Rariteiten en oude rassen bij De Bolster de grond in rcite"11 nief J. LAHPOR BV WIJ VIEREN FEEST WIJ DELEN UIT: Voor uw installatie van centrale verwarming... m. r r Biologisch-Dynamische zaadteeltbedrijf BESCHERMING TEGEN ONGEDIERTE VAILLANT RADSON REMEHA NEF1T INTERGAS A.W.B. J m MUieuvriendeKjke in HUIS en TUIN Autobedrijf P. DE WINTER Autobedrijf P. DE WINTER Slobberkool Kleinschaligheid IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES - TUINGEREEDSCHAP Bij Zaadteeltbedrijf De Bolster in Kiel-Windeweer worden momenteel overuren gedraaid. De bestellingen met zaad moeten de deur uit en op het eigen land moeten de zaden de grond in. De spinazie en de knoflook zit er alin. Daarvôôr moest het teeltplan eigenlijk al af zijn. Dat wordt tussen het werk op het land door gemaakt. De amateur-tuinder maakt plannen voor dit seizoen, bij De Bolster wordt een jaar vooruit gedacht. f Achter de boerderij aan de Pieter Venemakade worden op 2 hectare bijna aile groen- tes, kruiden en bloemen volle- gronds verbouwd. In een niet- gestookte rolkas worden de gewassen verbouwd, die meer warmte nodig hebben. ,,De af- gelopen twee warme zomers gaven dikke oogsten" vertelt medewerkster Chris Douwes- Wagenaar, ,,met veel en kwali- tatief goed zaad. Dit jaar hoe- ven we een aantal gewassen niet te verbouwen, we hebben nog genoeg voorraad." Het bedrijf is het enige, dat in ons land biologisch-dynami- sche (BD) zaden teelt. Binnen- kort komt er een nieuwe inter nationale regelgeving voor de BD-land- en tuinbouw. Voor veel Nederlandse land- en tuinbouwers gaat dat proble- men geven. Chris: „In Neder- land zijn we geneigd conces- sies te doen. Wij gebruiken bij- voorbeeld geen BD-mest, maar gewone gangbare mest, die we langer laten verteren." Het verschil met biologische zaden is niet zo groot en zit vooral in het gebruik van BD- preparaten. ,,Het verschil met de gangbaar geteelte zaden is natuurlijk wel groot. De plan- ten worden gezonder ver bouwd, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ik denk dat ze daardoor meer weerstand hebben. Wij probe- ren ook sterke rassen te ver bouwen." Naast sterke rassen verbouwen de vier medewer- kers van De Bolster ook oude rassen en .rariteiten". In de katalogus tref je namen van zaden aan, die andere zaad- handelaren al jaren geleden hebben afgevoerd. Zoals de Groninger weekschil, de slob berkool, de stokkievitsboon of de hokkaido pompoen. Na men, die je een gevoel van heimwee geven naar de keu- ken van orna en de smaak van toen. Maar ze zijn er nog! Het dorsen van zaden met de klepel op zaadteeltbedrijf De Bolster. Foto Sjan Bijman Het complété assortiment aan bloemen, kruiden en groenten bevat zo'n 270 rassen. Bedui- dend minder dan in de gangba re zaadteelthandel. Volgens Chris heeft dit te maken met de kleinschaligheid van het bedrijf. ,,We hebben ailes on- der eigen beheer en besteden veel zorg aan de gewassen. We hebben een vaste bezetting van vier mensen, het hele jaar door en dat hebben we wel no dig ook. Het werk is erg ar- beidsintensief." De zaden van De Bolster zijn plaatselijk te koop bij de BD- winkel De Morgenster aan de Hoofdstraat te Hoogezand. Maar u kunt ook gratis de ca- talogus met bestellijst aanvra- gen. Bel of schrijf dan naar De Bolster, P.Venemakade 61, 9605PL Kiel-Windeweer, tel. 05989-1534. v. Si M. Veningastraat 14 9601 KG HOOGEZAND Telefoon 05980-92642 Er zijn nu vijftig MulHCopy's in Nederland. Complété en succesvolle grafische bedrijven waar u terecht kunt voor drukwerk, (kleur)kopieën, Desk Top Publishing en bedrukte computerformulieren. Een schitterend cadeau. Als u tôt 1 mei bij ons voor meer dan f 50— netto bestelt, krijgt u van ons een kleurige en fleurige gigant: de Amaryllis. Com- pleet met pot en aarde. En bestelt u voor meer dan f 500-, dan krijgt |S: u bovendien een voor- jGmimmiÀ naine en luxe set briefpapier met bijpassende enveloppen. Kom langs en profiteer. Kom snel bij ons langs. Want behalve de tijdelijke geschenken bieden wij u altijd de beste kwaliteit, de snelste service en een des- kundig advies. Noorderstraat 107, 9611 AC Sappemeer, 05980-94242. Gelkingestraat 33, 9711 NB Groningen, 050-120615. OLCERS B.V. HOOGEZAND Zuinig, veilig en betrouwbaar Een VNI-installateur maakt het goed Levering van komplete C.V.-pakketten voor de Doe Het Zelver Wij staan al 15 jaar voor U klaar Het geven van installatieadviezen Aile merken kunt U aantreffen in onze showroom ERKEND LID OLCERS B.V. HOOGEZAND FORD SIERRA 1800 Heden overleed onze zuster en schoonzuster AALTJE GEERTRUIDA SPOOR-SLOOTS Hoogezand, 21 maart 1991 Fam. H.J. Sloots Fam. P.J. Sloots Fam. J de Boer Fam. Korthuis-Spoor OPEL MANTA 18 GT Na een liefdevolle verpleging in "De Enk" te Zuidlaren is toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder, orna en over-oma AALTJE SCHOESTER op de leeftijd van 93 jaar Zuidlaren, 20 maart 1991 Corresponden fie- adres Wilhelminastraat 85, 9611 JT Sappemeer Sappemeer: B. de Raad A. de Raad-Prins Sappemeer: H. Bakker-de Raad H. Bakker t Sappemeer: RG. Wilthof-de Raad D. Wilthof Veendam: A. Coops-de Raad H. Coops Klein- en achterkleinkinderen Onze moeder en orna is opgebaard in het rouwcentrum, K. de Haanstraat 44 te Sappe meer Bezoek tussen 17.00 en 17.30 uur (niet op zondag) De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 25 maart om 10.30 uur in aula II van het crématorium te Groningen Na de plechtigheid is er gelegenheid tôt condo- leren MANNENMODE - VRIJETIJDSKLEDING SLUISKADE 51-53 HOOGEZAND TEL 05980-93880 Na een intensieve en liefdevolle verzorging is in "Voor anker" zacht en kalm van ons heenge gaan onze lieve moeder en orna AALTJE GEERTRUIDA SPOOR-SLOOTS (Alie) op de leeftijd van 82 jaar, sinds 9 augustus 1989 weduwe van Roelof Spoor Zij zal in onze herinnering blijven voortbestaan als een dappere vrouw Hoogezand, 21 maart 1991 Correspondentie-adres Narcissenstraat 26, 9611 HC Sappemeer Sappemeer: Geert en Henny Spoor Rolf en Jenny Rita en Jan Ageet en Menno Onze moeder en orna is opgebaard in het rouwcentrum aan de K. de Haanstraat 44 te Sappemeer Bezoek tussen 17.00 en 17.30 uur (niet op zondag) De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 25 maart om 12.00 uur in aula I van het crématorium te Groningen Na de plechtigheid is er gelegenheid tôt condo- leren HET NIEUWSBLAD - DONDERDAG 21 MAART 1991 - PAGINA 7 Aoeffl MULTICOPV Meint Veningastraat 122 Telefoon 05980-92263 Transportbaan 22 - Winschoten tel. 05970-17666. De koffie staat klaar! Transportbaan 22 - Winschoten tel. 05970-17666. De koffie staat klaar!

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Het Nieuwsblad nl | 1991 | | pagina 7