i#T Ook in HS overweldigende winst D66 Oproep tôt ongeldig stemmen in Noorderpark mislukt Uitslagen Provinciale Statenverkiezing 1991 Hoogezand-Sappemeer IVoorkeurstemmen voor statenkandidaten Hoogezand Uitslag statenverkiezing Provincie Groningen „De Boer" VISON %rS/ <3^ Als brood alléén maar Triest lage opkomst KEU iKENS iQTEISI Buitenlandse gasten in je huis Bahosa- aspiranten kampioen Cursussen in het station Woonbond moet Woldwijck ondersteunen MEIJER'S SUCADE KOEK Frekie Jeugdsoos Drive-in show Radicaal KANT EN KLARE WARME MAALTIJDEN weekblad voor Hoogezand-Sappemeer en wijde omgeving RedeUjk lijkt het te veronderstellen dat ^ote onteyredenheid bij de dan 6 zeteis. Gemeentebelangen snoept ge twee zetels warenbij de gemeenteraadsyerkiezmgen al haast dne^De^ Waarschijnlijk zou die partij drie zetels be- -rliest 0p 10 of 11 van de 23 zetels kan de coalitie rekenen. De verkiezingsbijeenkomst gisteren in 't Kielzog was on- danks het optreden van Joop Visser wat mat. Visser's mu- ziek paste overigens uitste- kend op deze avond. Veel van zijn protestsongs deden haar- fijn uit de doeken waarom mensen niet gaan stemmen. Burgemeester J.L.D. Van der Linde, zelf PvdA-er verbaasde zich over het stemgedrag van de kiezer. „De PvdA wordt verweten dat ze zich te weinig profileert, te weinig radicaal is maar de kiezer brengt z'n stem niet ter linker zijde uit. Groen Links wint niet. D66 wel en dat is toch geen radica le partij". Wethouder M. Laaning van het CDA vindt vooral de lage opkomst afschuwelijk. „In an- dere landen moeten ze vechten om te mogen stemmen en bij ons gaan ze niet. Het is heel triest". Ook PvdA-er F. Kramer liep teleurgesteld op de bijeen- komst rond. ,,Dat verlies is vreselijk. Maar nog enger vind ik het, als ik in de buurten hoor, dat wij ons te weinig sterk maken voor de ,,gewo- ne" man en teveel voor alloch- tonen. De rillingen lopen me dan over de rug saM^^gaan^temm^n nuiar^het Mlj^Longeldig1!!!le lewren^doo^er^rcmtF^^brandLchool op te schrijven heeft weinig succès opgeleverd. In totaal werden er in Hoogezand-Sappemeer maar 127 ongeldige stemmen uitgebracht. Het grootste gedeelte daarvan kwam inderdaad uit het Moeetiik^is de Noorderparkers de moed in de schoenen gezonken na de voor hen zo teleurstel- lende raadsvergadering van dinsdag. Het voorstel van D66 om de Rembrandstschool te behou- den haalde het net niet. Negen stemmen voor, tien stemmen tegen. Tijdens een schorsing boden de honderden op de tribune verzamelde Noorderparkers 860 handtekenmgen aan wethouder Meia Lantinga aan, met het verzoek toch vooral de school m stand te houden. Het mocht niet baten. De collegpartijen, PvdA, CDA en Groen Links stemden voor op)he g. Roos waren de ouders vooral op Groen Links. Termen als „verraden en .bedonderd vielen. Groen Links, toen nog de CPN maakte zich in het verleden altijd sterk als er acties vanuit de bevolking op touw werden gezet. Een sneer uit de pan kregen Groen Links en de PvdA van fractievoorzitter Wim Berghoef van D66. Groen links bladdert af. En de PvdA die kondigde toch aan het begin van de collège péri ode aan dat ze weer naar de mensen in de buurt zou luisteren. Niets komt ervan terecht. D t HeTvooretel^tot <fphefhn^°vai?dPRernj>ràndtschool stond voor de tweede maal op de agenda Eerder was ook âl tôt oîheffing besloten, maar omdat het aantal leerlingen nog met gedaald k onderd? opheKingsnorm van 75. miste dat besli.it reehtskraeht. De opheffing moest met een jaar worden uitgesteld. besluiten de school te behouden. SAPPEMEER - Een aantal maanden de eettafel delen met een jongere uit het buitenland. Een dergelijke boeiende en leerzame ervaring doen jaar- lijks 200 gezinnen op, door gastvrijheid te bieden aan een meisje of jongen uit een ander land. Het landelijk bureau van AFS Interkulturele Programmai organiseert deze internationa le jongerenuitwisseling. In principe kan iedereen gast- gezin worden. De belangrijkse voorwaarde is dat de leden van het gezin het leuk vinden om een buitenlandse jongere in huis te hebben. Belangstel- lenden kunnen contact opne- men met het landelijk bureau van AFS, bereikbaar onder te- lefoonnummer 020-269481 HOOGEZAND-SAPPEMEER - Afgelopen zaterdag werd het derde aspirantenteam van Ba- hosa kampioen na een span- nende strijd. Het team promo- veert met deze overwinning naar de junioren. Het succes- volle team bestaat uit: Stevan Ouwerkerk, Jonne Boer, Eva Laurier en Janet Hiddinga. 8 s Lf^JL 1 I HOOGEZAND-SAPPEMEER - Zeven politiek actieve men sen uit Hoogezand- Sappemeer waren kandidaat voor de sta-l ten van Groningen. De enigen die (wederom) daarin zittingl zullen nemen zijn Koos Joosten voor het CDA en Ed Schmied,| tevens gemeenteraadslid, voor de WD. Bert Kolk verloot zijn zetel in de staten. KROPSWOLDE - Tekenen of schilderen leren? Dat kan in het voormalig station Krops- wolde. Voor tien lessen, die op de vrijdagochtend gegeven worden zijn de kosten (inclu- sief basismateriaal) 200 gul- den. De begeleiding is indivi- dueel. De eerste les is morgen al, dus wie mee wil doen moet snel bellen naar 05980 - 80140 of 05992 - 6484 of vandaag nog even langs gaan. Er komt ook een cursus ,,kunstbeschouwing" van 8 lessen. Aan de hand van dia- en beeldmateriaal worden di verse aspecten van de kunst in de 20e eeuw behandeld. Kosten 150 gulden. De lessen worden gegeven op de donder- dagavond, vanaf volgende week. Voor wie met het ge- leerde zelf creatief aan de slag wil bestaat de mogelijkheid voor 40 gulden twee aanvul- lende lessen te volgen. Kosten 40 gulden. Aanmelden via de- zelfde telefoonnummers. Het aantal voorkeurstemmen is als volgt: 397 van de 250 van de 322 van de 401 van de 112 van de 357 van de 44 van de PvdA PvdA CDA WD Groen Links D66 GPV - Bert Kolk - Be Martens - Koos Joosten - Ed Schmied - Marja Staal - Daniël Edzes - T. Niemeyer 4.373 stemmen. 4.373 stemmen. 2.061 stemmen. 2.217 stemmen. 781 stemmen. 2.391 stemmen. 502 stemmen. Kamer Prov. Staten I i jst geldige stemmen geldige stemmen geldige stemmen 01 ICDA 11464 02 IPvdA 12.75 03IVVD Q4ID66 05ISGP 06 IGroen Links 07IGPV 08 IRPF 09IVCN 101 Socialistische Partu 11 I Reali sten Nederland 12 I Anti Werkloosheids Partu 13 IVrouwenpartiJ 14ICentrumdemocraten 15 I De Groenen 161 Vooruitstrevende Hinderh. Partu 171Socialistische ArbeiderspartiJ 12748 17420 Uitgebrachte stemmen 25782 25821 25136 Kiezers 49.45 Opkomst in 1987 1991 PvdA 25 17 CDA 13 14 WD 7 7 Groen L 4 4 D66 3 9 GPV 2 3 RPF/SGP 1 1 PARTYCATERING gcspccuilisecrd in 'A HOOGEZAND-SAPPEMEER - B en W van Hoogezand-Sap pemeer stellen de Raad voor de begeleiding van bewoners in Woldwijck-Midden in han- den te geven van de Woon bond. Dit is de organisatie waarbij ook de Huurdersvere- niging Hoogezand-Sappemeer is aangesloten. Het werk moet volgens B en W aan de woon bond worden uitbesteed om dat de Stichting Welzijnsbe- vordering geen opbouwwer- ker beschikbaar heeft. De begeleiding door de Woon bond van maart tôt en met ju- ni kost 16.500 gulden. DEZE WEEK BIJ UW WAR(M)E MARKTBAKKER fWlM jRrrfCENS Pa:,,Hest bie koezendokter west?" Frekie:,,Joa" Pa:„Hest haard belkt?" Frekie: „Nee." Pa:„Din hest n gulden ver- daind". Frekie .Bedankt Pa:,,Dee t slim zeer?" Frekie:„Niks. Pa:„Nee?' Frekie:„Hai was nait thoes.' SAPPEMEER - Het zeer aktie- ve bestuur van de jeugdsoos in Sappemeer heeft weer een dri- ve-in show georganiseerd. Morgen, vrijdagavond dus, om j 20.00 uur, wordt iedereen ver- I wacht in de kantine van het Triogebouw aan de Noor- derstraat. De muziek wordt verzorgd door ACHS. Zorg dat je er bent, want het belooft weer reuze gezellig te worden. Groot Gorecht 24 Telefoon 05980-26030 HET IEUWSDLAD DONDERDAG7 MAART 1991 45e JAARGANG NO. 10 bi] u op tafel komt, omdat drie warme maaltijden par dag u te duur komen. loop dan de Echte Bakker voorbij. Zijn brood is te goed om voor spek en bonen te mogen meedoen! De tientallen soorten brood, die uw Echte Bakker dagelijks vers op de plank heeft, zijn proef-ondervindelijke bewijzen van zijn vakmanschap. Uw Echte Bakker bakt zijn brood niet alleen van de beste ingrediënten. Hij doet er ook een dosis beroepstrots bij. En juist dàt proeft u! Noo'derstraat 192 Sappemeer Teleloon 93382 sssssssa^aïs^-as Vf «5 £S- £3 m v i' «if! or» - Deze maaltijden van f 12.50 kunt u telefonisch bestellen. Per 2 maaltijden is bezorging mogelijk. Samenstelling van de maaltijd is: vleesgerecht, 2 soorten warme groente, rauwkostsalade, gekookte of gebakken aardappelen Bestellen voor het weekeinde tôt zaterdag 12.00 uur, andere dagen tôt 17.00 uur Bezorgkosten f 2.50 Vraag ook naar onze folder over afhalen/bezorgen van salades en borrelhapjes etc. Telefoon 05980-93066 Telefax 95738 Korte Groningerweg 47 FOXHOL lt!\ De nieuwste keukens, functioneel en passend bij uw intérieur staan in onze toonzaal VRIJD AG KOOPAVOND 1 SluisU.uIr 30 WimUi 9601 LC H«x>k •lc«>ntrum Martoti\hook 1 ,7.md 05980 93405 4? BRDDD..KOEK.iBAIxrk:ET/ Elke zaterdag op de markt STAATSLOTEN

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 1