Jongenscostumes GA NU i I .1 I Nu nos een paar is Bloemendag 1 j BroÉgei (Kl WEK UW LEVER-GAL OP Jenever en BrandewQo f Ow MEUBELBH harstelleo en - opnleoT bekleedflQ A. ELZINGA ZOON, i H. C. PRENGER I een Gelegenheids-TMRTJE voor Moederdag? Firma J. MOL en Zn. ligimngazp 1, TEUBEN, Sipw Ta!. jes - KKEMER's Ooekh. G. W. VERVER, COUPONS I E.RUDING fNSPEL m - - en U is gekleed. Dan eerst is uw voorjaarscostuum af! GWW W VIT "PVD m KM® Ëa %JJ Mb M Km K% 12 ei Moederdag i KWALITEIT SIEARI Sappemeer. Tel. 250. 45, 65 et. en f 1 J.KLIPHUIS voor de Plnkster= dagen eens een vragen HoucLt TJ van een kop lekkere geurig g Cacao Filippien fp 1 pakje JPreî en j samen JP 1 pakje Julienne] 15 et. Chique en gemakkelijke Schoenen koopt U bij Voor de reis t. Uw adres is Goede pasvorm en chique modellen Uy o H COSTUMES 1 4 1 Voor @in kwartje Voor @@ii kwarfjo Voor een kwartje fi Voor een dubbeltje H8M Bitters. door d@it vakman. j Meubelmakerl] StoHeerderlJ f Wenscht U 14 tût 24 Mel TAILLEUR STOFFEN WOLLEN STOFFEN MANTEL STOFFEN MAT CREPE LAVABLE VI8TRA LINNEN AU 3 HHSH Enorme sortering JONGEHEEREN moderne iinten en met zorg gekozen. met Plus Four en korte broek f i8.90,10.90, 8 90. MARTENSHQEK komen onze vlotte jongens- costuums eerst ten voile tôt hun recht. De degelijke af werking, de prettige pasvorm en 't oersolide binnenwerk... Drie garanties voor een blij- vend goede vorm. Drie rede- o 'Q. 2 ons heerlijke Amandeltjes Qries-pudding en 1 flacon troebîle Vruchtensaus met heele vruchten. (buiten glas) Tomatensoep, heerlijk per L. bl. 2 Tutti-Frutti, moole kwaliteit per pond 2 Kersen z. pit, als versche, op sap per L- bl. 5 Aardbeien op sap, zeer geurig per L. bl. S Jam, Spar-sxtra kwaliteit per pot 3 Pilchards, groot blik heerlijke visch per bl. 3 1 pakje Spar pudding en Va bl'k heerlijke kersen, aardoeien, of fram- bozen op sap. Neem dan SPAR CACAO, Groenmerk per bus 25 Oranjemerk 80 en deze week hierblj recht op 1 moois Candy-ko&k voor 10 et. 1 ons Toffee's half pond Pindas 2 repen Chocolade 1 roi Pedermunt de mooie nieuwe bonbon, zaehte vnlling. Ter kennismaking deze week 2 ans 25 cent. Voor 10 et. een busje echîe Koffiemeik Friesche Vlag bij elke halfpond Sparkoffie BK lwishi Probeert U eens een pak gedr. PRINCESSEB00NTJES 25 cent. Onze Annanas-, Bitterkoekjes- en Kersenpndding is iets byzonders 2 ods voor 23 cent m#" ''eaSli:!. g|g - r~ ■- Valencla no. 1. U proeft de vrucht, zware kwaliteit zeer voordeelig in heîgebrulkp fl. 55 Valencla, een goede kwaliteit voor slechts 40 Appelmoes, met suiker, heerlijk per groot blik 28 ||1 VICROKANT, het heerlijke knabbel-koekje van Victoria 1^ per 2 ons 25 cent. m SAMOS van het eiland per Lt. fl f 1.10 Deze week bij elke BÊ Zoete Spaansche Wijn Lt. fl. f 1.10 i fl sch ter kennls- F Port Port, rood en wit Lt fl. fl.25 making gratis Schilletje, Voorburg Lt 11, f0 85 1 ohs Cherry Brcndy Lt. fl. f 0 85 Vicrokant koekjes Laost nu vooral de Spar-krant, die U gratis elke week bij den Spar- winkerier kunt krijgen. Er komen prachtige prljzen voor de RAADSEL- RUBR1EK, zooals: Horloges. Klokjes, Foto-toestellen, Rolschaatsen, Auto- peds enz. enz. <S> 5 6 12 Mei is het Moederdag Ze krijgt die dag cadeau. Want als het Moederdag is, Behoort dat eenmaal zoo. Och zegt ze: „Wat toch fijn, Van wie zouden die mooie bloemen zljn „Ja Moeder", zegt dan kindlief, „Dacht dat U dat wel wist, Bloemenmagazljn van Prenger, Die staat tcch aan de spiis Bdeefd aantevelend *®®r 3 af 4 canf. in Cartonverpakking Banketbakkery en a zult 's morgens uit bed springen, gereed om bergen te verzetten. Tel. 274* Sappemeer. Prima kwaliteit Wij leveren voor f 2.50 al een uter gnede COGNAC. Neemt oroef Tel. 263 - Sappemeer-O. Niet VAKKUNDIGE reparaties zyn ALTIJD te dunr. Laat daarom Laat Uw reparaties en veranderingen eens door ons ult- voernn en U zult tsvrsdsn zljn. QEDIPL. STOFFEERDER en BEHANGER 134 SAPPEMEER. Kerksîraat, Tel. 349 HOOGEZAND 9 HOOGEZAND Tel. 29 Dit is dikwijls tegenstrijdig bç schoenwerk, Wij leggen ons er op toe, een goede leest voor U te combiaeeren met een keuze ult de chique modellen damesschoeisel die U bij ons vindt ZIET ONZE ETALAGE. Voor een lichte garg naar Qed Pedicure-Veelkundige BRUGSTRAAT - HOOGEZAND GRATIS KNIPPEN (Boven 5 gld. per stuk) OOSTERSTRAAT 17 BB8i3ta^gSS»«Wat^SBga8MWa»»^WWBE A,•A Xfgpï?* i^gffîïX36a&tt>h - I par-Iractatie Y H 1 I nieuwe Sehoenenll lAlléén in de SPAR-WINKELS 9 e m O" I Iederen dag moet uw lever een Ilter lever-gai in uw In- gewanden doen vloeien. Wanneer deze stroom van lever- gai onvoldoende la, verteert uw voedsel nlet, het bederft. U voelt u opgeblazen, u raakt veratopt. Uw llchaam ta ver glftlgd, u voelt u beroerd en ellendig, u zlet aile* zwart. De meeste laxeermiddelen zfln slechta lapmlddelen. U moet CARTER'S LEVER-PILLETJES nemen om deze Ilter iever-gal vrQ te doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch. voelen. Onschadelljk, plantaardlg. zacht, onovertroffen om de lever-gai te doen vloeien. Eischt Cartsr'a Lever-Pillet]ea bij apothekera en dro- elsten. f. 0.75. IJ ONS Coupons

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


De Slochter Courant nl | 1940 | | pagina 4