Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 4 19 APRIL 1945 O. en N.O. van Nederland bevrijd; op enkele plaatsen nog verzet. Terrein tussen Arnhem en Apeldoorn in geallieerde handen. De Canadezen uit beide plaatsen hebben zich verenigd. Putten, 3 km. van de Zuiderzee bereikt. Water om Naarden stijgt slechts langzaamtroepen hebben er niet veel hinder van. Op de Veluwe vlammenwerpers gebruikt. Vaartuigen bij Harderwijk en de Waddeneilanden gebombardeerd, die troepen wilden weg voeren. Behalve Max Blokzijl ook de beruchte beul van het Scholten's Huis te Groningen, Lehnhoff, gearresteerd. Aan de gevechten in Nederland heb ben ook Franse valschermspringers deelgenomen. Nader wordt nog gemeld, dat de Canadezen op minder dan 30 km. van Amsterdam staan. Duitsland voor meer dan de helft in geallieerde handen. Het W. en O. front zijn ten Z. van Berlijn nog slechts 80 km. van elkaar verwijderd. Neurenberg staat in vlammen. Het 7e Amerikaanse leger heeft reeds ge deelte van de stad in handen, o.a. het Stadion, waar de Nazi's altijd hun demonstraties hielden. Uit kampen rondom Neurenberg zijn 13.000 politieke gevangenen bevrijd. Ook concentratiekamp Buchenwalde is ontzet. In Tsjecho-Slowakije hebben de Amerikanen een plaats bereikt 150 km. van Praag. In Leipzig wilde de Volkssturm capituleren. Helgoland is ge bombardeerd door 1000 toestellen. Het Duits verzet aan de Gironde bij Royan is geliquideerd. Sedert de invasie in Frankrijk 2.550.000 gevangenen. Reuter meldt, dat het Hoofdkwartier van Generaal Eisenhower een oproep tot de Duitse zeelieden heeft gericht: „Spoedig zullen de Duitse havens in onze handen zijn. De Nazi's zullen een hongersnood willen verwekken, door de zeelieden en al het materiaal naar Noorwegen en elders te zenden. Maakt dit onmogelijk!" De Russen vallen vanuit 5 punten Berlijn aan. De Izwestia schrijft: „Het Rode Leger schiet de stellingen voor Berlijn in puin". Ten Z.O. van Berlijn trekt het leger van Koniew over de Neisze en staan 130 km. van de Amerikanen bij Dresden verwijderd. In Italië is Argenta omsingeld. Bologna wordt door de Poolse artillerie beschoten. Twee Britse colonnes in Birma trekken verenigd naar oliecentrum in het Z. Amerikanen zijn geland aan de Zuidkust van Mindanao en hebben daar een bruggenhoofd gevormd van 60 km. lengte. Spaans-Duits vliegverkeer staat stop op last van Spaanse autoriteiten. De Paus heeft een Encycliek gepubliceerd waarin hij alle gelovigen oproept, te bidden voor het welslagen van de conferentie van San Francisco.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1