Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 2 17 APRIL 1945 Over de gevechten in Nederland wordt meegedeeld, dat Groningen bevrijd is terwijl de Dollart werd bereikt. Ten Oosten van de ijssel werden bij Apeldoorn 10.000 Duitsers omsingeld In Duitsland blijven onze bondgenoten zeer snel oprukken. In het Zuiden trok het 7e Amerikaanse leger Neurenberg binnen, terwijl de tanks reeds 20 K.m. verder oprukken. In Freudenstadt bij Stuttgart worden straatgevechten geleverd. Het derde grote Duitse industriegebied, Saksen, wordt thans door de geallieerden veroverd. Daar is Leipzig van 3 zijden om singeld, terwijl Dresden en Chemnitz uit de lucht werden gebom bardeerd. Uit het Oosten naderen daar de Russen, die de Neis- se overschreden. In het Ruhrgebied wordt de weerstand van de Duitsers ge heel gebroken. Er gaven zich nu weer 4 generaals met de res ten van hun divisies over. In Noord-Duitschland worden de havensteden steeds meer bedreigd. In de buitenwijken van Bremen wordt hevig gevoch ten en Hamburg werd tot op een afstand van 60 km genaderd. Volgens Duitse berichten zijn de Russen begonnen met de aanval op Berlijn. In Oostenrijk vorderen de Russen snel ten Westen van Weenen en zij veroverden Fürstenfeld, 45 km. van Graz. In Italië zijn de Engelsen en Amerikanen een groot offensief begonnen, waardoor zij een punt bereikten 8 km. van Argenta. De nieuwe president van de Verenigde Staten hield voor het congres een rede, waarin hij zeide, niet te zullen afwijken van de door wijlen president Roosevelt te volgen politiek.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1