H WESSELING VIJVER BONNEN VOORDEEL!!! "DE HOEK" Gezonde groente, fleurige bloemenpracht... Kweek 't zelf, in eigen tuin! Zaadhandel AMERIKA In één dag een groene tuin met WIIVI BULLE's graszoden WIM BULLE Mos in het wat is de oorzaak? Compost: ideale voeding ri TUINAANLEG ONDERHOUD 950 SOORTEN TUINZADENI! FLEURAVIT Plantenkwekerij Groene planten Sierheesters Coniferen Kunstmest Pootaardappelen Bloemenkas HET TUINSEIZOEN BEGINT WEER EEN NIEUWE LENTE; EEN NIEUW BEGIN BON 5% KORTING OP EEN TUINVIJVER BON 5% KORTING OP VIJVERFOLIE BON 5% KORTING OP VIJVERVISSEN BON 5% KORTING OP EEN VIJVERPOMP BON 5% KORTING OP VIJVERPLANTEN BON 5% KORTING OP VIJVERMANDEN TUINCENTRUM Oorzaken Humus Tv-cursus: Een Droom van een Tuin" Onkruid-stamppot Bananen en browallia van Sinds 1936 de grootste Gazonmaaier-specialist van het Noorden Rijksstraatweg 307 - 9752 CE Haren (Gn.) - Tel. 050-345120 ROB de TUINMAN O.a.: Graszoden geven een mooi en natuurlijk groen gras tapijt Graszaden geven een doel- matige, sterke grasmat, die tegen stootje kunnen 's Morgens voor tien uur gebeld kunt U 's middags afhalen (afgesproken tijd) «p Met het probleem mos in het gazon hebben veel liefhebbers van een mooi gazon te maken, wanneer ze na de winter hun gazon nader bekijken. Ongetwijfeld heeft het zachte, vochtige weer van de afgelopen winters een sterke invloed gehad op de mo- sontwikkeling. De eigenlijk oorzaak van de mosvorming ligt dieper: in de bodem. Verzuring en verdichting van de bodem, waterplassen als gevolg van weinig bodemle- ven, humusgebrek, te weinig voedingsstoffen en schaduw zijn de hoofdoorzaken van de toenemende mosvorming in gazons. Wie deze ontwikkeling wil stoppen, kan het beste de krachten van de natuur inzet- ten voor een natuurlijke oplos- sing van dit probleem. Allereerst moet door een be- kalking het overschot aan zu- ren in de bodem worden ge- neutraliseerd. Het gevolg is een toenemende aktiviteit van het bodemleven. De koolzure kalk neutraliseert niet alleen de zuren in de bodem, maar brengt er ook nieuw leven in. De in de kalk aanwezige bac- teriën zetten stikstof uit de lucht om in een plantopneem- bare vorm. Zo wordt de groei van planten sterk gestimu- leerd. Er ontstaat een vrucht- bare bodem met een luchtige kruimelstruktuur. Het tekort aan voedingsele- menten in het gazon wordt aangevuld met biologische-or- ganische meststof. Deze meststof bevat organisch ge- bonden stikstof en kali. Kali reguleert de waterhuishou- ding van planten. De grassen krijgen daardoor meer weerstand tegen droogte en vorst. De micro-organismen veranderen afgestorven gras, worteldeeltjes en mos in na tuurlijke plantenvoeding. Dit procès verloopt heel gelei- delijk, waardoor het gazon mooi dicht groeit bij slechts een geringe lengtegroei. Voor de grond onder het gazon is humus net zo belangrijk als voor bijvoorbeeld groentebed- den en bloemperken. Strooi daarom af en toe wat fijne compost over het gazon. Foto Sian Bijman Voor de tuinliefhebbers breken weer belangrijke maanden aan. Het begin van het voorjaar werkt bijzonder inspirerend en ve- len beginnen vanaf dit moment plannen te maken voor de tuin. De Vanessa Atalanta een trek- vlinder uit Spanje is al weer in onze streken te vinden. De tuin komt steeds meer in de belangstelling te staan. Ook op televisie wordt hierop ingespeeld. Vanaf begin maart wordt acht weken lang aandacht besteed aan de tuin in de cursus ,,Een Droom van een Tuin". In dit programma komen vele facetten, die met tuinieren te maken hebben, aan de orde. Zowel voor het kleine balkon als voor de heel grote tuin. De tv-cursus is vooral een infor- matief programma, waarin talrijke ideeën en oplossingen besproken worden. Voor elk wat wils en direkt te gebrui- ken in de eigen tuin. Een televisie-programma kan natuurlijk nooit compleet zijn. Daarom is er bij de serie een cursuspakket gemaakt waarin het boek een belangrijke in- formatieve aanvulling en naslagwerk is op de acht afle- veringen. Het cursuspakket bevat ook een praktische poster en een tuin-ontwerpset. Vanaf begin maart acht weken lang elke maandagavond op Nederland 2 bij de AVRO van- af 18.30 uur is ,,Een Droom van een Tuin" te volgen. Het cursuspakket is ondermeer verkrijgbaar bij de plaatselij- ke boekhandels. Als u toch aan het wieden bent in uw tuin, kunt u meteen wat blad plukken voor gebruik in de keuken. De jonge blaadjes, die nu opkomen zijn heel ge- zond en goed te gebruiken in stamppotten en als kruiden- thee. Een tuin veranderen of een nieuwe tuin inrichten is niet voor iedereen gemakkelijk. En of u het allemaal zelf doet of een hovenier de tuin laat aanleggen, het is verstandig de wensen voor de tuin te over- denken voor met de concrète aanleg wordt begonnen. Han- dig is om een soort verlang- lijstje te maken. Een terras in de zon, een vijver ver weg van de bomen of een groot stuk gras met speelmogelijkheid voor de kinderen. Op een In de meeste tuinen is in de halfschaduw wel een plaatsje te ma ken voor een composthoop, bak of silo. Naast het gebruik van volledig verteerde compost kunt u de tuin ook bemesten met snel- of mulchcompost. Compost betekent: het samen- gestelde. Hoe veelzijdiger het organischemateriaal is samen- gesteld, des te beter wordt de kwaliteit. Vermeng gazon- maaisel (veel vocht en stikstof) met houtachtig fijn- geknipt materiaal (droog en arm aan stikstof). Ook materi- alen, die tôt voor kort met de vuilnisman werden meegege- ven, zoals snoeiafval en heg- Voorjaarskriebels niemand ontloopt ze. gesnit, kunnen we terug geven aan de bodem. Organisch keu- kenafval kan mee in de na tuurlijke kringloop in de tuin, via de composthoop. jarige planten, vruchtbomen en rozenbedden laten zich op deze manier uitstekend ver- zorgen. schets kan ailes ingetekend worden. Net als een huis wordt de tuin ingedeeld. Daar door worden de werkzaamhe- den voor de aanleg te overzien. Bij een tuin aanleggen en de juiste beplanting kiezen, komt heel wat kijken. Een erkende hovenier kan u met raad en daad bijstaan en u vooraf in- formeren over de consequen- ties van al uw plannen. Voor informatie en adressen kunt u bellen met het Hoveniers In formatie Centrum: 03404- 62361. Goed composteren is gemak kelijk te leren. Wanneer de compost stinkt, dan is het meestal te nat geworden door teveel gras, vochtig keukenaf- val of door regen. Laat u hier- door niet weerhouden een composthoop aan te leggen, maar informeer u. De Kleine Aarde geeft in de Ekologische reeks een boekje ,,Kompost" uit (nr 3) voor slechts /f6,~. Het is verkrijgbaar bij Biolo- gische en Reformwinkels. Snelcompost is de beste bo- demverbeteraar en heeft een hoge bemestingswaarde. a-:i De zaden van de éenmanszaak Amerika waaien naar vele windstreken. De originele zaaizaden gaan niet alleen naar klanten in de provincie Groningen. Uit het hele land, tôt uit het Belgische Vlaande- ren, weet de teler van bana nen, browallia, palmen en fuchsia's de weg naar Ameri ka te vinden. De zaden van bovengenoemde gewassen zijn bijna nergens te vinden. Net zo min als van knolvoetresistente Chinese kool of wolfresistente spina- zie. De laatste twee soorten zijn tuindersselekties, waar- aan hoge eisen gesteld wor den. Bij zaadhandel Amerika in Hoogezand zijn deze zaden te koop, naast het gewone as sortiment. Ook voor zaaigoed en meststoffen kunt u bij de zaak aan de Hoofdstraat 257 te- recht. Bijvoorbeeld voor de milieuvriendelijke organische meststof Fleuravit. Dit pro- dukt bevat voedings- en hu mus vormende stoffen, waar door een vruchtbare en rijke tuingrond wordt verkregen. Fleuravit draagt in menig tuintje een steentje bij tôt goe- de kweekresultaten. Voor al uw tuinonderhoud, ploegen en frezen van volkstuinen Burg. van Royenstraat 81 Hoek Pieter Langendijkstraat - Tel. 05980-28124 KNIP-AKTIE ALLEEN GELDIG TEGEN INLEVERING VAN DE BONNEN, AKTIE GELDIG TOT EN MET 30 MAART 1991 2e PAASDAG OPEN VAN 10.00 TOT 18.00 UUR Boven Westerdiep 265 - VEENDAM - Telefoon 05987-16415 Burg. v. Royenstraat Oost 81 Hoogezand - Telefoon 05980-28124 Vrijdags en zaterdags geopend en 's middags bananen, browallia, palmen en fuchsiazaden meststoffen voor biologische topresultatenl! Hoofdstraat 257 - 9601 EG HOOGEZAND Slochterstraat 13 Wij zijn gespecialiseerd in Tevens Uw adres voor Borgercompagniesterstraat 34 - SAPPEMEER Telefoon 05980-92890 HET NIEUWSBLAD - DONDERDAG 21 MAART 1991 - PAGINA 6 I .-.-w 'F - tr— DE GAZONMAAIER BUITENKAMP

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 6