(m) Herrijzend <*SS> Nederland NIEUWSBULLETIN no. 6 21 APRIL 1945 De Canadezen zitten nog voor Amersfoort; zij stuiten in de Grebbe-linie op sterke Duitse tegenstand. De poolse tankdivisie is doorgedrongen tot op 5 km. van Delfzijl. Hoevelaken, ten N.O. van Amersfoort, werd door ons veroverd. Het Inundatiegebied van Amersfoort naar de Zuiderzee werd bereikt. In Gelderland bevonden zich onder de krijgsgevangenen meerdere, op de lijst van oorlogsmis dadigers voorkomende personen, die zich in uniform van de Wehrmacht hadden gestoken. Prof. Schneider, de voorzitter van de Kultuurkamer, in Enschede ge vangen genomen. Een nieuw wapen voor de aanvallen op onderkomens voor E- boten bij IJmuiden toegepast. De Nederlandse delegatie te San Francisco onder voorzitterschap van Dr. Èelko van Kleffens. Ned. O. Indië, Suriname en Curagao hebben afzonderlijk vertegenwoordiging. Engelsen drijven diepe wig tussen Bremen en Hamburg; Zeven, halverwege werd genomen. Beide steden liggen thans onder artillerievuur. Er worden reeds gevechten geleverd in het Z, van Bremen. Duitse berichten melden gevechten op 12 km. van de buitenwijken van Berlijn. Russische aanval neemt in hevigheid toe; ze zijn 16 km- over de Oder. Wriezen en Seelow zijn veroverd. Gisteren om 3 uur kanongebulder in Berlijn te horen. De Russen zijn de Spree overgestoken en vech ten thans bij Bautzen en Kamenez. Kottb,us wordt uit het Z. overvleugeld. Over de Neisze zijn Forst, Muskau en Weiszwasser veroverd. Het 3e Amerikaanse leger vecht in de buitenwijken van Chemnitz. De Geallieerden hebben de buitenwijken van Dessau aan de Elbe bereikt. De Russen vormen in de richting Dresden een steeds breder front. Gisteren, op Hitler's verjaardag, is Neurenberg de Nazi-stad gevallen. In Neurenberg hebben zich 3000 SS mannen overgegeven. De Amerikaanse vlag waait hier op het Adolf Hitler Platz. De soldaten koken hun potje voor het platform van waaraf Adolf zijn profetiën de lucht in slingerde- Amerikanen op minder dan 100 km. van Munchen, rukken op in de richting Ingolstadt en Regensburg. 3e Amerikaanse leger nadert in West Tsjecho-Sloakije de wapenfabrieken aldaar. Bij Moraska Ostrawa zijn de Russen de Oppa overgestoken. Franse troepen hebben de universiteitsstad Tubingen bereikt, en hebben Rottweil, ten O. van het Zwarte woud ingenomen. Stuttgart is zogoed als omsingeld. In het Zuiden van Duitsland naderen de Fransen de Donau op 50 km. van het het Meer van Constanz. De weg Bologna-Modena overschreden. Joegoslavische strijdkrachten heb ben de havenstad Bakar, 6 km. ten Z.O. van Fiume, bevrijd. Eergisteren werden aan het W. front alleen 64.500 gevangenen gemaakt. Vannacht is Berlijn 6 x ge bombardeerd. Lancaster-vliegtuigen hebben het laatste Duitse vestzakslagschip „Lützow" buiten gevecht gesteld in de haven van Schwinemünde. 15.000 gevan genen uit Buchenwalde kort voor de bevrijding door de Duitsers weggevoerd en langs de weg door mitrailleervuur weggemaaid. Bekendmaking van Generaal Bradley: Alle soldaten van de Westwall zijn gedood of gevangen. In Leipzig het archief van alle krijgsgevangenen in Duits land onbeschadigd in handen. 83 spoorwagons met V 1 en V 2 project, buitgem. Nader wordt nog gemeld, dat de Polen een nieuwe aanval hebben ingezet in de richting van Emden. Morgen, Zondag 22 April 1945, geen nieuwsbulletin.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1