h mol x, zu,tj-rftcc*»»rriiiîsssa* "e* Ik ss H0E K0MT DE BESCHÂAFDE MENS AAN ZO'N SLECHT GEBIT? PU WEER IETS NIEUWS! 7\»a?io Tôt der tien tellen D amk arci pioenschap van Nederland PKOGRAMMA achter het voetlicht Pagina 5 Meeclen zette 2 0 achter- stainl om in winst Z.N.C.Bellingwolde 10 StadskanaalN.A.B. 20 Schaakkampioenschap van Nederland F.I.F.A. jeugdtournooi Dinsdag 20 April 1954 Tandheelkunde: belangrijk deel van gezondheidszorg DE NOORD-OOSTER Bridgeruhriek "n7 z. *3Î*'2- Wout Wastmans won Musselkanaal-V.K.W. 4-5 Ucv ",J Nu zeep met seringengeur Rolder Boys-S.T.A. 3-1 Meeden heeft, nadat ze met de rust met 20 achterstand, toch een over- winning behaald. Na ongeveer 10 minu- en nam W.E.O. de leiding, toen I. Doornbos de bal in buijenspelpositie kreeg toegespeeld. Scheidsdechter Wie- ringa liet echter doorspelen, waarna de bal onhoudbaar vverd ingesehoten. De Meeden-aanvallen hadden voor de rust niet veel gevaar opgeleverd. Doel- man Dieterman wist nog een goede kopbal van Kruizinga uit zijn doel te houden. Kort voor de rust werd het 2o, toen doelman Drent een hard schot niet onder contrôle kon krijgen en de bal opnieuw voor het doel werd geplaatst, waar de linksbinnen rustig „a doelpuntte. Na de rust kwam Meeden direct sterk opzetten. W.E.O. werd geheel in de ver- dediging gedrongen. De W.E.O.-defensie wist het eerste kwa tier met kunst en vlirgwerk stand te houden. Het werd 2—1, toen S. Molema een voorzet van Bouwman onhoudbaar inkopte. Meeden bleef veel sterker, de uitvallen van W.E.O. waren niet talrijk, maar wel zeer gevaarlijk. De stand werd 22 toen Komdeur van grote afstand laag in de hoek schoot. Kort voor het einde werd het nog 23, door een strafschop, wegens on- geoorloofd aanvallen van de W.E.O.- achterspeler, tegen J. Dijk, die alleen was doorgebroken. Het vonnis werd door Komdeur voltrokken. De uits'agen van de partijen, gespeeld ournooi tus3en West Duitsland in de elfde, tevens laatste ronde van het I, eindigde onbes ist: 2—2 was het 'ournooi om het schaakkampioenschapI e3Ujtaat ln Welke stand ook in de ver- HT llli/lan' I - n ..»or,v. van Nederland luiden: Donner—Cortlever Orbaan— Van Scheltinga 1—0; Van den Bosch— Barendregt EuwG' Spanjaard /2 2 De Jong—Kramer VtVa Van der" Berg—Muehring Va. De eind stand is: van Nederland) Spanjaard. iedcr 6 pnt. 7 en 8-v£ndel alvt:r lc Berg en Orbaan, beiden 5% pnt. van i t scoord. den Bosch 41-2 pnt. 10. Larendregt '-| Aro-ontinië sloeg ont. 11. De Jong 3M> pnt Deze van weerszijden zeer slecht ge speelde wedstrijd werd pas. 5 min. voor het einde beslist, door een penalty aan ZNC toegekend wegens hands van één der backs der gasten. Overigens is van deze gehele wedstrijd weinig goeds te zeggen. 2NC kwam in 't veld met een geheel nieuwe opstelling; zo zagen wij Zuidema Sr. opgesteld als links-half; Th. Lenting Sr. was weer opgesteld als links-back, back Stâbler speelde spil en W. Wieringa was in de voorhoede opge nomen; deze opstelling deed veel goeds verwachten, doch in de practijk heeft zij volkomen gefaald. Gelukkig bracht ook Bellingwolde er niets van terecht zodat een gelijk spel eigenlijk de juiste verhouding tussen beide elttallen had weergegeven. ZNC speelde de eerste helft met de wind in de rug en was mede hierdoor tôt de rust de sterkste; na rust waren de gasten bij vlagen het meest in de aan- val door de slechte afwerking waren zij echter veelal niet gevaarlijk. 5 min. voor het einde kende de scheidsrechter een penalty aan ZNC toe, wegens hands. Zuidema Sr. zette deze om in een doel- punt, het enige wat in de hele wedstrijd is gemaakt. VOETBAL. De eindstrijd van het FIFA-jeugd- lenging van 2' x 10 minuen geen veran- der.ng kwam. Aangez en Spanje in de ualve eindstrijd een beter doelgemiddelde .iad dan West-Duitsland werd Spanje, /olgens de bepalingen van dit jeugd- tou.nooi, tôt winnaar verklaard. Met rust had West-Duitsland met 2— 1. Donner (kampicen van Neoerianai^ leiding, doch ln de tweede helft pnt. 2. en 3. Euwe en Cortlever, be.de visten de Spaance jongeren, die tech- pnt. 4, 5. en 6. Kramer, lauehrmg e lisch ^eter voetbal speelden, de gelijk maker te scoren. In de verlenging werci 12. Van Schel- Donner achter zyn schaakbord. Argentinië sloeg Turkye in de wed strijd om de derde plaats met 10 55.COO toeschcuwers zagen een aantrek- kelyke wedstrijd, waarin voor de pauze niet werd gescoord. Zwitser'and won van Noord-IerlaQd heid met 2—0, zodat de Zwitse.se jeug(ipwegjvei.n in het eindklassement de 17e plaats in- neemt. Spanje werd dus winnaar van fort tournooi, West-Duitsland eindigde al tweede Argentinië was derde en Turkije vierde. Daar het Nederlands elftal zich vco. de laatste wedstrijd om de 9e en 1.0e plaats van het FIFA-jeugdtournooi te gen Luxemburg terug heeft getroklien omdat de KNVB op eerste Paasdag geen wedstrijden laat spelen, bezet Luxem burg automatisch de 9e en Nederland de 10e plaats. De verdere uitslagen van het troost Wie wel eens de kinnebak van een oermens heeft gezien, al is het maar op een plaatje, is ongetwijfeld geschrokken van die geweldige kaken. Niet alleen was die kinnebak veel forser en lomper dan de onze, maar er stonden ook meer tanden in. Onze vroegste voorouders bezaten nog een vierde grote kies, waar wij al helemaal geen weet meer van hebben Bij ons 1s de derde, de „verstands- kie«" zelfs al een ongelukkig restje ge- woi'den, dat laat versc.htjnt en waar we, nfs gevolg van z'n geringe deugdelijk- etd, meestal ook gauw weer afstand moeten doen. De tanden zijn het slachtoffer van de cultuur, want al de levensgewoonten van de moderne mens werken mee tôt de achteruitgang van het gebit. In onze tljd doen alleen een paar pri- mitieve volkeren in het hartje van Afri- ka, in de poolstrelten en op een ipaar eilanden in de Stille Zuidzee daar niet aan mee. Zo gaar als boter Wij hebben geen krachtige tanden meer nodig. De korrels van het groen laten we door molenstenen voor ons ver- pulveren inplaats van ze zelf fijn te ma- len. Bij ons geciviliseerde tafelen, eten we fruit niet meer met schll en al, maar we pellen het netjes en maken er zelfs compôte van. Wortelen kauwen we zel- den in rauwe toestand fijn, we koken en stoven ze tôt ze zo gaar zijn als boter. Nu stellen de bestrijders van het tand- bederf het meestal zo voor, alsof ieder kind het leven met een goed gebit be- gint, maar het verprutst door slappe lrost te gebruiken of door de tandenbor- stel niet voldoende te hanteren. We moeten echter wel voor ogen hou den, dat de algemene achteruitgang van het gebit een procès is, dat zich nu een- maal in de loop van eeuwenlange ont wiltkel ingsperioden der mensheid aan het voltrekken is. dat het ZUIDLARENVES 72. De overtuigende cijfers waarmee Zuid laren in haar voorlaatste thuiswedstrijd op het terrein te Vries haar gasten sloeg, zouden een eentonige wedstrijd vermoe- den. Het tegendeel is waar. Beide par- wy mogen wel aannemen, tournooi luiden; Hongarye--Zuid-Slaviimerendeel der bridgers tôt dertien kan 1—0 (0—0) Oost-Duitsland—België 3— tel!en Maar tussen iets „kunnen" en 2 (2—0); Portugal—Engeland 2—CLetg Jjcen" ngt dikwyis een grote kloof. (10); SaarlandFrankrijk 30 (2- 0); OostenrijkIerland 30 (30). Het klassement luidt vanaf .de 5e En toch moet deze worden overhrugd, om het volgende spel tôt een goed einde brengen. D w.z. de Z.-spe!er krygt nlaats: 5. >Hongarije; 6. Zuid-Slavië; 7. 2yn contract a'ieen voor e'kaar, als hy Oost-Duitsland; 8. België; 9. Luxem- werkelyk even tôt dertien door telt. burg; .10 Nederland; 11 Portugal; 12 ngcland; 13. Saa-land; 14. Frankrijk; tijen waren tôt 15 minuten voor het 115,-Oostenryk; 16. ierland. de aan elkaar gewaagd. Zuialaren wa^j weliswaar meer aanvallend, terwijl ook wel kansen ontstonden, doch men kon de juiste maat niet vinden. Voor de rust had VES twee keer een achterstand weten weg te werken, zodat met deze 3tand werd gedraaid. De eerste Zuid- laren aanval leverde reeds succès op. Middenvoor Kol die beide doelpunten voor de rust ook voor zijn rekening liât! t>j ««plppe eilldi^den ffol'B' genomen pa seerde met een beheerst »«e Speiers CIIHllgueu Sr 'chot de VES-doeiman. Tôt 15 minuten 7.4. S. 7.5.3. H. A. B. R. V. 4. K. A. 10.9.4. S. A H. H. 10.8.6.2. R. H. 3. K H. V. B. 8.2. Zaterdagavond zijn de partijen^ van de Het biedverloop was: Z. 1 K., W. R„ N. 5 K., allen passen. W. begon met R.A., waarop O. bekende. De 2e slag in R. werd door O getroefd, die nakwam met S B waarop W. bekende. Maar hoe mttEÊ RIV i moet Z., die met SA. aan slag is gelco- oed vleugelschot het vijfde voor zijn geëindigd. Zij zullen elkaar in een nieu- n nu verder speien? Het 1s duidelijk, rekening riam. H. Lensen deponeerde we wedstrijd, waarbij ze twee maal te- 'wlnst 0f verlies afhankelijk is van irie minuten later het zesde achter de gen elkaar uitkomen, om de titel moeten y Welnu; z. vervolgt met troef. W. VES-doelman, torwijl even voor liet einde I bekampen. De data voor deze driekamp - TT!t XT Kol het" zevende, na het misgrijpen van zullen later worden vastgesteld. Uitslagen van de 13e ronde; Keller— voor het einde bleef deze stand gehand- i3e en laatste ronde gespeeld. Bom be- raafd. Toçn begon de doe'puntenmachine haaide een verrassende zege op Piet '■•oed te draaien. Telkenmale werd I R.oozenburg en aangezien Bergsma zijn VES-achterhoede uit positie gespeeld zartij tegen W. Roozenburg won zijn Het vierde doelpunt kwam van de voet drie spelers, t.w. P. Roozenburg, Berg: van W. Koers, terwijl H. Glas met een. ma en Bom met een gelijk aantal punten Ivansen voor de zwakken Tegenwoordig kan, in tegensteïiing met de vroegste tijden, de mens heel we! in leven en gezond blijven met zwakke tanden. De verfijnde bereiding van zijn spijzen en de keuze van zijn voedsel la ten dit toe hij kan het beat buiten een stevig gebit stellen. Zo is ook op dit gebied waar te ne- men, dat bij de ontwikkeling van een cultuur de zwakken de sterken steeds meer gaan evenaren in hun levensmo- gelijkheden. Deze steeds verergerde dégénérât ie van het menselijk tandstelsel is een feit en het ziet er niet naar bit, dat we dat procès kunnen stuiten. Steeds meer klnderen brengen zo- doende in aanleg zwakke tanden mee. Dit betekent echter niet, liât het er niet toe doet, hoe die tanden behandeld wor den, omdat er toch geen eer aan te be- halen zou zijn. Het is juist omgekeerd verwaarlo- zing van het toch al ondeugdelijke gebit veroorzaakt al zeer vroeg grote narig- heid. Tandbedcrf is een afwijkffig, die reeds het melkgebit veelvuldig aantast, met al de gevolgen van dien pijn, slechte eetlust, hangerigheid en infecties, die de ouders toch zo graag aan hun kinderen zouden besparen. h,"r*en o, Een prettige indruk heeft deze ont moeting niet achtergelaten en hetgeen het vrij talrijke publiek deze middag te zien heeft gekregen, kan bezwaarlijk dienen ter propagandering van deze tak van sport. Hoewel de Blauvv-witten er niet in slaagden hun normale spel te ontplooien, toonden' zij zich toch onbe- twist de betere ploeg en gedurende ver- reweg het grootste gedeelte van de ten. Voor de rust wara. de de VES-doelman op een hoge voorzet van rechtsbuiten Glas, in de touwen Gordijn 1—1; P. Roozenburg—Bom 0— werkte. VES was toen uitTespeeld, doch 2; W. Roozenburg—Bergsma 0—2; La- de stand bleef onveranderd. Zaterdagvoetbal. VEENDAMACV 4—3. bekent en N. neemt de slag. Uit N. Wordt S. nagetrokken, die Z. hoog af- troeft. W. bekent weer en N. wordt weer met troef aan slag gebracht. Nu bekent W. 1 niet en zijn de troeven er dus uit ge- haald. Weer komt S. uit N. en weer troeft Z, hoog in en nu kan Z. tôt der- Door na een spannende wedstrijd van ,,nt 5 Keller 15 nnt. 6. 7. Anscms en ACV te winnen hebben de Veerîdammer. ros— De G'raag 2—0; Beers—Van den Berg 20; HartgersJurg 20; An semsVan Dyk 20. Eindstand: 1. 2 3. P Roozenbu^I uit sla. 2 b'eek, dat Bergsma en Bom 18 pnt 4. Laros 17 w R ft had en x troef. Had W. lordijn 13 ont. 8. Van Dijk 12 pnt 9 10 le competitie on waardige wijze be3lo- ^eera en w. Roozetthurg 11 pnt'4V w Had W 2 x icwce —.ten. Voor de rust waren de kampioenen Hartgers 10 pnt 12. 13. Jurg en De|?y. tT _v,„. wedstriid waren de gastheren in het of- door een betere mlddenvel(4bezetting| Graag 9 pnt. 14. Van den Berg 8 pnt. J ci_ wiûûr'HorViPirl ÏÏlflflT ZI fensief steeds iets in de meerderheid, maar zij I Al vrij spoedig kreeg men de indruk, wisten deze niet in doelpunten tôt uit- dat NAB de technische tekortkomingen drukking te brengen, deels door slecht trachtte te compenssren door een veelal schieten en deels door goed verdeengen te harde en onprettig aandoende speel- van Veendam waarbij de Vries en P'0®" wijze. Dit drukte uiteraard zijn stempa! ger uitblonken. Zelfs nam Veendam de op de gehele wedstrijd en het aantal Leiding toen, na een goede combinatie, p jnlijke botsingen en andere pijnlijkc t. A. Barkman met een goed schot de ervaringen was ongewoon groot. Pim ACV-doelman kansloos sloeg. Nog voor Hendriks moest al spoedig hinkend het de rust maakte Gordijn gelijk. Na de veld verlaten en enkele minuten voor thee leek het eerst dat ACV zou winnen het einde wist ook Koster Jr. zich door en ai spoedig gaf Lunshof zijn club de een bloedende hoofdwond uitgeschak'-ld ;eiding. Maar de Veendammers dachten De veldmeerderheid ten spijt duurde er anders over. De halfspelers Bouma het geruime tijd eer Stadskanaal de 2n Dijk kregen door goed stuwend werk score kon openen. Het geluk was trou- het initiatief op het middenveld en in de wens met aan hun zijde, want tôt twee voorhoede kwam men met vlotte com- maal toe leverde een toegekende strif- nnaties voor de dag en toen W Bark- schop geen resultaat op. Grooten knal- I man een afgemeten voorzet op het hoofd WIELRENNEN. de keihard tegen de deklat, Koster Sr koos de keeper als doelwit en het ge lukte de toesnellende Van Duyn al even min de terugspringende bal in de touwen te werken. De eerste helft was op enkele minu ten na verstreken, toen Koster Sr. de score kon openen. In de laatste minuten van deze ontmoeting wist Bé Flap op keurige wijze een afgemeten voorzet van Joelpunt. Van Duyn in een doelpunt om te zetteo van zijn jongste broer gaf, lag de ge- lijkmaker onmiddellijk in het net. Veen dam stootte door en toen de Asseï doel man een schot van de Jonge onvolledig afwerkte kon S. Barkman zijn club de leiding geven. Wel wist ACV bij ten uit /al door Mustamu nog weer gelijk te maken, maar kort daarop scoorde S Barkman voor zijn club het winnende In een zeer goede wedstrijd, die vooi Veendam liet talryke publiek prettig was om te ciaZinaveen zien, moest Musselkanaal het onderspit VEV delven, ondanks een by tijden veldmeerderheid, doch waarin VKW zu Drentj1;na verder speelde. Reeds na 8 min. kon midvoor H. Schut de score openen door een fout van rechtsback „Heine", terwijl rechtsbuiten G. Wiegers na pim. een half uur spelen er 0- 2 van maakte, met welke stand de rust aanbrak. In de tweede helft was het eerst Eppie Boor die tegen scoorde en geen min later was de stand alweer 1—3 looi een fout van keper Groenewold. VKW liep zelfs ait tôt 1—4 in de 19de min, doch Eppie Boor was even later weer de ma ker van een goed doelpunt, terwijl zijn broer Aitinus Boor 34 liet aanteke- nen. Rechtsbuiten Wiegers maakte de ne- derlaag een volkomen feit door net 5de doe nnt van VKW te scoren, ook al bracht v. d. Heide in de laatste seconden nog een doelpunt op zyn naam. De eindstand in de 4de klasse afd. B. is als volgt: 14 10 14 8 14 14 14 14 14 14 2 3 1 3 5 4 2 2 22 19 15 15 11 10 10 10 KNVB 45—20 36—19 38—34 40- 36 27—43 29 46 25—39 37—40 W. 8 R. heeft gehad 1 x S bekend, dan zou hij 3 H. hebben eh ad In dit geval dus H.V. smjden ^vor W Had W. 2 x S. bekend, dan kon hij maar 2 H. gehad hebben. Dus H.A. en H H trekken. En had hij 3 x S. ge had dan kon hij niet meer dan 1 H ge had hebben. dus eerst naar H.A. spelen en dan de V, er uit snijden hij O. Men ziet het: met eerst 2 x S. trekken en dan tellen is dit spel veilig binnen te Het Nederlands wegseizoen voor pro-1 brengen. fessionals is te St. Willebrord geopend met een wedstrijd over 125 km., waar- aan 49 renners, bij wie 6 Belgen, deelna- men. Het parcours van 1 km. moest 125 teer worden gereden. Tôt op 70 km. zag het er naar uit. dat of een van de geb -peders Van Est of Plantaz de wedstrijd zcu winnen. Dit drietal had zich 30 km. na de start'van het peleton los gemaakt en bouwde toen een voorsprong op, die bij de 70e kilo- meter 40 seconden bedroeg Er werd oen jacht op de vluchtelingen gemaakt onder leiding van Gerrit Voorting en de Belgen Dons en De Wachter. Ongeveer 35 km. voor het einde warer de uitlopers ingehaald en was een nieu- .ve kopgroep ontstaan, gevormd door P onk, Wagtmans, Gerrit Voorting, Wil- 'ekens. Van der Kamp en Dekkers Pronk viel terug en het werd een strfld 'ussen de overige vijf renners. Wagt mans won de sprint voor Gerrit Voor ling. De uitslag luidde: 1. Wagtmans (Bre- H. S.: Wy bewonen een huurwoning, hebben deze helemaal op eigen kosten laten opknappen. Nu gaan we eruit, heb ben we recht op vergoeding en mogen we het aangebrachte er weer uithalen? Antwoord: De huurder mag bij ont- ruiming van het gehuurde goed, afbre- ken en naar zich toe nemen al hetgeen hij daaraan, op zyn kosten, heeft doen maken mits zulks gedaan worde zonder beschadiging van het goed. Zo staat het vermeld in het Burg. Wetboek, artike! 1603. Als u uw huiskamer hebt laten verven of behangen, zult u bezwaarlijk die verf of het behang er af kunnen ha- 'en. zonder ieschadi<ring van het goed Hebt u daarentegen een vaste wastafe/ jeplar.tst, dan kunt u deze gerust mee- nemen, maar u dient te waken voor be schadiging. Een bijgebouwd kameitje op zolder kunt u i.fbreken, maar zorg er voor, dat u het gehuurde goed met be- schadigt. Breng ailes terug in de oor- apronkelijke toestand, dan kan me.i u nimmer iets maken. De nieuwe nuurder zal u venzelfsprelcend niets vergoeden voor de aangebrachte verf en behang Van de eigenaar kunt u dat evenmin vergen. U hebt e.e.a. immers gedaan "oor uw eigen genoegen. G. te V.: Is DUW-arbeider. Door ziek- te en mname van zyn vrouw en piotse- ling wegbiijven van de aangenomen ge- zlnsverzorgster (er zijn 4 kletrre !-i> - Aren) kon hij niet meer naar zyn werk. Moet de gemeente hem nu opne- men in de soci-le bijstand of niet? Antwoord: Deze vragensteller had bij de DUW-leiding aile gewenste inllch- tingen kunnen krijgen. Er was dan niet zoveel tijd verloren gegaan.. Wij raden hem aan, zich te wenden tôt de dienst Joor ?c de, van sociale zaken (rykssteunregeling) die dit geval nader bekijken zal. Er wordt zoveel mogelijk voor gezorgd, dat geen enkel mens zonder inkomsten zit, maar kwesties als de onderhavige, moe ten onderzocht worden en dat vraagt tijd. Als ailes gegaan is, zoals vragen steller heeft geschreven, zal er naar on ze mening wel uitkomst zijn. Weetgraag: (naam en adres zijn ons bekend heeft een woning gehuurd, waar de te^enwoordige huurder een aanrecht in getimmerd heeft, verder heeft hy te- rren de schoorsteen nog asbestplaten aangebracht. Nu wil hij een en ander by zyn vertrek er weer uithalen, mag dat Antwoord: Vereiste is, dat de vroe- ,ere huurder de woning moet achterla- "en in de staat, waarin ze verkeerde, toen hij ze betrok. Hij zou dus het aan recht en de asbestplaten mogen mee- .îcmen, maar... eventuele beschadigm- en zal hij cfen moeten opknappen ten- einde de woning in de oude staat achter te laten. Advertentie) Weer komt Castella met iets nieuws voor de Nederlandse vrouwen en meis- jes. Iets nieuws Welk een aangename klank hebben deze woorden voor de vrouw, of het nu iets is voor haar gar- derobe, voor fiaar huishoudenof voor de verzorging van haar uiterlljk. Ze vindt het altijd prettig iets nieuws te proberen. Daaraan hebben de Castella-fabrieken natuuriijk gedacht ,toen zij na het énor me succès van de Bloemenzeep besloten deze nieuwe Seringenzeep te brengen ^a) 3 uur 14 min. 47 sec.; 2. Gerrit Voor..-e-keen keus jQ Castella zeep heeft UcKacIS lrintr Mng (Roosendaal) z. t.; 3. 'Eindhoven) z. t.; 4. Willekens Am- de vrouw nu t'ot haar beschikking! verzor- iterdam) t. 5^ Van der Kamp ^en- Welkemogjkh^en voor de nâPi f' V' VV Btavennd|Bplg Don' De klassieke Castella Schoonheidszeep ker (Amstlrdamîf g Van* der Elst met de huidverjongende oliën (2 stuks (Belg.) 10. Severeyns (Belg.) Castella Spécial (32 et.) met het won derbaarlijk schuim, En nu in aansluiting op de Bloemenzeep WOENSDAG 21 APRIL. Hilversum I (402 m.) 7.00—24.00 NCRV. 17.00 Nws. 7.10 Giam. 7.30 Gewjjde muz. L45 Een woord voor de dag. 8.U0 Nws. en weeroer 8.15 Giam. 8.30 lot dienst", caus. 8.35 Gram. 9.00 V. d. zie- xen 9 30 V d. vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Gram 10 10 Idem. 10.30 Morgenwyding. 11 00 Gram. 12.00 Bas-bariton en piano. 12 30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Liclb. te' muz. 12.59 Klokgeiui. 13.00 Nws, 13.15 „Met Pit op pad 13.20 Marmiers- aapel. 14.00 Gram. 15.00 KamermuA 15 35 Gram. 15.40 Vocaal ens. 16.00 V, d jeugd. 17.20 Gram. 17.30 OrgelspeL 18 00 Een goed woord voor een goede zaak",' caus. 18.05 Gram. 18.15 „bpec- crum van het Chr. Orgamsatie-en V er- enig.ngsleven", caus. 18.30 Prof. Dr H C. Tenhaeff: „Verschijningen 19.0U Nws en weerber. 19.10 Boekbespr. 19.25 Gram. 19.30 Buitenl. overz. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Verkiezingsuitsl 22.15 Lichte muz. 22.35 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. en SOb- iiill nU III Ua.IioiUii.iiig vy r l OrflTTl met de rozengeur (20 et.) Castella oer. 23.15 —24.00 Gram. Seringenzeep (eveneens 20 et.) Is het te verwonderen, dat de Neder-| landse vrouw al enthousiast wordt bij het horen van de naam Castella! door BERTA RUCK Hilversum II (298 m.) 7 00 VARA 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 19.30 VPRO. 20.00—24.00 5q j nei noxen vau uo uaam v»..-• i VARA. 7 00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.33 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d auisvr. 9.00 Gym. v. d. huisvr. 9.10 Gram 10.00 V. d. jeugd. 10.20 V. d. vr. schap eveneens aantreffen." zei hy^"»'-1 h"oe h'et^, heb ik_ta_Mwr' T' Kirchhemer-Galatius Jem ■37. Natuuriijk! Dit was natuuriijk om at ,b spreken waar wij elkander die dag zouden ontmoeten en haastig scheurdc le toekomstige filmdiva de enveloppe open. ,,Mijn beste Jane, ,,Even een regeltje Het was in letterlijke zin slechts een ;nkel regeltje om haar te -vertellen dat ■'rank door zijn hoofdredacteur zo spoe- tig mogelijk naar Londen was ontboden Hy wenste Jane het allerbeste toe in man en in ieder geval voor.-cer vrouw, die van plan was zich een eigen loop- daan te veroveren. Men kan niet fi'gens zen eind aan maken, voordat hija): de kleine restaurant op de Place du Të-IEuropa laten uitschrijven - het gaf mij 1 bekeken, als ik niet verder mocht mee Rolder Boys en STA betraden net veld als twee gelijkwaardige tegensi anders Voor de rust bleek er ook niet veel ver- voor Kuipertadaann ook^hlt ^rste aî-1 haar nieuw emplooi en zou spoedig meer v -'-'/an zich laten horen. Jane voelde zich wederom diep ter zeergeslagen. „Niets aan te doen", zei ze tôt de lortler, die haar nieuwsgierig aankeek 3n hoopte, dat mademoiselle geen slecht îe-icht had ontvangen „Oh, neen neen, integendeel ant- .voordde Jane met een glimlach. Reso- luut vermande zij zich Was het niet het beste, dat zij niet tegelijk met Frank Mostyn naar Londen te-ugkeerde? Het vrouw, zich van een uur 2 doelpunten. 5 min. voor rust wisl Scnolma de achterstand te verkleinen zodat de rust inging met 2—1. Na de rust bleef het een armzalig partijtje voetbal met de gasten wel nei slechtst van de twee. De voorhoede var. de Ter-Apelers werd niet voldoende ge steund door de middenlinie, zodat ze ook voor doel niet gevaarlijk konden worden Pim. 10 min. voor het einde maakti de linksbinnen van RB er 3 1 van. Toen de goed leidende Regtop net eind signaV noot. ha„ de minst slechte club was vee.^eter voo^een^v, gewonnen. -joed en wel begonnen was ander was het doorgaans toch te laat. Jane wist niet wat te doen om de tijd van wachten te korten. Het leek haar het beste maar een der musea te bezoe- ken Het was verschrikkelijk zo lang te moeten wachten. de spanning werd on (raaglijk Zou zij om zeven uur bencht kunnen hebben? Het was nu elf uur in le orhtend. Wanneer het een mislukking werd, dan beduidde dit teruggaan naar Londen en Frank - neen, alleen Lon den bedoelde zij! Wanneer de opname ilaagde, dan beduidde dat een paar we- ken langer op het vasteland, maar zon der Frank natuuriijkneen, natuur iijk zonder Frank! Zij geraakte bepaaJd lit haar evenwicht ln de zenuwslopende •.panning van deze lange uren van wach- 'en op enig nieuws. Half twaalf Lwaalf uur. In ieder geval kon zij nu m'ge tijd doden met te gaan lunchen Lionel O'Brien had haar uitgenodigd met hem te gaan lunchen in het beken- len behalve Smithson dat is de gtunt- vlieger, die in de vliegscenes mij dou blée t. Hij voegt zich pas later in Tyrol bij ons. Je zult hem wel een sympathiek man vinden, Jane." „Je doet net, alsof het al een uitge- maakte zaak is, dat ik mee ga naar Tyrol," zei Jane, de drie andere dames glimlachend aankijkend. Monica Myers was er, die de roi van koningin-moeder speelde zij was ook in werkelijkheid een lieve moederlijke intelligente vrouw die zich in haar vrye tijd steeds met het een of andere breiwerk onledig hield en onophoudelijk briefkaarten zond naar .haar zoons in Oxford. De twee andere jonge meisjes speelden de roi van haar beide doohters. De ene was Carina St. John, een knappe, elegante verschrjning, die nog nooit eerder voor de film nad gespeeld een knap donker meisje, met een heel slank figuurtje de andere was een snoezig slank persoontje met rossig haar, Marietta Elliot, van wie de heer Reed had geopperd, dat ln het erg- ste geval zij misschien de roi van de vrouwelijke dictator kon ovememen. ,.Ze nemen mij beslist niet voor die roî", teemde zij fatalistisch, „het zal of Jane Richards zijn of wij gaan naar huis terug." ,,Je ziet, hoe ons aller lot van jou at- hangt Jane", zei O'Brien. Monica Mvers informeerde of haar paspoort ook crpidig was voor Duitsland en Oosten- ueK.eK.cn a.» 0en: „Mens en gemeenschap in de na- gaan" Bemoedigend verzekerden aller. J0ri0gse Deense iiteratuur. il.30 r haar dat zii ongetwyfeld zou worden I i2.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 v n aangenomen en zou meegaan naar Oos - platteland. 12.38 Hamnwndorgel 1 tenrijk - daar is geen twyfel aan, Gitaar-ensemble 13.00 Nws 13.15 meisje! (In bun hart evenwel wisten zij coons^ellmgsagenda.^1318 i4 oo Gram, zieken. "ezicht^op de" film "een schoonheid kon I ig 30 Utrechts Stedelijk ork., koor en lijken terwyi een in werke'ykheid aller L0i. 17.23 Danamuz. 17.50 Regermgsuitz. liefst' meisjesgelaat op het witte doel. C. Belloni: ..Rijksdclen Overz^. Var- aile charme kon mlSsen, wedden met Uensfeesten in Centraal Nieuw Guinea elkander dat Jane weldra Tita's bespro 18.00 Nws. en comm. 18.20 Het Joodse ken slaapwagen zou gebruiker. en Tita'f- L>aasfeest. 18.40 Gevar. muz. 19 0 gage van honderd pond per week zor Uind. 19.05 Verkiezlngsuits ^i0 O~ oDStriiken Zeker O'Brien had gehoord Uelsp. 19.25 Verkiezingsuitsl.19 30 V d. dat Jane nog een contract had met feu^. 20.00 Nws. 20.05 Verkiezingsu^l. Rathbone Summers, haar impressan. \sn gram (Intermezzo: Rep.) 23.00 nws. - ^edurende het eerst volgend jaar zou 23.15 Locia'istisch nws. m Espéranto. Summers nog het leeuwenaandeel ont-1 23.2O—24.00 Verkiezingsuitsl. en gram. vangen van hetgeen Jane verdiende v a* 1 "o Maar tien pond per week op te stnjken^ nu i 1*-Rûlomnn 1 Brussel (324 m.) 12.30 Weerber. 12.34 rijk. „Ja, ik heb myn paspoort voor geheel was toch nog altijd beter dan helemaa' U.45 Ork conc. - r_ niets - dus moed geschept meisje! Qram. i3 00 Nws. HU5 Gram. 1 Als de tyd maar wilde voorbygaan! str. trio. 14.00 Gram.15.00 Gevar. m „Och, kom, de tyd lang vallen ga met ons naar de kap Gram, per." K Jane ging met hen mee. Ailes was be ter dan doelloos rond te hangen en haar nieuw vriendinnen te benijden om hun veilig getekende contracten. ,1710 Gram. - zal je heus niet te Voordr. 18 30 V. d. sold. 18.00 Nws. 19 40 20 00 Hoorsp. 21.00 Ork.cone. 22.55—23.00 Nws. R.O.N, (189 m.) 18.50—19.05 Landbouwkwartier. Een vraaggesprek over .Landarbeiderswo- ningen" II. 19.10—19.25 De Stem van het Noorden. (Wordt vervolgd.)

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1954 | | pagina 3