Vreem- delingen Legioen gegaan zijn, maar soms heeft een mensch nog niet eens het recht zich zonder meer te laten doodschieten." ,,Hoe bedoel je dat „Dat is toch anders eenvoudig genoeg. Stel standing is geen succès geweest. Het is beter, dat ik in mijn graf blijf. En heel langzaam was- Sara's geloof in de menschen van wie 2ij hield, weer tôt het leven terug gebracht. Eerst was zij van meening ge weest, dat dit gevoel dood was, maar het had liggen smeulen in een verlaten hoek van haar ziel en brandde nu weer hoog op. En na die ontmoeting op de heide was, wat in haar vertrouwen als twijfel geboren was, uit- gegroeid tôt een vaste overtuiging. Dien ge- heelen nacht had zij zich tegen die overtuiging a eJt in J20, naC Sara recht over- yerzet bewerend dat het niets anders was dan HOOFDSTUK XXXIII. Louterend Vuur. „Hij heeft het niet gedaan dank was gebracht, volgde slulting van dezen uitstekend geslaagden en druk bezochten ouder avond. NIEUWE-PEKELA, 10 Nov. Hedenavond vond hier in de Evang. Luther- sche Kerk een feestelijke godsdienstoefening plaats ter herdenking van den 450sten geboorte dag van Luther. De kerk was stampvol. Als feestredenaars traden op Ds. Bouwman van Winschoten, die eene boeiende levensbeschrijving gaf van den man, wiens invloed op het gods dienstig en maatschappelijk gebeuren in den loop der eeuwen zoo groot is geweest, en Ds. Spliet- hoff, alhier, die in een gloedvolle rede de betee- kenis van Luther voor den tegenwoordigen zoo- wel als voor den toekomenden tijd uiteenzette. Het bekende mannenkoor ..Albatros" zong op zeer verdienstelijke wijze een 4-tal liederen, ter wijl de organist, de heer Jellesma, de aanwezi- gen deed genieten van eenige prachtlg gespeelde orgelsoli, w.o. eene fantasie op „Een vaste burg is onze God". ERNSXIGE AANRIJDING. MEEDEN, 13 Nov. Omstreeks 5 uur had Vrijdagmiddag bij het voormalig tolhuis van Hartman alhier een ern stig ongeluk plaats. De wielrijder H. Kamphuis van Meeden, komende uit de richting Munten dam, werd ernstig verwond bij een aanrijding door een Winschoter taxi, komende uit Veen- dam. Na door dr. Keyer te zijn behandeld, werd Kamphuis naar het R. K. Ziekenhuis te Win schoten vervoerd. VEENDAM, 14 Nov. Ernstige aanrijding. Zondagnamiddag ruim vier uur, reed de 18- jarige Kornelius Meijer van Stadskanaal (Wil- dervank), die nog nimmer een rijproef heeft af- gelegd en dus ook niet in het bezit is van een rijbewijs, met de auto van zijn vader, dicht bij Borgercompagnie, langs de Langeleegte, met een vaart van ongeveer 50 K.M. De jonge Meijer wilde een auto passeeren, hoewel hij kon zien dat er van de andere zijde ook een personen- auto arriveerde. Toch waagde de niet-gediplo- meerde rijder het maar. Hij was nog niet eens weer rechts van den weg gekomen, toen hij de achterhaalde auto was voorbijgereden, of hij raakte de auto die uit Veendam kwam, met zoo'n hevigen slag, dat bei- de auto's werden vernield. Hoewel de schok hevig was, toch liep het voor de drie personen vrij goed af. Meijer Jr. werd aan een zijner beenen ernstig verwond, terwijl van de passagiers der andere auto, bestuurd door den heer N, Pool van Hoogezand, diens broer H. Pool, met het hoofd door de voorruit viel. Van de motoren was die van den heer P. het ergst beschadigd. Een passeerende motor- rijder waarschuwde de politie te Veendam, die direct op onderzoek uittrok. Duidelijk was waar te nemen, dat M. tijdens het ongeval met het linkerwiel verder naar links gereden heeft dan de middellijn van den weg. Aan hem is dus het ongeval te wijten. Pool had zjende dat er een auto naderde, reeds de vaart verminderd. Had Meijer dat ook gedaan en had hij het met het achterop rijden van de andere auto niet gewaagd, dan zou het ongeval zijn voorkomen. De jonge Meijer, wiens been erg opliep en dik geworden was, zette de reis naar huis, per taxi voort. Voor dezen zal dit muisje wel een duur staartje krijgen. Moge het gevolg voor den zeer roekeloozen jongen een goede les zijn, welke hem geleerd mag hebben, meer rekening te houden met de veiligheid van anderen en van zich zelf. WILDERVANK, 14 Nov. Blijkens het pas verschenen overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over den omvang der vakbeweging bedroeg op 1 Januari 1933 het ledental van de gezamenlijke vakbon- deh (landelijk en plaatseljjk) in ons land 828.899 tegen 779.648 leden op 1 Januari 1932. Niet bij een vakcentrale aangesloten waren op 1 Januari 1.1. 110.550 leden, terwijl de overige leden als volgt waren aangesloten bij het Nat. Arbeids Secretariaat (N.A.S.) 22.500, Ned. Verbond van Vakvereenigingen (N.V.V.) 336.150, Ned. Synd. Vakverbond (N.S.V.) 2850, Chr. Nat. Vakver- bond (C.N.V.) 115.000, R.K. Werkliedenverbond (R.K.W.) 192.650 en Ned. Vakcentrale (N.V.C. 49.200. In 1932 stegen de landarbeidersbonden met 22.000, transportarbeiders met 9900, handels- en kantoorbedienden met 6000 leden. Het aantal vrouweljjke leden steeg van 53.900 op 55.500, daarentegen daalde het adspirant-ledental van 16.500 op 13.000. Het aantal personen in dienst der vakvereeni gingen (bestuurders en kantoorpersoneel be droeg op 1 Januari 1.1. totaal 1343 en wel bij net N.A.S. 48, N.V.V. 579, C.N.V. 220, R.K.W. 340, N.V.C. 72, N.S.V. 4 en bij niet eene centrale aangesloten organisaties 80. Na zeer langdurige onderhandelingen en na tusschenkomst van den plaatsvervangenden Rijksbemiddelaar Mr. Bijlevelt, zijn fabrieksar- beidersorganisaties en de Directie der Friesch- Groningsche Beetwortelsuikerfabriek, overeen- gekomen dé loonen voor het trjdvak einde cam pagne 1933 tôt 30 April 1934 te doen vaststellen door eene arbitragecommissie welke gebonden is aan eene loonsverlaging van hoogstens 5 INGEZUNDEA MEDEDEELINGEN hardo'p haar ^ed zitten en sPrak die woorden haar wensch om hem onschuldig te zien haar I verlangen hem te kunnen liefhebben als een Sinds haar ontmoeting met Garth op de man, die haar liefde waardig was. Maar dan ei e was îe er uur van haar leven een conflict moest zij denken aan Garth Trent, zooals zij gewees a orte gespiek had haar geschokt hem had leeren kennen, zooals hij altijd voor P ,,Van a" 'J61 en t0en de nacht haar geweest was. Nimmer had die man iets îj geva en was had zij niet kunnen sla- gedaan, waardoor de beschuldigingen, tegen duisternis°°r "ggen staren in de diepe hem geuit, bevestigd werden. Zij dacht aan dat grootsche oogenblik, dat hij, zonder zich een maar zoo weinig gezegd. Zinnen, oogenblik te bedenken, in zee was gesprongen je eens voor, dat ik in dezen~ëoriogTou'sneu-j hadden" m^r wa^onde^ Jn'glfheel and^rebe" h T gezwommen velen, wat dan Dan zou Sara haar geheele geneel andere be- om haar reputatie te redden. verdere leven bltjven rondloopen met de vree- selijke gedachte, dat zij mij misschien onrecht- vaardig behandeld had en dat mijn zonde niet zoo groot is geweest als men haar die had af- geschilderd. En dat wil ik voorkomen. Neen, Miles, het leger is voor mij een gesloten deur. Ik ben een man, die ten onder gegaan is in den strjjd om het bestaan en zulke menschen moe ten onder de oppervlakte blijven. Dat -is voor iedereen het beste." Garth Trent staarde eenige oogenblikken voor zich uit en in zijn oogen lag een uitdruk- king van berusting. „Ik ben drie-en-twintig jaar begraven ge weest," hervatte hij even later. „Mijn wederop- reputatie ee ems op e en leefde. En eindelijk had zij Nog eens herinnerde zij zich zijn gelaat, zoo- zic omgewen en was heengegaan, wetend dat, als zij dat gisteren gezien had het gelaat a s zij nog anger bleef, zij zou worden meege- zonder masker, het gelaat van een martelaar, voer oor een vloedgolf van liefde, die haar maar niet van een lafaard. zou drijven tôt den man, die nog zoo'n groote i „Hij heeft het niet gedaan plaats in haar hart innam. Het geluid van zijn Werktuigelijk had zij die woorden gespfo- stem, de aanraking van zijn hand, een blik uit ken een uiting van haar gedachten, meer zijn oogen, was in staat haar te ontroeren tôt niet. En het geluid van haar eigen stem deed diep in haar hart en als wrakstukken waren haar schrikken. Het scheen alsof het een stem e slagboomen ter aarde gevallen, die zij tus- was uit het Niets, die haar kwam beschuldigen schen hen beiden had opgericht. voor ailes wat zij gedacht en gedaan had. En de herinnering- aan dat eene onvergetelijke Zij ging weer achterover op haar kussen lig- oogenblik, dat zij die uitdrukking van tevreden gen en glimlachte om dat idee. Maar dat zon- berusting had gezien op zjjn gelaat, dat in ab- derlinge gevoel van rust en vrede hield aan. Het soluté tegenspraak was met de zonde, die men was alsof zij na een lange omzwerving einde- hem toeschreef, was haar helder bijgebleven. [lijk thuis gekomen was. ,Zij voelde zich heel moe, maar tevreden zij had een doel bereikt en met een gelukkig glimlachje op de lippen viel zij in slaap. Met het aanbreken van den nieuwen dag kwam ontwaken en reactie.... Te midden van de tientallen kleine alledaag- sche bezigheden voor het ontbjjt, de opmerkin- gen van dokter Selwyn en Molly, scheen het haar niet mogelijk vast te houden aan haar ge dachten van dien nacht en haar overtuiging viel als een sluier van haar schouders. Stel eens voor, dat zij hen zou vertellen, dat Garth Trent onschuldig was Men zou haar voor gek verklaren. En dat zou heel gewoon zijn. Iedereen had medelijden met den man en met haar gehad, maar geen oogenblik had men aan de waarheid van Elisabeth's bewering ge- twijfeld. Had Trent bovendien niet zelf ailes erkend Maar toch bleef heel diep in haar hart een vaag gevoel van hoop en geloof liggen smeu len, dat zich niet liet onderdrukken. Zij verrichtte dien morgen haar werkzaamhe- den, terwijl haar gedachten bij gansch andere dingen waren. Zij las Mrs. Selwyn de krant voor en ging daarna een bezoek brengen aan het hospitaal. Om in staat te zijn, onmiddellijk na haar genezing weer naar Frankrijk terug te keeren, bleef zij als hulp-verpleegster in dienst van het hospitaal van Audrey Herrick en deze was het, die haar dien morgen met een opge- wonden gelaat tegemoet kwam loopen. „Heb je gehoord, dat er vannacht een Zep pelin boven Oldhampton geweest is vroeg zij. Sara schudde het hoofd. Van den afgeloopen nacht herinnerde zij zich alleen de overtuiging te hebben gekregen van Trent's onschuld, meer niet. ERNSTIGE STOORNIS IN HET ELECTRICITEITSBEDRM F. Stad en provincie in het donker. Zondagavond tusschen zes en zeven uur heeft een ernstige stoornis in het electriciteitsbedrijf plaats gehad, waardoor zoowel stad als provin cie de laatste zelfs gedurende ongeveer een vol uur in het duister waren geraakt. In de stad gingen de lichten precies zes uur langzaam uit, om acht minuten later weer aan te gloeien. Doch na een paar minuten werd het weer donker. De stoornis duurde nu tôt 6.25 uur. Toen gloeiden de lichten weer even aan, om twee minuten later opnieuw den dienst te weigeren. Ruim half zeven werd het weer licht, waarmede deze stoornis, voor wat de stad betreft was af geloopen. In de provincie was men er intusschen erger aan toe. Daar werden de lichten om zes uur eveneens gedoofd, doch hier bleef het donker en was de storing niet eerder dan om ongeveer ze ven uur opgeheven. In café's, restaurants en andere woningen be- hielp men zich gedurende dien tijd met de ver- lichting van petroleum en kaarsen. De oorzaak. Omtrent de oorzaak der stoornis deelt mea van officiëele zijde het volgende mede Om 17.40 vond in de Provinciale Electrischa Centrale een stoornis in de electrische voorzie- ning plaats, een en ander door een defect aan een automatisch regelapparaat, waardoor de stroomtoevoer naar de in bedrijf zijnde turbines werd gestoord. De stroomtoevoer kon spoedig gedeelteiijk worden hersteld, tengevolge waarvan de ge- meente Groningen weer van stroom kon worden voorzien. Zoo spoedig mogelijk werd nu een an dere turbine in bedrijf genomen, waarna nu ook weer aan de provincie stroom kon worden gele- verd. Groote boerderijbrand. Vrijdagnacht brak in het dorp Bruntinge, ge- meente Westerbork, brand uit in de boerderij van den heer A. Hoben te Westerbork, welke boerderjj bewoond wordt door den heer H. Kuik. Met razende snelheid greep het vuur om zich heen. De geheele inboedel ging vrijwel in vlam- men op, terwijl 30 stuks rundvee omkwamen. Nadere bijzonderheden over den brand ont- breken nog. Nader verneemt men uit Westerbork, dat be- halve het rundvee ook nog twee oude varkena en biggen in het vuur zijn omgekomen. Een ge deelte van den varkensstapel kon echter nog worden gered, evenals de op stal staande paar- den. Ailes was verzekerd. De brand greep zoo snel om zich heen, dat er aan blusschen niet viel te denken en voor- dat de omgeving tôt besef kwam wat er ge- beurde, lag ailes reeds plat tegen den grond. De burgemeester van Westerbork, de heer Zilvold, was in den nacht nog op het terrein van den brand aanwezig. „Neen, ik heb er niets van gehoord," ant- woordde zij. „Is er veel schade aangericht „Neen. Er is maar één bom gevallen, buiten de stad gelukkig. Maar hoe die Zeppelin boven de stad gekomen is, zonder dat iemand er iets van gemerkt heeft, is iedereen een raadsel. Men vraagt zich af, waarom onze zoeklichten niet functionneerden en voordat het afweergeschut in stelling was gebracht, was de Zep al weer afgetrokken." „Ik heb den melkboer vanmorgen met Jane wel over een Zeppelin hooren spreken, maar ik dacht, dat het een praatje van hem was „Neen, hoor, het was een echte Zep Made in Germany voegde h y er lachend aan toe. Ik begin me werkelijk een beetje angstig te voelen, nu de Zeps ons bestaan ontdekt heb ben." Voor de deur van Miles bleef zij even staan. „Miles zal blij zijn, je te zien. Hij is bezigeen nieuwe ziekte onder de vrouwen te genezen. Oorlogskoorts noemt hij het. Ga maar naarbin- nen. Hij zal je wel vertellen wat je doen moet, Maar je ziet er vandaag niet erg fit uit. Voel je je niet tôt \yerken in staat „Ja, zeker. Anders zou ik niet gekomen zyn." Miles heette haar harteiyk welkom. „Ah gelukkig dat je er bent. Ik zat juist op je te wachten. Kijk eens wat een stapel brieven van vrouwen des vaderlands, die met aile geweld iets willen doen voor onze gewonde jongens. Behandel jij die zaken even Hjj schoof haar een heele stapel brieven toe en liep langs haar heen naar den anderen kant van het groote vertrek. Plotseling bleef hij staan en keek scherp naar het gelaat van Sara, dat hel der belicht werd door het genadelooze licht van den winterdag. „Wat mankeert er aan Wat is er gebeurd,

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1933 | | pagina 6