Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 10 26 APRIL 1945 De Canadezen hebben 240 km. van de kust van Groningen en Friesland in handen; alleen de streek van Delfzijl tot Spijk hebben de Duitsers nog. Ten N. van Nw. Schans en Bunde liggen de Polen onder artillerievuur uit Emden. Amers foort is nog in Duitse handen. Arnhem, Renkum, Wageningen en Bennekom zijn zo zwaar gehavend, dat de inwoners niet mogen terugkeren zonder vooraf een toelatingsbewijs van het plaatselijk bestuur te hebben gekregen. In Berlijn is de climax van de gevechten bereikt. De hevigste straatgevechten, die ooit geleverd zijn, worden op het moment te Berlijn gevoerd. O.a. hebben de Duitsers een tegenaanval gedaan door de ondergrondse spoorwegde Russen hebben als antwoord hun artillerie daarin opgesteld. Naueri, aan de spoorlijn naar Hamburg, is gevallen; ook de spoorlijn naar Hannover is nu afgesneden. Er is nog maar één autoweg naar het W. open, die door de Russ. en Engelse luchtmacht doorlopend gebombardeerd wordt. Twee Russische legers hebben elkaar midden in Berlijn ontmoet. Hoge Nazi's vluchten uit BerlijnGöbbels wil echter naar zijn zeggen in Berlijn sterven. Weêr zijn verschillende Berlijnse voorsteden ge vallen, o.a. Lichtersfelde, Treptow, Britz, Babelsberg en Neukölln. De Russen zijn tussen Torgau en Riesa over de Elbe, ten N.W. van Dresden. Het 3e Amerik. leger rukt op langs de Tsjechische grens en staat nog 35 km. van de Oostenrijkse grensplaats Passau. De Amerikanen zijn door Regensburg getrokken en hebben de Duitsers uit Regen verdreven. De Fransen staan 32 km. van Siegmaringen en 8 km. van Basel. Het 3e Amerik. leger rukt op naar Pilsen, waar de Skodafabrie- ken gebombardeerd zijn, nadat de burgerbevolking gewaarschuwd was. Bremen wordt even sterk verdedigd als Berlijn. De Engelsen hebben Arnsbergen, een stadswijk van Bremen, in handenmet amphibietanks hebben ze het inundatie- gebied rond de stad overschreden. Hitler's buitenverblijf, de Berghof te Berchtes- gaden, is gebombardeerd met bommen van 5 ton, evenals SS lazaretten en het Arendsnest. In Brünn worden nu straatsgevechten geleverd. De Russen hebben Pilau genomen. In April zijn meer dan 1.000.000 gevangenen gemaakt. In Italië rukken de beide legers met grote snelheid in N. richting naar Verona, Cremona, Padua en Venetië. De Amerikanen hebben nieuwe landingen uitgevoerd op 3 eilandjes ter hoogte van Okinawa. Tarakan en Balikpapan zijn gebombardeerd. In Birma is het 2e grote oliecentrum aan de Irawadi veroverd. Pétain is bij Genêve de Franse grens overgegaan. Vittorio Mussolini probeerde op een valse pas de Zwitserse grens over te steken, maar hij werd aangehouden en naar Italië terug gestuurd. De openingszitting is gisteren in het Operagebouw te San Francisco gehouden. De le plenaire zitting vindt vanmiddag plaats. De openingsrede werd gehouden door Stettinius, die zeide dat de gehele mensheid haar verwachtingen op deze vergadering gesteld heeft. Vervolgens kreeg President Trueman het woord die eerst 1 minuut stilte in acht liet nemen voor de overleden President Roosevelt, die het eigenlijke werk voor deze vergadering verricht heeft. Er is voortgezette samenwerking nodig van de machten, die de As de wereldheerschappij belet heb ben. Voor de handhaving van de wereldvrede moet voldoende macht worden bijeengebracht. Herriot, de Franse Staatsman, is door de Russen uit een concen tratiekamp bij Berlijn verlost. Er is een beroep op generaal Keitel gedaan, om een eind te maken aan de onzinnige tegenstand.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1