D.D.D. Coen Zondag triomfeerde op fraaie wijze in de Ronde van Veendam JL\Uls voortaan Uiv eigen A merikaan van de beste* Amerikaanse shag Westelijke favorieten in de eindspurt geklopt Tom Marcus winnaar bij de Nieuwelingen Pagina 6 Dinsdag 20 April 1954 DE NOORD-OOSTER ZWARTEMEER VERLOOR Saaie course Wanhopige démarrage HET VIEL MIJ OP LEEDS UNITED NAAR NEDERLAND RITZEMA WON BATO- BOSLOOP DE NIEUWELINGEN. De jeugdige Tom Marcus uit Halfweg werd winnaar bij de nieuwelingen, ook al in een course, waarin het wel snel g'ing, waar waarin toch weinig gebeurde. Tom Marcus had zich: in de course reeds een rap sprintertje getoond en zijn ge- makkelijke sprintzege was dan ook geen verrassing. De Veendammer Lahpor, die wel een poging had gedaan weg te ko- men, had in de eindspurt helaas geen stem in het kapittel. Hier was de uitslag 1. T. Marcus (Halfweg) 40 km in 56 min. 37.3 sec. 2. G. H. van der Veen (Augustinusga), 3. Scheermeijer (Amsterdam), 4. H. Nu dam (Eelderwolde), 5. E. Jongstfa (Hoogeveen), 6. Van Os (Amsterdam), 7. A. Koning (Oldemarkt), 8. H. Lahpor (Veendam), 9. J. C. Croes (Hoogkerk). Coen Zondag uit Delfzijl en J. Ottenbros uit Alkmaar, resp. winnaars van de rondes, die in 1954 en 1953 werden verreden. Ottenbros werd nu onttroond en moest met een eervolle tweede plaats tevreden zijn. ï)e strijd bij de amateurs leverde een I was Coen Zondag, uit Delfzijl, die ten-1 en J. Ottenbros (no. 2) slechts enkele felle eindsprint op tussen twaalf ren-\slotte zegevierde. Zoals XJ op de foto\centimeters. ners, die op de finish afstormden. Het\ziet bedroeg het verschil tussen hem Grote roep was de Duitse loper Vis- scher van Germania (Leer) vooruitge- gaan en in het Groninger kamp voelde men zich lang niet gerust. Wel poogde de Germania-man in de eerste omloop de afstand bedroeg 3000 meter de kop te nemen, doch hij werd door de Nurmianen, die uitstekend samenwerk- ten, teruggewezen. Jan Ritzema liep de course zeer tactisch en hij toonde zich uiteindelijk in de sprint de sterkste. Steeds was hij te vinden in de voorste gelederen en stond niet toe, dat door pen der andere cracks een beslissende voorsprong werd verkregen. Na ruim 2000 meter ging hij tôt de aanval over en na een felle sprint wist hij zich een voorsprong van ruim 20 meter te ver- schaffen, die hij niet meer afstond. Bij de A-Juniores toonde de Neder- landse kampioen H. Talens (Nurmi) z'n grote klasse. Goede strijd leverde hier de Rapiditas-jeugdloper Biesman, die er in slaagde de Noordelijke kam pioen Dijkstra uit Heerenveen, achter zich te laten. De uitslagen zijn 3000 meter AB-klasse 1. J. Ritzema (Nurmi) 8.50.6. 2. E. Roffel (Nurmi) 8.52.4. 3. A. Kars (Nurmi) 8.52.8. 4. E. Visscher (Germania, Leer) 9.59. CD-klasse E. Waslander (AVF, Fin- Coen Zondag, de pientere MTS-er uit Delfzijl, die dit seizoen voor het eerst in de rijen der amateurs uitkomt, heeft in de eerste de beste course van dit gloednieuwe wielerseizoen meteen de overwinning gegrepen. Hij werd gisteren winnaar van de zesde Ronde van Veendam, in een vlijmscherpe, maar lange eindspurt met de Alkmaarder Jan Ottenbros, de winnaar van het vorige jaar. Dolgelukkig wierp Coen Zondag de beide armen in de lucht toen hij met amper een kwartwiel voorsprong op Ottenbros over het finishlint flitste en een niet minder gelukkige lach straalde van zijn gelaat, toen hij uit handen van de heer R. van Dalen, de consul van de KNWV in Drenthe, de rode anjers in ontvangst nam. Coen Zondag gooide het Westelijk plan- netje finaal in duigen, maar daarover straks. Lachend stonden ook de gezichten van de mensen van de wielervereniging St.- vogels, van heren B. Rubingh en Harm Koetse, die deze wielercourse weer zo voortreffelijk hadden georganiseerd. En de heren van de jury, kamprechter An- driessen, de wedstrijdcommissarissen H. Beverwijk (Assen), Théo Dekker (Emmen) en Kl. Feiken (Veendam) en verder aile noordelijke wielerofficials waren niet minder verheugd. Verheugd, omdat het deze keer geen renner uit het Westen was, die de fraaie eerste prijs, bestaande uit een gloed- nieuw rijwiel, mee naar huis nam, zo als in voorgaande jaren steeds was ge- beurd. Deze keer eindigde de Ronde van Veendam in een Noordelijke zege. Coen Zondag, reeds vorm opgedaan in de moeilijke Belgische Kattekoers, klopte deze keer aile Hollandse favorieten, zo als Jan Hofland, Wim Snijders, Jan Ot tenbros en nog vele anderen en daarom was iedereen verheugd. Het heeft er overigens lange tijd naar uitgezien, dat de „Hollanders" ook nu weer zoveel linker en met meer course- inzicht reden, dat ze opnieuw de zege- bloemen zouden grijpen. Jan Hofland, die met veel lawaai het grootste gedeel- te van de course veilig aan de staart van het peleton had gereden, om daar zo weinig mogelijk krachten te verspe- len, was pas in actie gekomen, toen er ongeveer 15 ronden voor het einde alarm werd geblazen. Hij werkte zich met de Amsterdammer Schouten, na een moei lijke jacht bij de kopgroep, waarin in- middels zich ook Wim Snijders en Jan Ottenbros hadden genesteld en met dit drietal in de voorste gelederen, leek het er weer veel op, dat de Noordelijke ren tiers andermaal geklopt zouden worden. 50 ronden waren er verreden van de 70 in totaal toen er eindelijk iets gebeurde. In deze 50 ronden was de course tamelijk saai geweest. Er was zo goed als niets gebeurd, met uitzon- dering dan van enkele speelse ontvluch- tingen, waarvan zelfs de grootste leek wel kon zien, dat er niets aan de hand was en dat de favorieten rustig aan het wachten waren op het eindschot. Want de verzamelde grootmachten in het pe leton, die we hierboven al hebben ge- noemd, hadden er op deze gure Paas- maandag maar weinig zin in. Waarschijnlijk zou het op een massa- le eindspurt zijn uitgedraaid, als niet ongeveer 20 ronden voor het einde, de lange, schrale Vreelander Pos, de har monie in het peleton verbrak door ta melijk onverwacht aan de haal te gaan. Ach, de favorieten namen deze Pos niet au-serieux, straks zou hij immers wel terug zijn. Het peleton reageerde dan ook maar nauwelijks. Maar toen Pos zijn voorsprong tôt een kleine 100 meter vergrootte, ging er toch wat drei- gen. Vijf man sloegen alarm. Het waren Coen Zondag, de Hoogevener J. van der Haar, die later zon afvallen, Jacobs uit Amsterdam, van Putten uit Den Haag en de Veendammer Frans Scheuneman. Later voegde zich hier nog bij de git- zwarte Wagenaar uit Voorst. Coen Zon dag was kennelijk de kopman van dit vijftal. Hij leidde een groot deel van de achtervolgingsjacht en eer de course vijf ronden verder was, hadden deze vijf Pos te pakken. Inmiddels had zich uit het peleton een groepje van vier losgemaakt, t.w. Wim Snijders, Jan Ottenbros, de Hagenaar Brunschot en D. Meier uit 's-Graveland en de eerste twee stonden er borg voor, dat dit viertal ook spoedig bij de kop groep zat. Jan Hofland en Schouten, die daarna uit het peleton wegvluchten, hadden er langer werk mee om in de kop te komen. Maar toen de kopgroep even verslapte, kennelijk een gevolg van het feit, dat de renners zich op de eind spurt toelegden, toen hadden ook de min der sympathiek rijdende Jan Hofland en zijn maat spoedig aansluiting. Zo had een kopgroep van 12 man in de eindspurt uit te maken wie deze zes de ronde van Veendam zou winnen. Frans Scheuneman bezondigde zich bij het ingaan van de laatste ronde aan een wanhopige démarrage. Zeker, de Veen dammer kwam een aantal meters weg maar zijn démarrage was wanhopig, om dat ze veel te vroeg was ingezet. Frans moest deze overmoed dan ook betalen met een twaalfde plaats in het eindre sultaat, de laatste dus van de kopgroep Coen Zondag, grootmeester in de lan ge eindsprint, bekeek het allemaal zeer goed. Bij het ingaan van de laatste bocht, zo dacht Coen, moet ik aan de kop'zitten en met een lange spurt maak ik dan een goede kans. Wel, voor de laatste bocht zat Coen Zondag inderdaad op kop en bij het in gaan van het laatste rechte stuk ver- trok de Delfzijler van kop. Een gelief- de positie voor hem en hij had het deze keer weer goed bekeken. Met een lange gelanceerde spurt hield hij de Westelijkc coureurs achter zich, al kwam de win naar van het vorige jaar, Jan Ottenbros, uit Alkmaar, slechts een kwartwiel te kort. Het was een fraaie zege van Coen Zondag ,die met deze fraaie overwin ning heeft bewezen, dat hij niet alleen hard kan fietsen, maar dat hij ook ter- dege een wielercourse kan bekijken. De sprint van het peleton was natuur- lijk voor Willy Reintke, die J. Kleine uit Naarden gemakkelijk klopte. De uitslag was 1. C. G. Zondag (Delfzijl) 80 km in 1 uur 55 min. 14.7 sec. 2. J. Ottenbros (Alkmaar), 3. Tim- mermans (Arnhem), 4. J. Hofiand (Be verwijk), 5. H. Schouten (Amsterdam), 6. J. van Putten (Den Haag), 7. W. Snij ders (Halfweg), 8. C. M. Jacobs (Am sterdam), 9. W. Brunschot (Den Haag), 10. Pos (Vreeland), 11. A. Wagenaar (Voorst), 12. F. Scheuneman (Veendam) 13. W. Reintke (Veendam). dat de Veendamse sportgemeenschap deze Paasmaandag heel wat heeft moeten verwerken. Daar was in de eerste plaats het bar gure voor- jaarsweer, die het verblijf bij de sportevenementen nu juist niet tôt een genoegen maakte. Men zag dan ook heel veel supporters, niet in hun „Paaskepronk", maar gehuld in dik- ke winterjassen, compleet met lek- kere wollen sjaals en dito hand- schoenen. Kon men zich op deze manier tegen deze koude nog wa- penen, de koude douche, die in de vorm van een nederlaag tegen FVV, over de Veendam supporters werd uitgestort, was moeilijker te verwer ken. En het werd nog kïller, want deze nederlaag had tengevolge dat er drie trotse Veendam records sneu- velden. Ten eerste het record: nog geen enkele nederlaag in competitie- wedstryden op het tegenwoordige hoofdveld. Als tweede ging verloren: het ongeslagen record van dit sei zoen. Tenslotte scoorde Veendam gis teren, ondanks de legiokansen, geen doelpunt, wat in aile voorgaande wedstrijden wel was gelukt, zodat hier het derde record te loor ging. Voordat scheidsrechter Beukema, met een snerpend fluitsignaal het einde van deze strijd aankondigde, hadden reeds vele toeschouwers het terrein verlaten. Velen omdat ze nog even de wielrenners in actie wilden zien. Uw dienaar echter moest plichtsgetrouw wachten tôt het bit- tere einde. Op het wielercircuit aangekomen, bleek het daar ook lang niet warm. Op mijn vraag, aan een insider, hoe het liep met de course, kreeg ik ten antwoord: 't Is precies as 't weer .„kold". Dat Coen Zondag op deze Paasmaandag uiteindelijk won en dat de radio ons berichtte dat de régionale eerste klassers het uitste kend hadden gedaan, verwarmde toch het hart van de op de botten koud zijnde „Invaller". sterwolde) 9.13.7. 2. G. Visscher (Kic- kers, Emden) 9.21.4. 3. J. Kruizinga (Nurmi) 9.30. 1500 meter. Juniores A. 1. H. Talens (Nurmi) 4.23.6. 2 .G. Biesman (Rapiditas) 4.24. 3. J. Dijkstra (Heerenveen) 4.24.2. Juniores B 1. H. Klok (Emmen en Omstr.4.27.6. 2. W. Martens (GVAV- Rapiditas) 4.27.6. 3. R. Brinkman (Ger mania, Leer) 4.33.4. Nieuwelingen J. J. Vroom (Geeste- ren, Ov.) 9.58.5. 2. G. J. Wesselink, (Vlagtwedde) 10.26.5. 3. W. Kwant (Ba- to) 10.29.3. Juniores (niet KNAU-leden): H. van Rossum (Bato) 4.44. 2. D. Smit, (Bato) 4.49.4. 3. H. Bos Bellingwolde4.52. Juniores C en scholieren: 1. T. Doom- kamp, Bellingwolde 2. H. Klein, Bato. 3. 3. Stek, SV Drieborg. De wisselbeker voor de vereniging, die de beste algemene prestaties heeft ge- leverd, is toegekend aan Nurmi. Bato heeft beslag gelegd op de wisselbeker, uitgeloofd voor de verenigingen uit Oos- telijk Groningen. (Advertentiën) -m Iîrabben en peuteren maakt de 1-1 "11 "1 - kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep in lllioluU de poriën door, zuivert. ontsmet 3 en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Naar wij vernemen zal Leeds United, de Engelse tweede divisieclub een tour née door Nederland maken. Men arri- veert Maandag 26 April in ons land en speelt op 28 April een wedstrijd tegen het Nederlands B-elftal. Op 5 Mei staat een wedstrijd tegen het Noordelijk Elftal op het programma en op de volgende dag, 6 Mei, wordt tegen het Oostelijk Elftal gespeeld. Twee van deze ontmoe- tingen worden in het Oosten van het land vastgesteld. De wedstrijd tegen het Noordelijk elftal in Groningen of Fries- land. LAATSTE RONDE. „Laaste ronde" stond er met grote letters op Nieuw Buinens waterwagendie Zaterdag inderdaad voor het laatst zijn ronde deed. De plaats is thans aan- gesloten op het distributienet van de Drentse Waterleidingmaatschappij en dat betekent een enorme vôoruitgang. Op de bovenste foto: de wagen tijdens zijn laatste ronde. Links onder: Burgemeester Bijlevelt van Borger knipte ten huize van de familie R. Eleveld een lint door waarmede de water- leidingkraan nog was „verzegeld". Rechts onder: En toen kon de burge meester met reden een leidingwater-dronk uitbrengen op het welzijn van Nieuw Buinen. Zie vers'ag pag. 2. In Zwolle tegen PEC leed koploper Zwartemeer opnieuw een nederlaag. Hierdoor verloren de Drenthen hun voor sprong op Eilermark en kwam PEC ook weer naar voren. Deze Zwollenaren vor- men in technisch opzicht een zeer be- hoorlijke ploeg. Zwartemeer nam door zijn goalgetter Geert Jacobs de leiding, doch na een botsing moest deze productieve geel- zwarte aanvaller het strijdperk verla ten. PEC slaagde er in weer naast Zwar temeer te komen en even voor het einde scoorde Schuman zelfs het winnende iwolse doelpunt. Onder minder gunstige weersomstan- digheden had tweede Paasdag in het Wandelbos de reeds traditioneel ge- worden Bato-Bosloop plaats. Voor de eerste maal werd nu ook deel- genomen door een aantal Duitse ath- leten, zodat deze sportgebeurtenis een internationaal karakter kreeg. Over deelname aan de Bosloop viel dan ook niet te klagen en in totaal verschenen ongeveer 300 deelnemers aan de start. De grootste belangstelling ging na- tuurlijk uit naar de prestaties in de AB-klasse KNAU-leden. (Advertentie)

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, De Noord-Ooster nl | 1954 | | pagina 4