VEENDAM-H.S.C. m VAN D£ VOETBAL COMPETITIE-OVERZICHT. UITSLAGEN. IN0EZONDEN MEDEDEELINGEN ZONDAG A.S., de toelangrijke ontmceling G.R.C.Stadskanaal 22. AANVANG 2 UUR, v BatoNoordster 22. MuntendamBlack Boys 3I. BE OUICK—HERACLES 2—3. S.T.A.Wildervank 02. ENTREE ALS GEWOON. NOORDELIJK PROGRAMMA VOOR ZONDAG A.S. VEENDAM-TERREIN VERLICHT. VOETBALVLEGELS. DE KEUZE-COMMISSIE VAN DEN K.N.V.B. OVER HET NED. ELFTAL >PORTVELDEN COMPETITIE-O VERZICHT Vier van de vijf vastgestelde wedstrijden van het inhaalprogramma zijn glsteren doorgegaan. Het eerste klas treffen in ons district tusschen Sneek en Hoogezand kon wegens terreinafkeu- ring niet worden gespeeld. D.W.S.' eerste zege. afdeelingskampioene van het vorige won van H.P.C. met 3—1, wat de eer- het spel van Noordster wel ruwer doch niet be- ter. Tien minuten voor het einde miste Pater een voorzet van links, waarop Petsinger scoorde 12. Deze speler raakte daarbij evenwel der- mate geblesseerd, dat Zijl zijn plaats moest in- nemen. In de laatste seconde van den strijd bracht Germain de partijen op gelijken voet. D.W.S. seizoen ste overwinning der Amsterdammers beteeken- de. D.W.S. steeg hierdoor 'n plaatsje op de rang- iijst, terwijl H.F.C.'s positie precair blijft. De stand luidt Stormvogels 7 5 1 1 11 23 11 D.F.C. 7 5 1 1 11 12—7 Blauw-Wit 6 4 2 10 11 2 Feijenoord 7 4 1 2 9 18 8 Z.F.C. 7 2 3 2 7 8—11 Excelsior 7 13 3 5 1218 D.W.S. 7 1 3 3 5 12—2( D.H.C. 6 1 2 3 4 17lt H.F.C. 6 2 4 2 811 V. J.C. 6 2 4 2 1021 Go Ahead verspeelt een punt. Walters deze voorzet kunnen onderscheppen. Noordster deed fanatieke pogingen om den ach- terstand in te loopen, doch haar taak werd steeds zwaarder, doordat spil Germain slechts ausdauer voor een halve wedstrijd bleek te heb- ben. 20 minuten voor het einde moest Bato-spil Mus zlch door Sikkema laten vervangen. On middellijk daarop kreeg Mellema Jr. in zoo dui- delijke buitenspelpositie den bal toegespeeld, dat maar in het doel 20. Na dit intermezzo werd K. N. V. B. RotterdamBondselftal 3—4 Afdeeling H. le klasse. HFCDWS 1—3 Afdeeling III. le klasse. PEC—Go Ahead 1—1 TubantiaWageningen 1—1 Afdeeling IV. le klasse. JulianaBW 1—1 Afdeeling V. le klasse. SneekHoogezand (afgekeurd) 2e klasse B. BatoNoordster 2—2 GRCStadskanaal 2—2 3e klasse C. HunsingoZuidbroek 1—2 3e klasse D. ValthermondNieuw-Buinen 0—3 Hurry UpAttila 0—2 Asser BoysNAB 5—2 Reserve le klasse. Achilles 2—FVC 2 1—0 Velocitas 2—HSC 2 7—1 In een van weerskanten zeer slecht gespeel- den wedstrijd, hebben G.R.C. en Stadskanaal de puntjes broederlijk gedeeld en G.R.C. mag hier heel tevreden zijn. Haar middenlinie toch was dezen middag zoo slecht, dat het geheele elftal er onder leed en Stadskanaal, waarin Kloen een K.N.V.B.-BEKER. HeerenveenBRC MuntendamBlack Boys BUITEN DE COMPETITIF. Be QuickHeracles AjaxAIK MW—Willem II PSVEnschede AGOW—VSV Enschedesche BoysZFC G. V. B. (afgekeurd) 3—1 De altjjd lastige wedstrijd van Go Ahead te- prima halfparty vertolkte, steeds in de meerder- Veendam g—Zuidbroek 2 gen P.E.C. in Zwolle bracht de Deventemaren ook nu niet de voile winst. Met een gelijk spel 1—1 moest Go Ahead zich tevreden stellen. De voorsprong op Heracles bedraagt nu nog slechts éen punt. Ook Tubantia—Wageningen eindigde in een gelijk spel 11. De stand luidt Go Ahead 7 6 1 13 19—4 Heracles 7 6 1 12 17—6 A.G.O.V.V. 7 4 3 8 12—12 Enschedé 6 3 1 2 7 15—8 P.E.C. 6 3 1 2 7 10—6 Wageningen 7 3 1 3 7 8—11 Ensch. Boys 7 2 1 4 5 12—16 Tubantia 6 1 2 3 4 8—11 Z.A.C. 6 1 1 4 3 6—15 S.C.H. 7 7 3—21 B.V.V. nog steeds ongeslagen en Juliana nog steeds wachtende op de eerste overwinning. Zoo was de situatie de vorige week en zoo is ze nu gebleven ook. Met een gelijk spel 1_1 kwam het einde. B.V.V.'s fraaie positie bleef gehandhaafd, terwijl die van Juliana eenigszins werd verbeterd. De stand luidt B.V.V. 7 4 3 11 14—9 L.O.N.G.A. 7 2 5 9 12—7 P.S.V. 7 2 4 1 8 10—7 N.A.C. 7 2 4 1 8 11—9 Elndhoven 7 3 2 2 8 18—14 M.V.V. 7 2 3 2 7 14—11 Bleijerheide 7 2 3 2 7 9—11 Juliana 7 5 2 5 8—11 Roermond 7 1 2 4 4 5—17 N.O.A.D. 7 1 1 5 3 11—17 heid was. Maar ook zlj had haar dag niet en zoo zagen we twee elftallen, waarvan we ons ver- baasd afvroegen of dit nu tweede klassers wa- ren. G.R.C. verschijnt met twee invallers voor A. Woest en Kars, terwijl Stadskanaal volledig is. De eerste aanvallen zijn voor de provincialen, maar ze worden niet benut. Aan den anderen kant krijgt de combinatie een penalty te nemen wegens hands, maar keeper v. Duyn weet de slecht ingeschoten bal te stoppen. Toch i& het eerste succès voor G.R.C., want Kok weet uit een voorzet van Noordhof te scoren 10. 10 minuten later brengt Camjjn de partijen echter weer op gelijken voet, als de geheele G.R.C.-ver- dediging bfl vermeend buitenspel blijft staan 11. Even voor de rust geeft Rijkens uit een voorzet van J. Bootsma Stadskanaal de leiding 12 en in dezen stand komt voor de rust geen verandering meer. Rust 12. De thee schijnt G.R.C. goed te hebben gedaan, want Kok weet na 2 minuten de stand weer ge- ljjk te maken uit een voorzet van Noordhof 2 —2. Maar dan is het ook afgeloopen. Geen bal wordt er meer geplaatst en er wordt zoo treurig gespeeld, dat we verlangend uitzien naar het eindslgnaal. Pech heeft Stadskanaal nog, als bjj een schot Goes de bal, vanaf onze plaats gezien, achter de lijn stopt, maar de scheidsrechter laat doorspelen. MOW—Jupiter 5—1 U prightHeil Igerlee 3—1 Veendam 3Zuidbroek 2 2—3 Veendam 4—Muntendam 3 0—1 Stadskanaal 2Musselkanaal 2 5—1 Bato 3—Jupiter 2 1—2 PekelaNoordster 4 0—1 Sellingen 2WW 4 1—12 Muntendam 4Vomos 2—3 SVM 2Stadskanaal 3 O—10 Stadskanaal 4Nieuw-Buinen 3 6—3 ADSPIRANTEN. ScheemdaBato N oordsterWW VeendamHoogezand 2 BatoBellingwolde Thos—WW WildervankStadskanaal hoede toonde wat meer activiteit, door zoo nu en dan eens terug te komen, om den bal te halen. Eerst vergrootte echter Heracles door een onverwachte „punter" van Jaarsma, den voorsprong tôt 02, doch toen Wilkens kort daarop den achterstand tôt 12 wist terug te brengen, kwam er wat meer leven in de Be Quick-gelederen en kon, al behield Heracles dan ook het beste van het spel, van een meer gelijk opgaanden strjjd gesproken worden. Een fraai moment was het, toen Hazeweijer Jr. een hoogen voorzet van genoemde, onberispelyk in- kopte, doch de keeper der Heraclieden verricht- te een opmerkelijke safe en de gelijkmaker bleef uit. De gasten bleven volhouden in het veel te korte spel, waardoor de B. Q.-verdediging wel druk, doch geen bijster moeilijk werk kreeg. Entjes bracht in moeilijke positie den stand op 13 en eerst tegen het einde scoorde Wilkens met 'n fraai schot, van grooten afstand gelost, Be Quick's 2de en laatste doelpunt. De gasten hebben een zeer prettigen indruk achterge- laten. Het is een homogene ploeg, waarvan de spelers stuk voor stuk een voortreffelijke bal- beheersching bleken te bezitten, beter dan het grootste gedeelte der Be Quickers. Ook het kopwerk was uitstekend verzorgd. Be Quick verscheen met twee invallers, n.l. voor Plenter en Walter Blijham, die resp. door Reeder en Sillevis werden vervangen. Over eerstgenoem- de spraken wij reeds deze geroutineerde voet- baller sloeg er zich goed doorheen. Sillevis viel echter zeer tegen. Hij was niet snel en actief genoeg, zijn voorzetten waren r.och goed op maat, noch goed van hoogte, ter wijl hij bovendlen heel moeilijk een tegenstan- der passeert. Een wedstrjjd is echter niet vol- doende voor een definitief oordeel, derhalve wachten wjj daarmee totdat wij meer van hem hebben gezien. De wedstrijd werd door arbiter De Wolf correct geleid en heeft veel minder publiek getrokken dan verwacht werd. De op- stelling was als volgt Be Quick De St. Obin, Ten Wolde, J. Ree der, Hogenbirk, Hazeweijer Sr., Korter, Sille vis, Hazeweijer Jr., Blijham, Wilkens, Jensema. Heracles Dekkers, Koldewjjn, Knoef, Volke- ring, Freese, Schipper, Hinnen, Jaarsma, Tus- veld, Entjes, Schlosser. In de tweede klasse B is het belangrjjk treffen BatoNoordster in een 22 gelijk spel geëindigd, waardoor de spanning in de kopgroep is toegenomen. De strijd om de eerste plaats gaat hier nu tusschen Muntendam, B.R.C., Bato en Noordster, waarbij de wederzijd- sche ontmoetingen tusschen deze clubs wel be- slissend zullen zijn. G.R.C. en Stadskanaal speel- den eveneens gelijk spel 22, waardoor de situ atie in onderste regionen geen wijziging onder- ging. 't Blijft zoowel voor G.R.C., Stadskanaal als Helpman oppassen. De stand luidt Muntendam 6 4 1 1 9 26—7 B.R.C. 6 4 1 1 9 21—9 Bato 5 3 2 8 15—10 Noordster 6 3 J 1 8 13—11 W.V.V. 6 1 3 2 5 11—14 G.R.C. 6 1 1 4 3 11—17 Stadskanaal 6 1 1 4 3 12—29 Helpman 5 1 4 1 10—22 TWEEDE KLASSE, De wedstrijd BatoNoordster, welke onder groote publieke belangstelling plaats vond, heeft ons al heel weinig bevrediging kunnen schen- ken, Daarvoor was het spel van te matige kwa- liteit en daarvoor werd er door enkele spelers te ruw gespeeld. Voor de pauze waren het de Bato-back Meyer en de Pekelder linksbuiten, die over de schreef glngen, doch van algemeene verruwing was toen nog geen sprake. Na de rust werd de Winscho- ter linksbuiten evenwel op volkomen ontoelaat- bare wijze door Zuur zoo goed als buiten ge- vecht gesteld. Behalve Zuur ontsierden ook de linksmidden herhaaldeljjk en Kuiper een enkele keer hun spel door unfaire practijken. Scheids rechter Karsten had tegen dit gedoe heusch wel iets strenger kunnen optreden. Bato speelde voor de rust met den kouden Oostenwind in den rug en was dientengevolge bijna steeds in de meerderheid. Het aangeven geschiedde evenwel doorgaans veel te hard en waar de roodbroeken bovendien steeds maar weer in het buitenspel- valietje liepen kwam er van hun aanvalsspel maar weinig terecht. Tegen de rust kwam de Winschoter linkervleugel enkele keeren tôt mooîe combinatie-aanvallen, doch goalkeeper Walters bleef ook in deze période, zij het met moeite, meester van het terrein. Noordster trok er zoo nu en dan gevaarlijk tusschen uit, doch Pater en vooral ook Mellema Sr. wisten Kuiper c.s. het scoren te beletten. Zoo kwam de rust met een blanco score. Onmiddellijk na de hervatting benutte Kroéze eeu scherpe voorzet van Reininga 10. O.i. had OM DEN K. N. V. B.-BEKER. Een verdlende zege voor Muntendam. Dat de Muntendammers ln de bekerronde, uitgeschreven door den K.N.V.B., een goed fi- guur zouden slaan, hebben wjj al eerder voor- speld. Wij kennen het stoere Muntendammer elftal te goed en weten dat ze niet gemakkelijk te overwinnen zijn, tenminste niet als ze eens- gezind den strijd aanbinden. En dat deden ze tegen de Black Boys. Het geheele elftal zwoeg de van begin tôt einde om de zege te bevech- ten en het werken is met succès bekroond. Een verdlende 31-zege was hun loon, wat feitelijk niet genoeg was, tenminste niet als mea in aanmerking neemt dat de thuisclub wel twee- derde van den wedstrjjd in de meerderheid was. En dat nog wel met een min of meer gehan- dicapt elftal, tenminste Kroeze en De Vries ontbraken op 't appel. Het is onze gewoonte niet over de spelers te schrijven, tenminste niet als ze zoo nu en dan een keer uitblinken, maar ditmaal willen we een uitzondering maken voor Pluim, al willen we daarmee niet zeggen dat de overigen niet hebben voldaan integendeel, maar wat Pluim ook nu weer presteerde, was in één woord af. Meer zullen we er niet van zeggen. Het spel van Black Boys stond op tenminste even hoog peil als dat van Muntendam, maar hun aanvallen werden bjjna aile door de taaie verdediging van de Muntendam-defensie afge- slagen, al drelgde er soms groot gevaar. De wedstrjjd. Onder leiding van den heer Gramsbergen werd om 2 uur begonnen. De bezoekers hadden den wind in den rug. Er werd in vlug tempo begonnen en spoedig bleek dat beide partijen zich geheel zouden geven en dat hebben ze tôt het einde gedaan. De Muntendammers kwamen spoedig in het offensief en menige goed opgezet te aanval werd op het doel van Black Boys on demomen, maar er werd telkens verkeerd ge- richt. Hooijer krijgt in deze période wetnig ge- vaarljjke ballen te verwerken en wat hij doet, verricht hij op goede wijze. De druk op het doel der gasten wordt steeds zwaarder en na- dat een paar hoekschoppen de thuisclub geen succès hebben opgeleverd, wordt eindeljjk de score door Pronk geopend, als hij uit een voorzet van Abee ineens inschiet en Koopmans in het doel van Black Boys Ingrijpt, 10. De Friezen beantwoorden met eenige tegen-aanval len, maar ook nu wordt door de verdediging van Muntendam stand gehouden. Toch wordt door Black Boys op fortuinljjke wijze gelijk ge maakt en wel als de backs van Muntendam elkaar niet begrjjpen, met het gevolg, dat het leer in eigen doelmond verdwijnt, 1—1. Dit was voor Muntendam jammer, maar het ontmoe- digde haar geenszins. De rust komt met onver- andërden stand, 11. De tweede helft wordt door Muntendam goed ingezet. Spoedig dreigt er dan ook groot ge vaar voor het doel der gasten, ja tôt tweemaal toe ontkomt het doel op 't nippertje aan door- boring. Er wordt een paar centimeters naast of over geschoten. Onophoudelyk zweeft het leer voor het doel der Friezen, waaruit blykt dat Muntendam sterker is. Een vrjje schop voor M. wordt door Pronk gemist. Het over- wicht van Muntendam is^voor een deel te dan- ken aan 't feit dat de Black Boys een verdedi- gend spel spelen. Maar dit wordt hun tenslotte toch noodlottig, want als Muntendam ander- maal een vrtjen schop krjjgt, even buiten het strafschopgebied, plaatst v. d. Veen Jr. zich achter den bal. Deze zendt een keihard en vlie- gend schot in. Doelman Koopman probeert nog te redden, maar Pronk overziet de situatie en brengt den stand op 21. Nog voor het ein de komt gelukt het denzelfden speler uit een goed aangegeven bal van Scholtens, de score te verhoogen tôt 31. De Friezen zetten de laatste minuten ailes op ailes en werkelijk er dreigt nog eenige kee ren groot gevaar voor het Muntendammer doel, maar telkens duikt een der spelers op en weet het leer weg te werken. Het einde komt dan ook met een verdiende 3—1-zege voor Mun tendam. De heer Gramsbergen wien de leiding van deze ontmoeting was opgedragen, was na de rust even de kluts kwijt, maar floot overigens goed. de Nuttlge oefenwedstrtjd, waarvan voor gastheeren heel wat te Ieeren viel. Be Quick heeft den vrjjen Zondag niet onbe- nut willen laten voorbijgaan en had een van de Oostelijke leidende ploegen uitgenoodigd tôt het spelen van een friendly game. De keuze is zeer gelukkig geweest, want men kon van de bezoekers Ieeren, hoe het moet en ook hoe het niet moet. De Almeloërs toch speelden een zeer snel en vlot uitgevoerd samenspel, waarbjj bleek dat het verband tusschen aile Unies onderling, uit stekend verzorgd was. Er werd zeer goed ge plaatst, de beide backs bjjvoorbeeld zuiverden met verre trappen, waarbij de bal steeds bij een vleugelspeler terecht kwam, hun terrein, de halflinie verdedigde en steunde voortreffelijk, allemaal factoren, waaraan het bij Be Quick nogal eens haperde. De bal werd steeds snel afgegeven, iedere speler koos onmiddellijk po sitie en daar zij bovendien ook sneller waren en vlug in het reageeren, behoeft het geen be- toog, dat zjj driekwart van den wedstrijd in de meerderheid waren. Veel te veel ln de breedte. Dat het tenslotte ht) drie doelpunten gebleven ls, was echter hun elgen schuld. De Heraclieden hielden het spel veel en veel te kort en het had er wel wat van alsof zij hun gastheeren nu eens duidelijk wilden laten zien, hoe het niet moet. De Be Quick achterhoede, waar Reeder Plen ter beter verving dan verwacht werd, kreeg het zwaar te verantwoorden, doch kon er zlch, juist door dit korte spel, zjj het soms ook met kunst- en vliegwerk, vrij behoorljjk doorheen slaan en de gasten moesten zlch, toen de rust aanbrak, dan ook met 1 doelpunt tevreden stellen. Gedurende die eerste helft kreeg de Be Quick-voorhoede, die het hoofdzakelijk van uitvallen moest hebben, nog we- enkele kansen, doch die werden jammer genoeg, niet benut. In tegenstelling tôt de lste helft, die door het groote overwicht van de gasten, zeer een- zijdlg was, was de 2de drie kwartier heel wat aantrekkelijker. Niet alleen waagde de halflinie zich wat meer naar voren, doch ook de voor- De thuisclub mist een tweetal strafschoppen. Het eerste elftal van Wildervank bracht een bezoek aan S.T.A. te Ter-Apel en boekte aldaar een verdiende 20 overwinning. Het begin was voor S.T.A., die direct een goede aanval op- zette, echter zonder succès. Hiema gaat het spel eenigen tijd op en neer, zoodat aan weers kanten zoo nu en dan gevaar dreigt, maar het blijft voorloopig bij dreigen. Als het spel echter jngeveer een kwartier oud is, ondememen de Wildervanksters een aanval. Woltjes bemachtigt îet leer en geeft door naar den linksbuiten. Deze geeft een pracht-voorzet, waaruit Kuiper >nhoudbaar scoort 01. Dit geeft de Wilder vanksters moed. Direct dreigt er andermaal ge vaar voor het S.T.A.-doel, inaar nu wordt het ieer corner gewerkt, welke niets oplevert. Bij ;en tegen-aanval van de thuisclub kruipt Wil dervank door het oog van de naald. Als de thuisclub dan nog eens ten aanval trekt, maakt een der Wildervanksters „hands" binnen de be- ruchte lijn. Deze strafschop wordt niet benut, want de bal verdwijnt naast het doel. Wilder vank daarentegen kan andermaal succès boeken als bij een voorzet van Gerrits de bal bij Woltjes belandt, die de stand op 0—2 brengt. De resten- de minuten voor de rust gaat het spel meer en meer op en neer, zonder dat er nog gescoord wordt, zoodat met 02 de rust ingaat. De tweede helft geeft hetzelfde spelbeeld te aanschouwen. Na 10 min. krjjgt S.T.A. ander maal een penalty toegekend, maar ook nu wordt deze strafschop niet benut en verdwjjnt het leer wederom naast het doel. De bezoekers komen geweldig opzetten, maar de S.T.A.-doelman toont zich bjj schoten van Huizing en Kuiper zijn plaats waardlg. Het einde komt tenslotte met onveranderden stand 02. Een mooi succès voor Wildervank, welk succès voor een groot deel is te danken aan doelman Mensing, die zijn taak uitstekend heeft vervuld en aan Broekema, die de ster van 't veld was. De heer Mulder leidde best. le klasse HoogezandLeeuwarden GVAVAchilles. VeendamHSC. SneekBe Quick. VelocitasFriesland. 2e klasse A FrisiaSteenwijk. Rood-GeelAlcides. FVCHeerenveen. CAB—MSC. De KooyBlack Boys. 2e klasse B Bato—BRC. GRC—WW. HelpmanStadskanaal. 3e klasse A LemmerGAVC. NicatorLSC. Gorredijk—HZC. BergumSSC. N oord woldeOlyphia. 3e klasse B Via—FW. DokkumHellas. VVKDrachten. Oost. BoysGruno. 3e klasse C NVAVScheemda. WoltersumThos. NoordpoolHunsingo. 3e klasse D Asser BoysNieuw-Buinen. AttilaZwartemeer. NABHurry Up. Reserve le klasse Achilles 2Velocitas 2, HSC 2—Alcides 2. Heerenveen 2FVC. Reserve 2e klasse A MSC 2—LSC 2. Friesland 2Sneek 2. Reserve 2e klasse B Bmmen 2Velocitas 2. Muntendam 2Veendam 2. GVAV 2—BRC 2. Noordster 2GRC 2. HERMES I—EEXT 1. ANNERV.KANAAL, 18 Nov. De tweede ontmoeting in de D.V.B.-competitie tusschen Eext en Hermes had gistermiddag al- hier plaats. Het eerste doelpunt was voor Eext; waama door een mooi doelpunt van Hermes de stand 1—1 werd. De rust ging ln met een 41 score voor de gasten. Na de rust bleek Eext overwegend sterker, zoodat de uitslag 92 werd. Vooral door Eext werd forsch gespeeld met het gevolg dat een der spelers het veld werd uitgestuurd. Het bestuur van Veendam" doet aile moge- ljjke moeite om de spelers van de resp. elftal len in training te houden, wat echter met moei- ljjkheden gepaard gaat, omdat niet aile elf tallen op Zaterdagmiddag kunnen oefenen. Dit wordt nu beter, omdat met Ingang van deze week waarschjjnljjk a.s. Dinsdag ook bjj avond kan worden getralnd, aangezlen een paar groote lichtmasten met schjjnwerpers op îet voetbalterrein worden geplaatst, waardoor et terrein bjj avond in een zee van licht wordt berschapen. Dat dit de spelers ten goede zal komen, zal ieder kunnen begrjjpen. Een der schjjnwerpers werd de voetbalver- eeniging „Veendam" geschonken door een Veendammer voetbal-enthousiast, wiens naam we maar zullen verzwijgen, maar wiens voor- beeld navolging verdient. In Harkstede zag de scheidsrechter zich genoodzaakt den wedstrjjd Hark stedeAdorp bjj een 14 stand te sta- ken, omdat er op 't veld een vechtpartjj ontstond, waaraan Adorp echter part noch deel had. Het ls niet de eerste maal, dat uit Harkstede klachten ko men. Ingrjjpen van de bevoegde instan- ties is zeker gewenscht. Spil:| Lennon (St. James Gâte). Links—half: Walsh (Waterford). Rechtsbuiten: P. Ellis (Bohemians), Morgan (Dundalk). Rechtsbinnen: Donelly (Dundalk). Mlddenvoor: Rigby (St. James Gâte), Moore (Shamrock Rovers). Linksbinnen: A. Horlacher (Bohemians), Rel (Shamrock Rovers). Linksbuiten: W. Jordon (Bohemians). Gedurende de afgeloopen week zijn deze spe lers getraind door Billy Lacey. Binnen enkele da- gen, als men 22 spelers bijeen heeft, zal tusschen beide elftallen een proefwedstrjjd worden ge speeld, waarbn echter geen publiek zal worden toegelaten, zoodat de wedstrijd zlch .achter go- sloten deuren" zal afspelen. DE AANSTAANDE ONTMOETING IERLAND—NEDERLAND. De keuze der Iersche spelers. DUBLIN, 17 Nov. De Keuze-Commissie van den Ierschen Voetbalbond heeft nog geen beslissing genomen omtrent de samenstelling van de Iersche ploeg voor den wedstrijd tegen Neder- land op 8 December te Dalymont. Tôt dusver zjjn twintig spelers aangewezen, waaruit later het definitieve elftal zal worden besproken. Het zjjn Doel: Flyn (Drumcondra), Webster (St. James Gâte). Rechts-back: W. Me. Guire (Bohemians), G. Westby (Sligo Rovers). Links-back: Doyle (Dolphin), Burke (Sham rock Rovers). Rechtsbaf: O'Reilly (Brideville), Glen (Sham rock Rovers), Simpson (St. James Gâte), P. O'Kane (Bohemians). DE WEDSTRIJD TEGEN DENEMARKEN. Mjjnders' bedanken. Aan een onderhoud, dat een der redacteuren van het „Handelsblad" met de Keuze Commis- sie had ontleenen we het volgende: De quaestie van onzekerheid inzake de spil- plaats blijft natuurljjk bestaan Indien Anderie- sen zjjn besluit handhaaft, maar toeb Ijjkt ons de oplossing minder moeilijk dan zj) wel schijnt. Want gelukkig kan de K. C. zoo Iangzamerhand uit een flink aantal belovende spelers een keu ze doen. Het spelersmateriaal, dat voor de na-

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1934 | | pagina 2