Voetbaloverzichf BURGERLIJKE STAND I cfGlddtûJl „Geert" defmstîef Icampioen van Groningen en Drente fltfRMOOÊNC SI6ARENMA6AZUN Ootje Teur in het betoverd Kasteel 4 JHSÇ—Be Quick Windhondenrennen OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK H.—S. UIT DE SCHEEPSBOUW. Onrustig, gejargdî Na de laatste goede resultaten is HSC in de wedstrijd tegeen Stads- kanaal danig tegengevallen. Door deze nederlaag zijn de Kraaien vier punten achter geraakt bij de huidige leider Nieuw-Buinen en het zal niet meevallen zo'n achter- stand in te lopen. Morgen moet HSC een zeer lastige klip omzeilen n.l uit tegen de leider Nieuw Bui- nen. Deze club is in thuiswedstrij- den zelfs heel moeilijk te verslaan en het kan voor HSC dubbel mooi worden door deze wedstrijd te winnen, aangezien de puntjes heel VOETBALPROGRAMMA Programma van de klassen van de K.NV.B., waarin clubs binnen ons verspreidingsgebied meespelen. 1B. DOS—Ge Ahead Zwolse BoysVolewijckers RigterçbleekV eendam StormvogelsEDO AjaxEnschedesche Boys 2B. Nieuw BuinenHSC AchillesFVV BNCVeelerveen MuntendamWVV NoordsterAsser Boys HoogezandStadskanaal 3D. AppingedamWoltersum W agenbor genScheemda BATONoordpool BellingwoldeHunsingo ZNC—THOS MeedenNeptunia 4F. HellasWesterbroek ZuidlarenLeek KwiekVVG HarkstedeDe Vogels Res. 2B. HSC 2Veendam 2 ZNC 2Muntendam 2 Res. 2C. FVV 2—Velocitas 3 GVAV 3Hoogezand 2 Afd. Groningen van de K.N.V.B. Afdeling I 1C. 't ZandtFroombosch EngelbertAstrea 2D. Ten PostEngelbert 2 3A. Gruno 4Harkstede 2 3C. Westerbroek 2De Vogels 3 31. VVK 4—Engelbert 3 Haren 5Harkstede 4 Afdeling II 1A. SGVStadskanaal 2 Borgercomp.Westerlee ZNC 3—Meeden 2 MOVV—HSC 3 SiddeburenNOVO 3C. ZNC 4Heiligerlee 3 Muntendam 3WEO 2 Oldamster BoysSiddeburen 2 2D. Froombosch 2Wildervank 2 KielwindeweerFVV 3 Veendam 5Hoogezand 3 SA. HSC 5Kielwindeweer 2 FVV 4Bareveld ,2 Meeden 3Kwiek 2 3C. Wagenborgen 2SGV 2 Selectieklasse A-Juniores Afdeling I A4. Gronita#—Westerbroek Afdeling II: A2, SGV—ZNC FVV—Kwiek SiddeburenHoogezand FroomboschMuntendam A5. HSC 2—ZNC 2 Musselkanaal 2Hoogezand 2 Stadskanaal 2Muntendam 2 Zaterdagmiddagprogramma B-Juniores Afdeling I B6. OmlandiaHarkstede Afdeling II Bl. SGV—FVV HSC 2Hoogezand 2 HoogezandMeeden ZNC—HSC B3. Borgercomp.Stadskanaal duur worden. Hetzelfde kan gezegd worden van Hoogezand, die Stads kanaal ontvangt. Het belooft een intéressante ontmoeting te worden. Belangrijk is ook de wedstrijd Muntendam—WVV. Muntendam is zeer sterk in de verdediging en WVV dito in de voorhoede. Een aardige krachtmeting. Voorspelling een gelijk spel. FVV moet naar Achilles, waarin Achilles met de beste papieren start. BNCVeeler veen zal voor de bezoekende ver- eniging wel geen moeilijkheden opleveren. Asser Boys, die ook al een aderlating moest laten aan de N.B.V.B., zal de grootste moeite hebben tegen Noordster, die de laatste tijd flink op komt zetten. Al met al een aardige voetbalpro- gramma, met misschien wel ver- rassende uitslagen. 5) Freek Frek bracht Ootje Teur en de baron door vele gangen, liet ze een paar trappen opklimmen en wees Ootje Teur tenslotte een ka-- mer aan, waar hij binnen moest. „Dit is het vertrek zei hij met een krakerige stem. „Hier motte de plaatjes op de mure komme, niewaar meester „Zeker antwoordde Baron Quaat tôt Ergher, ik hebbende dit altijd een zeer ongezellig aparte- ment gevonden gehad zijnde en ik ben van plan om daar eens veran- dering in te brenge te maken." Ootje Teur keek eens rond het was er inderdaad ongezellig. Hij zag een kaal vertrek met grauwe stenen muren, het meubilair be- stond uit een wrakke tafel en een klein krukje, dat in een hoek bij de deur stond en dat onder het stof en de spinnewebben zat. „Daar stune de spulle," wees Freek Frek hem. „In dat kissie zit ailes, wat je nodig heb. Doe je best maat, want me baas is een beste baas, maar een lastige baas. Niet- waar, meester de B'ron „Zeker", knikte Baron Quaat. Hierna daalden Baron van Quaat tôt Ergher en Freek Frek de trap af en lieten Ootje Teur in verwon- dering. vertwijfeling en min of meer angstige spanning achter In verband met de zeer slechte weersgesteldheid en daarmee ge- paard gaande slechte toestand van de terreinen, zijn de twee laatste wedstrijden van de erkende „Noor- der Windhondenren Club" voor Groningen en Drente afgelast. Ook de traditionele course om de „Jacob Bleker"-beker moest van- wege het slechte weer worden af gelast en vond geen doorgang. Hierdoor is de hond „Geert", eigenaar de heer A. Veentjer te Wagenborgen, thans definitief kam- pioen 1954 van Groningen en Dren te, zowel hindernis als vlakkebaan, daar deze hond in de competitie, welke reeds jarenlang door de „Noorder" wordt georganiseerd, de meeste punten heeft behaald. „Geert" bracht het tôt een totaal van 44 punten. Behalve dit kampioenschap be- haalde „Geert" ook het reserve- landskampioenschap op de hinder nis zodat deze hond dit jaar zijn klasse wel heeft bewezen. De defi- nitieve stand in de Vlakkebaan is thans als volgt: 1. en kampioen voor Groningen en Drente „Geert", eig. A. Veen tjer, Wagenborgen, 44 punten; 2. „Wieto", eig. S. van Egmond, Slochteren, 32 punten; 3. „Sieto", eig. D. Mansens, Noordbroek, 31 pt. Hindernis 1. en kampioen „Geert" met lj^ punten; 2. „Korie", eig. P. Heide- kamp, Oude Pekela, 9 punten; 3. „Wervelwind" met 7 punten. DAMMEN. Uitslagen van de onderlinge competitie van de Damclub „Houdt Stand" te HoogezandSappemeer K. PotJ. v. d. Let 02 J KuipersW. v. Hoeven 20 B. KremerL. de Haan 20 B. HekertC. B. Limberger 20 H. K. LooijengaH. Wijnants 20 H. Pot—K. Snitjer 2—0 Uitslag clubcompetitie Damclub „Centrum" Slochteren H. Thoma—G. Bakker 0—3 E. RoggenL. Veen 30 K. BosJac. Bos 30 J. ZuurH. Bouman 30 Uitslagen clubcompet Le Dam club „Duurswold", Schiîuvvalde H. KampenH. Dijkema 2-0 B. NoormanK. Post 11 A. J. KarsiesK. Kampen 02 D. GrashuisJ'. de Vries 11 B. MeijerD. Mulder 02 KORFBAL Programma voor morgen K.N.K.B. 2e kl. A: UNI I—Rohda I Hermes IWK I CB INKC I N.K.V.: le kl. Centr. UNI 3 2 uur -UNI 2 10 uur 2e kl. Oost. Rohda 3VSV 2 2 uur AdbUNINoord Oosten 12 uur K.N.K.B. 2e klasse A J.l. Zondag werd in deze klasse alleen gespeeld OKO I—Hermes I in weïke wedstiija een - - overwinning op de Groningers be- haalde. Voor de rust was het een geliike strijd met wisselende kan- sen doch geen der ploegen wist de korf te vinden, zodat men met blanco stand ging rusten. Na rust w:°t OKO spoedip een 20 voor- sprong te nemen in een période waarin Hermes sterker was, hoe Hermes ook vocht m de stand kwam geen verandering meer Voor morgen staat weer een der by op het programma ni. UNI 1— Rohda I welke voor veertien dagen bii een stand 04 voor Rohda ge staakt werd. We geloven rue dat UNI het morgen zover laat komen doch we houden het wel op overwinning voor Rohda. een In de wedstrijden CB-NKC en Hermes- WK starten de gastheren als kans hebbers, doch verrassingen zijn met uitgesloten. Nieuwe aanwinsten. Wijsbegeerte. Zorab. Proscopie het raadsel d< toekomst. Godsdienst. Rogier en De Rooy. In vrijheid he; boren Katholiek Netferland, 1853—1953. Sociale vvetesnchappen. Vesseur. Improviseren en drama- tiseren met kinderen. Taal- en Letterkunde. Spécial number of „The Londen' Times". Literary supplément, de- voted to American writing to- day. In de Leeszaal. Natuurwetenschappen. Grzimek. Naar het land van de chimpansé. Toegepaste wetenschappen. Bonselaar en La Heij. Stoomketels. (Scheepswerktu.gkunde). 3e dr. 1954. tsosiE')-. Le jardin a n? Hooftman Starj M.W» n de luchtvaart Vm.i morgen en overmorgen. n Speerstra en Ensing. Beknopte leerboek der handelskennis. 12e dr. 1952. Tournier. Bijbel en geneeskunde. Kunst. Bowen en Von Meck. Dierbare vriendin de roman van Peter Tsjaikowsky en Nadesjda von Meck. Henslemans. De architectuur van het moderne landhuis. Aardrijkskunde, Land- en Volkenkunde. Blonk. Brummelkamp en Fahren- fort. Hoofdstukken uit de voiken- kunce en de sociale aardrijks; kunde v,oor de middelbare school; lie dr. 1954. Boelaers. Nieuw Guinea, uw men- sen zijn wonderbaar. Geschiedenis. Poel. Van der. Hoofdlijnen der economische en sociale geschie denis, sociologisch beschouwd. Nederlandse en in 't Nederlands vertaalde romans. Boon. De Kapellekensbaan. Corqao. Cursus van de dood. Delen. Niemand ontsnapt zijn nood- lot. Jong, De. De glazen wand. Lermontow. Een held van onze tijd Priestley. De toverkring. Roc. De toverspiegel. Simenon. Om een mensenleven. Spring. Feest derherinnering. Visser-Roosendaal. De mens wikt Engelse romans Lewis. The trail of the hawk. Duitse romans Rinser. Jan Lobel aus Warschau. .Franse romans Bositft. Le iardin d' Hyacinthe.__ Bruijn. Luuk vindt vrienden. (8 10 jaar). Hagers. Connie's wonderland. (13 16 jaar). Hora Adema. Het hangt aan de muur en het tikt. (1417 jaar). Hulst, Van de. Annelies. (67 j.). Nagekomen. Programma van het onderwijs aat. de Rijksmiddelbare Landbouw school te Groningen voor het schooljaar 1954'55. Hettema. Bouw en veprichtingen van het menselijk lichaam. 15e d-. 1953. Herwaarden, Van. Hoe verzorgen wij onze hond 3e dr. 1954. Kosch en Mueller. Wat bloeit daar? 7e dr. 1954. Mesrltz en Van Ree. Bedrijfshy giëne en veiligheidstechniek. 4e dr. 1954. HOOGEZAND—SAPPEMEER 21 t/m 27 October. Geboren Christina en Jan, z. en d. van W. Suk en M. W. Kwebe- man, Hoogezand Wendela Justi ne, d. v. H. W. J. van Lanschot en A. H. J. Jansen, Martenshoek John Eildert, z. v. E. G. Rice en H. Nieuwold, Hoogezand Lieuwe. z. v. K. Bos en T. Dantuma, Sappe meer Willem Hendrik, z. v. H. Meijer en S. P. Wielsma, Sappe meer Herman, z. v. A. Schaap en T. Eefting, Sappemeer Jan, z. v. F. Pelgrim en R. Pinkster, Sloch teren. Ondertrouwd Eerko Wierenga, 22 j., Foxho) en Johanna Elisabeth M. Siemelink. 21 j., Foxhol Hen drik Meijer, 25 j., Sellingen en Alegonda Gezina Brands, 22 j., Sellingerzwarteveen; Hendrik Kre- gel, 25 j., Zuidlaren en Berendina Jongsma, 23 j., Kropswolde. Getrouwd Hendricus Rotteveel, Assen en Kronelia Zijlman, Hooge zand Gérard Grâler. Foxhol en Susanna Geertruida Lahpor, Mar tenshoek. Overleden Anko Streuper, 68 j., Sappemeer, echtg. v. Elsje Vene- ma Jentje Reinders, 32 j., Hooge zand, echtg. v. Willem W. van Haeften. SLOCHTEREN 21 t/m 27 Oct. Geboren Aldert, z. v. H. Bus en H. W. Telkamp, Sehildwolde. Ondertrouwd H. P. Battjes, 34 j. en I. Slagter, 31 j., b. v. Sidde buren. Getrouwd A. Bolken, 28 j., Weiwerd (gem. Delfzijl) en T. Roelfsema, 20 j., Siddeburen J. Joostens, 28 j. en J. M. Tamminga, 24 j., b. v. Slochteren. Overleden A. Kap, 88 j., wed. van H. Aslandér. Sehildwolde. "NOORDBROEK 21 t/rii 27 Oct"*" Geboren Alie Harm, z. v. Fre- derik Zoutman en Grietje Dijk Lammechien, d. v. Frederikus Jo- hannes Jong en Lutdiena Buurke. Ondertrouwd Eerko Wierenga, 22 j., Noordbroek en Johanna Eli sabeth Maria Siemelink, 21 j., De- venter. Overleden Jan Jacob Schrage, 74 j., echtg. van Schwanette Heikea Janssen Freesemann. ADVERTENTIE l.M. SPIERPIJN. SP1T... 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène verdrijft de sner- pende piin. ZUIDBROEK 21 t/m 27 Oct. Overleden Jan Harm van der Veen, 46 j., echtg. van Titia Eliza- beth Bakker. MUNTENDAM 20 t/m 26 Oct. Geboren Jan Lucas, z. v. G. Scheppers en H. Kleefman. Ondertrouwd Kornelis Muur- man, 27 j.. Muntendam en Aaltja Drenth, 22 j., Veendam. Overleden Oetze Hal enga, 83 j., wedn. van F. Mulder. Proefvaart m.s. „Eddystone". Op de Eems heeft de goed ge- slaagde proefvaart plaats gevon den van het nieuwe motorkust- vaartuig „Eddystone", dat bij de N.V. E. J. Smit en Zn.' Scheeps- werven te W isterbroek (Gr.) werd gebouwd voor rekening van de heer H. Schot' te Groningen. De voortstuwipg geschiedt door een 395 p.k. Bron~ motor, waarme- de het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van plm. 10 mijl. ADVERTENTIE I M. Mijnhardt's Ze n u w ta b 1 e tt en sterken en kalmeren Uw zenuwen. POLITIERECHTER GRONINGEN Avontuur in de duisternis In de nacht van 4 op 5 Septem- ber is er zo het een en ander in de duisternis gebeurd. De 25-jarlge Albert S. en zijn vader de 46-jari. S. te Hoogej,mri hoorden die nacht gerucht het erf. Ze gingen poolshoogte nemen. Het bleek dat er twee enigzins aange- schoten jongens rondscharrelden, die daar in de nacht twee meisjes wilden zoeken. Ze waren er zo van overtuigd dat er meisjes te vinden rncesten zijn, dat ze het erf niet wilden verlaten. Ze zijn wel van gedachten veranderd, want Albert S. heeft een van de jongens Arie R. een klap met een staaf ijzer gege- ven, terwijl vader S. met een be- zem sloeg. Aangezien de bescherming van het erf met een staaf ijzer de Po- litierechter te ver ging werd daar- voor met tien gulden gevonnist, doch het gebruik van een bezem in een dergelijke situatie schijnt beter uit te vallen, want de vader kreeg een gulden boete. FEUILLETON door GRé DE BOER 25) Als een kaartenhuis zakte in de laatste Aprildagen de Duitse weerstand in elkaar. Het einde na- derde snel. Kees zat hele dagen thuis en waagde zich alleen nog op straat, als hij noodgedwongen er op uit moest voor voedsel. Voor het overige ging hij vroeg naar bed en stond laat op. Zijn winkel was sedert eind Maart permanent ge- sloten. Er was immers toch niets meer. Drie dagen voor de bevrijding kwam er een magere jongen naar de P.C. Hij rammelde aan de deur en Kees deed open. Wie is daar „Ik ben een broer van Leentje," zeide hij. „En ik moet haar zeggen, dat moeder vannacht gestorven is. Vandaag wordt ze al begraven Een broer van Leentje? Dan is dit een zoon van Galis„Kom even binnen. jongen," zeide hij zacht. Kees laat hem vertellen. Maar wat de jongen vertelt, weet hij wel. Zo zijn er de la.atste maanden tientallen gegaan gestorven van de honger. En bij Kees knaagt er zelfverwijt, omdat hij al die maan- der niet één keer aan de familie van Lenie heeft gedacht. „Lenie is niet hier," zegt hij. ,,Ze is in Gelderland, al sedert vorig vorig jaar. Zeg dat thuis maar. Ik, ik kan haar toch niet meer tijdig bereiken De jongen gaat weer terugnaar huis. Met twee sigaretten. Dat is ailes wat Kees hem kan geven. Op de 5e Mei ziet Kees bij zjjn overbuurman plotseling de natio nale driekleur hangen. Hij kan zyn ogen niet geloven. Vlug gaat hij naar bmten en daar ziet hij de mensen in groepjes bi: elkaar staan. Ook zijn rechterbuurman, de kruidenier, is bezig een vlag te hijsen. „Ja, buurman," zegthy, het is afgelopen met de Moffen- heerschappij. Ze hebben gecapitu- leerd. De Tommies zijn al onder- weg naar Amsterdam De gebeurtenissen volgen nu snel op elkaar. Kees durft zich wat meer op straat te vertonen De volgende morgen ziet hij nog Duit se auto's door de P.C. En de men sen vluchten weer naar binnen. Maar ze laten de vlaggen hangen. Het duurt niet lang meer, of de overwinnende troepen komen m de hoofdstad. Met voedsel. De eerste kranten komen weer uit, kleme vellen papier, maar het is tenmin- ste weer wat. En de mensen kun- nen weer lachen. Na een paar weken krijgt Kees weer een toewijzing shag en siga retten. Het is wel mondjesmaat, maar hij kan tenminste weer gaan verkopen. Het werd ook hard no dig. Zijn bankrekening is angst- wekkend geslonken. Elke dag kijkt hij uit naar de post, die geleidelijk aan weer wat geregelder komt. Af en toe tuurt hij de straat eens in, of Ria wel- licht komt. Zou ze de laatste reis er wel levend afgebracht hebben Als hij eind Mei nog geen bericlit heeft, gaat hij een brief schrijven, waarin hij zijn ongerustheid uit- spreekt. Terwijl hij hiermee bezig is, komt er iemand de winkel bin nen en Kees herkent de broer van Lenie. Nieuwe onheilstijdingen Vannacht is vader overleden," zegt hij op bedrukte toon. „Is is Leentje nog niet thuis geko- men?" „Nee, Lenie is nog steeds in Gel derland. Wanneer is de begrafenis Ik kom straks even aanlopen. Of nee, vanavond. Eerder kan ik niet weg. Sterkte, jongen." Hij gaat weer weg. Hoe oud zal het kind zijn Vijftien Zestien Maar hij ziet er uit als twintig. De jongen heeft in zijn korte leven tôt nu toe meer meegemaakt dan rae- nig ander in een heel mensenleven. Zal hij Lenie schrijven, dat haar moeder en vader kort na elkaar ge storven zijn Nee, hij kan dat niet. Kij vraagt alleen Laat zo spoedig mogelijk iets van je horenIk ben ongerustt Die avond gaat Kees naar de Ro- zendwarsstraat. Morgen wordt Ga lis begraven. Kees kijkt even in de kist. Daar ligt het stoffelijk over- schot van wat eens een stoereboot- werker was een geraamte bijha. de tefel zitten de kinderen. En een tante. Kees spreekt enke- le woorden vati troost, maar kan hier een mens troosten Amster dam is in deze maanden in een zee van ellende gedompeld geweest. En nog sterven er dagelijks mensen tengevolge van het doorgestane leed en de ondervoeding. Buiten waaien de vlaggen, doch de bhjd- schap met de teruggekregen vrii - heid is gemengd met veel leed Mei loopt ten einde en Jum tae- gint. Het leven gaat weer wat nor- maler worden. Kees krijgt nu op geregelde tijden zijn toewijzingen en is iedere avond aan het bonr.e- tjes plakken. Er komt weer geid in de cassa op de toonbank. Nu is hij blij dat hij het ding niet verkocht heeft. Hij kon er indertijd twee pond boter voor krijgen. maar dat was hem te weinig. Op een zonnige Junimiddag gaat de winkelbel, en Kees, die juist in de keuken thee zet, wil naar vo- ren gaan. Maar in de tussenkamer ziet hij plotseling Lenie, en voor hij van zijn schok bekomen is, vliegt zijn pleegdochter hem om de hais. „Oom Kees roept ze uit, ter wijl ze hem op beide wangen zoent, „lieve oom Keesdaar ben ik weerO, oom Kees, wat ben je mager geworden Als hij zich hersteld heeft van de emotie en hij zijn pupil aan- kijkt, vullen zijn ogen zich met tranen. Zacht strijkt hij met zijn magere hand over haar blonde lokken. „Lenieprevelt hij zacht, „meisje, wat zie je er goed uitkind Dan klinkt er achter hen een stem „Zeg, als je klaar bent Kees schrikt en kijkt op. Daar staat Ria, ook gezond en wel. En achter haar een jongeman. Kees geeft Ria een hand en kijkt dan de derde bezoeker aan. Hé, is dat Klaas niet Klaas junior Lenie heeft haar mantel al aan- getrokken, en nu neemt ze Kees' hand en trekt hem mee naar de jongeman. En blozend zegt ze „Oom Kees, dit is neef Klaas U kent hem toch wel Kees knikt en geeft zijn neef eveneens een hand. „Hoe maak je het, jongen „Goed, oom. U moet de hartelij- ke groeten hebben uit Oldebroek. Van allemaal." „Dank je wel, Klaas. Zijn jullie er goed doorgerold „Ja, hoor. Gelukkig wel." „Leuk, dat je meegekomen bent, jongen. Maar ga jullie toch zitten. Ik heb toevallig net thee gezet. Dan zal ik eerst een kopje inschenken." Ria grijpt hem bij de arm. „Ga jij nu maar eens zitten, Kees," zegt ze lachend. „Dan zal ik de hon neurs waarnemen. Lenie, wijs jij me eens de weg in de keuken Even later is Lenie terug. „Ik heb een nieuwtje, oom Kees. Maar ik wacht er even mee, tôt Ria komt met de thee. Want ik versmacht van dorst. Klaas, maak jij de tas eens open. wil je We hebben wat lekkers hij de thee." Een poosje later zitten ze met z'n vieren te genieten van de thee en van de eigen gebakken koeken uit Oldebroek. En dan zegt Lenie „Oom Kees, het is niet zo maar, dat Klaas meegekomen is. Ikik wou vragen, of U het goed vindt, dat we ons verloven." Kees zet zijn thee neer en kijkt verrast lachend van de een naar de ander. „Zo, zo," zegt hij knik- kend tôt zijn neef, „dus jij hebt kans gezien, jongeman, om van de gelegenheid te profiteren en mij m'n pleegdochter afhandig te ma ken." En toen tôt Lenie „Houd je van hem, meisje Ze bloost diep en knikt. ik houd er gveel van hem." ,,En jij, Klaas „Ik mocht hae- al graag, toen ze de eerste keer bij ons met vacan- tie was, oom," zegt de jongen op rustige toon. ,Tja. dan zal ik er niets aan kun- nen doen." Ria kijkt eens op. Hoort ze te- leurstelling in zijn stem Kees kijkt voor zich op tafel. Dan zegt hij „Willen jullie dus samen trouwen, zo, zo. Heb jij een beetje vooruitzichten. Klaas ,,Daarom ben ik juist meegeko men, ook," zegt de jongen. Maar het schijnt, dat Kees dit niet heeft verstaan, want dromerig blijft hij voor zich uit staren en dan begint hij te praten. „Vroeger, Klaas, woonde ik ook in Oldebroek. Met je vader en je andere ooms en tantes thuis, op de oude boerderij. En daar hadden we het arm. Ikik hield toen ook van een meisje. Maar ze wilde me niet, omdat ik arm was en geen vooruitzichten had. Wat is nu een arme boerGeld voor een boerderij te kopen had ik immers nietIk gun Lenie haar geluk ten voile en als jullie van elkander houden, dandan vind ik het natuurlijk goed. Voor zover ik er wat over te zeggen heb „Oom Kees, ik weet ook wel, dat het boeren in ons land weinig toe komst heeft. En daarom zijn we ook niet van plan om hier te blij- ven. We zijn voornemens te gaan emigreren, naar Canada. Daar zijn meer mogelijkheden." „Nousneed Ria het gesprek af, ,,daar praten we dan later nog wel eens over. Vertel eerst maar eens, hoe het hier in Amsterdam gaat. Want we zijn natuurlijk ra- zend nieuwsgierig geworden." Kees' gezicht betrok. Nu moest hij Lenie vertellen van de dood van haar ouders. Voorzichtig vroeg hij „Heb je nog wel eens bericht gehad van je vader en moeder Ze schudde ontkennend haar hoofd. „Ik heb één keer een kaart- je gezonden, maar er niets op ge- hoord. Bent U er wel geweest Kees knikte en keek bedrukt. „Ik heb slecht nieuws. meisje. Ze.... Lenie greep hem bij de mouw. „Zijn ze gestorven, oom Kees vroeg ze zacht. Hij knikte. „Ja, kort na elkaar. Ja moeder even vôôr de bevrijding, je vader kort daarna. Maar er was geeri gelegenheid om je tijdig be richt te sturen Lenie heeft moeite haar tranen te weerhouden. Klaas legt zijn arm om haar heen en probeert haar te troosten. ,,Oom Kees, hadden we ei niets aan kunnen doen vraagl ze snikkend. „Nee, meisje, daar was niets aan te doen. We hadden maanden lang ternauwernood te éten. Alleen de sterkste mensen konden er doorko- men en zij, die er af en toe in slpagden wat extra's te bemachti- gen. Zo, als je ouders, zijn er in de oorlogswinter honderden ge gaan. Het was verschrikkelijk, maar ieder probeerde zichzelf in het leven te houden Na een poosje stond Lenie op. Ik wil even naar huis," zei ze. „En ik wil naar hun graf Met Klaas gaat ze de deur uit. Met het avondeten zullen ze pro- beren terug te zijn. En Kees blijft met Ria achter. Er zijn weer siga retten en als ze roken. vertelt de vrouw van de laatste oorlogsmaan- der. in Oldebroek. „Je broer is een reuze kerel, Kees," zegt ze. „Bijna vier jaar heeft hij een joods gezin geher- bergd, en ondanks de razzia's en de voedselmoeilijkheden heeft hij altijd voor hen kunnen zorgen. En de laatste maandenmet al die orderduikersEn dan dielucht- aanvallenWeet je nog, dat ik die eerste keer naar Oldebroek gir.g Met je introiuctiebrief je vo Klaas Nou. dat is een reisje geweest, dat zal ik nooit vergeten. In Hoevelaken een bom-aanval Ik kon nog juist in zo'n eenmans- gp.t kruipen. De scherven vlogen om me heen. En een uur later. on der Nijkerk nog eens zo'n avon tuur... Het wa* verschrikkelijk... „Wat heb je al die maanden ge- daan vroeg Kees. „Je zat zeker in het ondergrondse werk, ne (Wordt vervo'gd.)

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1954 | | pagina 2