Herrijzend Nederland NIEUWSBULLETIN no. 13 30 APRIL 1945 De Brigade Irene heeft ten W, van Nijmegen, na korte maar hevige strijd, een Duitse aanval afgeslagen. In het N. zijn Woldendorp en Losdorp bevrijd. Er is met de Duitse commandant van de vesting Holland een accoord getroffen over de voedselvoorziening van de burgerbevolking. Zondagmiddag is er reeds uit voering aan gegeven. Nadat eerst rode en groene lichtfakkels waren uitgeworpen kwamen 250 laagvliegende bommenwerpers boven Den Haag, Rotterdam en Leiden, die op terreinen, die waren aangegeven met een groot wit kruis, duizenden manden neerlieten inhoudende 600 ton meel, kaas, vlees, geprepareerde aardappe len en groente, thee en chocolade. De Duitse bevelhebber heeft bevel gegeven, dat het voedsel moet worden overhandigd aan Nederl. ambtelijke instanties. Voor het publiek is het verboden de terreinen te betreden. Voor een geordende distri butie wordt zorg gedragen. Vandaag zullen bij goed weer opnieuw vliegtuigen boven Nederland verschijnen. Tot nu toe heeft Himmler nog deen capitulatie aangeboden aan Rusland. Volgens deze heeft Hitier een beroerte ge^ad; volgens andere geruchten zou Hitier reeds gestorven zijn. Graaf Bernadotte,de onder-voorzitter van het Zweedse Rode Kruis, die het aanbod van Himmler had overgebracht, bevindt zich weer op door Duitsers bezet gebied. Göring, Göbbels, Ley, Ribbentrob, Rosenberg, Funk en Frank laten niets van zich horen. Er isihans 4/5 van Duitsland bezet. Gevech ten op de Alexanderplatz; Charlottenburg in Russische handen. Russ. bommen werpers gebruiken reeds Tempelhofvliegveld. De Engelsen zijn ten Z. van Ham burg in stormboten de Elbe overgestoken en hebben reeds een bruggenhoofd van 5 km. Hamburg is overvleugeld en ze rukken op in de richting van de Oostzee om Sleeswijk-Holstein en Denemarken af te snijden. De Russen hebben Anklam, 90 km. ten W. van Stettin veroverd, evenals FriedlandenNeu-Brandenburg. In Leer vinden straatgevechten plaats. Het Reiderlandergebied is gezuiverd. In Bremen zijn 10 onderzeeboten buitgemaakt. De Amerikanen zijn München binnengedron gen, dat door 3 divisies wordt bezet en zijn in Z. richting Oberammergau gepas seerd en hebben daar de Oostenrijkse grens overschreden in de richting van Innsbrück. De Amerikanen ondervinden nog enige tegenstand in Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije. Een Londense afdeling is onder gejuich Venetië binnengerukt en is reeds 15 km. verder. Ze naderen daar de Piave, nadat eerst ge Addige-stelling was doorbroken. Troepen van Maarschalk Tito zijn reeds in Triëst. Padua en Vicenza zijn veroverd. De troepen ten N. van het Gardameer staan a.d. Brenner- lijn en gaan in de richting van Óostenr. grens. Tankvoorhoeden van het 5e leger hebben bij Como deZwitserse grens bereikt. Fransen rukken vanuit de Zee-Alpen Italië binnen. In Italië zijn sinds het laatste offensief 100.000 Duitsers krijgsge vangen gemaakt. De Engelse Koning heeft Generaal Alexander geluk gewenst met zijn successen in Italië. In Milaan hangen de lijken van Musselini en van 17 zijner trawanten, ondersteboven aan een benzinepomp, waarlangs een duizend koppige menigte trekt. In totaal bedragen de Japanse verliezen op de Philippynen 335,000 man, die der Amerikanen 36.000. Volgens Moskou is er voorlopige Oostenrijkse re gering gevormd onder de socialist Dr. Karl Renner. Ze bestaan uit 6 sociaal democraten, 3 communisten, 3 christelijken, en 2 onafhankelijken. In Duitsland zijn 1.800.000 buitenlanders bevrijd, w.o. 5.000 Nederlanders. Uit het concen- traiiekamp Dachau bij München zijn 27.000 politieke gevangenen bevrijd.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1