Zaferdag 17 Februari 1945 317 318 319 320 A373 B373 B374 A374 A375 B371 B357 (vôôr-inlevering) 321 A378 239 309 A370, A 368 A363 B368 B364 C406,D406,E406 (inl.v. 1-37,2 37,3 37.4-37,225 1-38, 2-38,3-38, 4-38 C403, D403, E-403 (inl.vel) enR17 E404 (inlegvel) RIO Tabak MEDEDEELING AAN ONZE ADVERTEERDERS. We zijn tôt onze spijt genood- zaakt de aanneming van adver- tenties gedurende de komende week stop te zetten. Een uitzon- dering kan slechts worden ge- maakt voor de familieberichten. Aile overige advertenties kunnen we de volgende week dus NI ET aannemen. Redactie „Ouurswold".

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Duurswold nl | 1945 | | pagina 1