Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 9 25 APRIL 1945 Friesland en Groningen zijn bijna geheel bevrijd. Appingedam is van Duitse troepen gezuiverd. De Canadezen zijn in de buitenste stellingen van de Grebbe- linie binnengedrongen. Het Geallieerde Opperbevel van de Expeditie Strijd krachten in Europa heeft een oproep tot de Nederlandse burgerbevolking in nog bezet gebied gericht, waarin wordt aangekondigd, dat laagvliegende bommen werpers voedselpakketten zullen neerlaten. De burgerbevolking wordt aange raden wachtposten uit te zetten, om toe te zien, dat de Duitsers niet zullen ver hinderen dat het voedsel de Nederlandse burgerbevolking ten goede komt; voor het geval, dat de Duitsers pogingen doen om dit te verhinderen of te bemoei lijken of de burgerbevolking van het voedsel te beroven, moeten de Nederlanders zoveel mogelijk bijzonderheden noteren, opdat de daders later als oorlogsmis dadigers gestraft zullen worden. In ieder geval gaat men er mee door paketten neer te laten. Wageningen, Heelsum en Otterloo zijn zwaar beschadigd; Harder wijk en Nijkerk minder. In Nijkerk zijn veel slachtoffers onder de burgerbevolking. De bezetting van Bremen van 20.000 man is versterkt. Ze hebben voor bereidingen getroffen om de havenwerken te verwoesten. De Polen 'zijn weer meer gevorderd in de richting Emden en Oldenburg. De spoorlijn Hamburg- Bérlijn is doorsneden. Weer zijn verschillende voorsteden van Berlijn, o.a. Rudow en Beelitz, gevallen, evenals Tegel, waar veel oorlogindustrie is gevestigd. De Schlesischer Bahnhof is in Russisch bezit en ze staan dicht bij de Wil- helmstrasze en de Kanselarij. Reeds zijn Russische tanks ook in Potsdam ge signaleerd. Het le Amerikaanse leger is de Mulde, tussen Leipzig en Dresden, overgestoken. In Z. Duitsland is een overrompelend offensief gelanceerd door 2 Amerikaanse en het Franse le leger, die bij Ulm, Dillingen en Ehingen de Donau zijn overgestoken. Het 3e Amerikaanse leger staat dicht bij Regensburg aan de rivier de Regen. Het 7e Amerikaanse leger is op weg naar Augsburg. In vele steden, die nog in Duitse hand zijn, waaien reeds witte vlaggen. In Italië zijn de Britten over de Po. Spezzia, Ferrara en Modena zijn veroverd; er zijn daar 40.000 gevangenen gemaakt. De Engelsen zijn genaderd tot op 10 km. van Mantua, Maarschalk Pétain heeft van de Zwitserse autori teiten vergunning gekregen, om over Zwitserland naar Frankrijk te reizen, waar 17 Mei e.v. het proces tegen hem begint. Hetzelfde is aan Pierre Laval geweigerd. Op Mindanao zijn de Japanse legers in tweeën gesplitst. Ze staan nog 85 km. van het Japanse steunpunt Davao. Vandaag Wordt de conferentie van San Francisco geopend, waar 46 landen vertegenwoordigd zijn, om over de inter nationale veiligheid te beraadslagen. Van Kleffens heeft een oorlogshaven in Ned. Indë beschikbaar gesteld.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1