Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 7 23 APRIL 1945 Canadese patrouilles stoten in noordelijke richting over de weg Amersfoort- Nijkerk door tot het inudatiegebied aan de Eem. Nadat Hoevelaken is veroverd zijn de Canadezen in N. W. richting verder opgerukt tot het plaatsje Den Ham. Het 9e Britse Leger staat nu 1 Km. ten W. van Ede, dat bedolven is onder Rood-Wit-Blauw en Oranje, het heeft weinig schade geleden. Wat betreft de inudaties wordt gemeld, dat de Duitsers behalve het brakke water van het IJsselmeer nu pok zout water uit de Noordzee over de Wieringermeerpolder laten lopen. Hetzelfde geschiedt ook met de inudaties bij IJmuiden. De Britse Prime-Minister Churchill heeft dienaangaande te Bristol een verklaring afgelegd en een waarschuwing tot de Duitsers gericht. In de Wieringermeerpolder staat elke weg en elke woning onder water. Een arbeid van 15 jaar is in één klap onge daan gemaakt. In Delfzijl verdedigen zich 1500 man Duitse marinetroepen. Het zijn lastige tegenstanders. In Nederland zijn sinds de overgang over de Rijn 25.000 krijgsgevangenen gemaakt. Prins Bernhard was gisteren in Leeuwarden, waar hij een onderhoud had met Mgr. Lemmens, Bisschop van Roermond. De Canadezen hebben gisteren Papenburg veroverd en zijn vandaag 10 km. in N. richting opgerukt. Russen vechten in het centrum van Berlijn dat nu bijna geheel omsingeld is. Een Duits communiqué meldt, dat ondanks verbeten tegenstand op een 150 km. breed front, de Russen dit front hebben opengereten. Jiiterbog en Treuen- brietzen zijn gévallen. Staan daar 50 km. van Dessau, waar de Amerikanen zich bevinden. De beide radiostations Zeesen en Königswusterhausen zijn in Russische hand. Aan de rand van Berlijn is Erkner veroverd en nog 7 vestingen. Volgens een onofficieel bericht zijn ze nog 2'/2 km. van de Alexanderplatz verwijderd. D^ Amerikanen hebben Dessau veroverd. De Russen hebben Kottbus en Königsbruch in handen. Dresden ligt onder Russisch artillerievuur. De Russen hebben reeds radiocontact met de Amerikanen, die Russisch spre kende troepen hebben vooruit gezonden om verder contact te maken. De vereeniging van de Amerikaanse en Russische troepen kan elk uur geschieden. Amerikanen dringen dieper op in Beieren en staan slechts 15 Km. voor Regens burg. Het le Franse leger heeft Stuttgart ingenomen en heeft de Zwitserse grens bereikt ten W. van het Bodenmeer bij Schaffhausen. Amerikaanse en Franse troepen zijn over de boven Donau. De Amerikanen hebben de le Tsjechische stad Asch bevrijd. In de Harz zijn 56000 krijgsgevangenen gemaakt. De Klausewitz-divisie, die hen wilde ontzetten, is nu zelf omsingeld. Bij Harburg is het Hoofdkwartier van de Deutsche Kriegsmarine de Geallieerden in handen gevallen. Het 5e en het 8e Britse leger hebben Bologna veroverd. Er is te San- Francisco een voorstel ingediend om aan het nieuwe Hof voor Internationale Justitie als zetel aan te wijzen de Nederlandse stad Den Haag.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1