Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 12 28 APRIL 1945 De Canadezen zijn weer ongeveer 2 km. gevorderd in de richttng van Delfzijl. Officieel wordt medegedeeld dat het onder water lopen van de Wieringer- meerpolder geen slachtoffers heeft gekost. Officieel wordt uit Washington, Moskou en Londen gemeld, dat de Ameri kaanse troepen aan de Elbe ten Z. van Berlijn Donderdag 26 April bij Torgau in hecht contact zijn gekomen met de Russen. Nu dit een feit is geworden, is Duits land daardoor volkomen in tweeën gesplitst. De vernietiging van de nog in deze delen voorkomende verzetsnesten kan nu snelle voortgang vinden. De Russen hebben de belangrijke industriestreek Siemensstad veroverd en de Siemensfabrie- ken in handen. Ook de elite-wijk Dahlem waar veel hooggeplaatste Nazi's wonen viel in Russische handen. In Berlijn staan de Russen op 1 km. van de Regerings gebouwen en de Rijkskanselarij in het Centrum. Spandau, Potsdam en Rathenow (70 km. ten W. van Berlijn) werden genomen, evenals Wittenberg. Ze hebben nu ook het vliegveld Tempelhof en de industriewijken Neukölln en Strelitz. De Engelsen hebben Bremen thans geheel gezuiverd en vorderen naar de mond van de Weser. Twee Generaals werden in Bremen gevangen genomen. Ook staan de Geallieerden thans op 40 km. van München en 10 km. van Augs burg. Uit genomen foto's blijkt, dat het huis van Hitler in Berchtesgaden bij het bombardement van deze week 3 X geraakt is. Generaal Dittmar heeft verklaard dat Hitler in Berlijn is. In Italië loopt de strijd snel ten einde. Verona werd door de Geallieerden ver overd. Zij hebben de Addige over een grote afstand bereikt. 60.000 Duitsers werden daar gevangen genomen. Het hele front in Italië dreigt in elkaar te storten. De Geallieerden zijn Genua (welke stad reeds door de vrijscharen werd gezuiverd) binnengerukt en naderen snel Venetië. Volgens een bericht van de vrije radio van Turijn zijn Mussolini, Graziani en Pavolini bij het Como-meer door vrij- scharen gevangen genomen. In Buchenwalde hebben totaal 120.000 mensen gevangen gezeten. Hiervan zijn er 51,572 gestorven en wel 17.000 na 1 Januari 1945. Het eten bestond uit een schotel watersoep en een stuk droog brood, De Engelse en Amerikaanse reg. hebben geantwoord dat deze capitulatie zou worden aangenomen mits deze aan alle geallieerden was gericht. In Beieren zou een revolutie uitgebroken zijn. De Duitsers aldaar vroegen een geallieerd bombardement op het Hoofdkwartier van Kesselring aan. Een Reuterbericht uit San Francisco meldt dat Himmler aan de rege ringen van Engeland en de Ver. Staten de garandeerde. Hij deelde verder mede dat hij de bevoegdheid had te capituleren en dat hij deze capitulatie voorstond. ONVOORWAARDELIJKE CAPITULATIE Morgen, Zondag 29 April 1945, geen nieuwsbulletin.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1