Herrijzend "if?1 Nederland NIEUWSBULLETIN no. 17 4 MEI 1945 H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana zijn gisteren voor een tijdelijk bezoek in bevrijd gebied aangekomen. Tussen de linies in Holland heerst in feite een wapenstilstand, daar dit nodig is voor de voedselvoorziening. Gisteren hebben vliegende forten weer 800.000 kg. naar Alkmaar en Utrecht gebracht. De Duitsers verwijderen en repareren brug gen ten behoeve van de binnenscheepvaart. Via het IJselmeer kunnen nu ook schepen naar Amsterdam varen. Tot nu toe zijn reeds 3,25 millioen maaltijden afgeworpen. De eerste slachtoffers van Buchenwalde zijn te Eindhoven aan gekomen. In Groningen staat een mobiele ambulance gereed voor Holland. Delfzijl is gevallen; een laatste grèep Duitsers die nog verzet bood aan de Eems, is opgeruimd. Dönitz zou het hele cabinet ontslagen hebben. Andere berichten melden dat de regering naar Denemarken de wijk heèft genomen. Reuter meldt uit Stockholm dat Eisenhower in Kiel of Aabenraa éen ontmoeting zou hebben met Dönitz, de D. gevolmachtigde voor Denemarken, dfe D. comm. van Noorwegen, der Boven en de D. bevelhebber in Denemarken. Gisteren hebben de Duitsers voor het eerst geen legerbericht uitgegeven. Het laatste verzet loopt ten einde. De Duit sers in het N. wilden zich in hun geheel overgeven aan Montgomery, hetgeen geweigerd werd, daar een gedeelte nog tégen de Russen vocht. De laatste 36 uur werden meer dan 500.000 gevangenen binnengebracht, waaronder 20 generaals. Br. pantser-colonnes hebben het Kielerkan. bereikt en andere troepen zijn inmid dels Denemarken binnengetrokken. Duizenden Duitsers staken hier de strijd. Kiel en Flensburg zijn tot open steden verklaard! Het leger dat gisteren Hamburg binnenrukte, is het 7e pantserleger, dat indertijd de aanval dij El Ala- mein inzette, de overwinning in Tunis bèvocht en bekend staat als „Woestijn- ratten". Het centrum van Berlijn is een groot gevangenkampde fabriekswijken en het regeringscentrum liggen in puin. In Oostenrijk staan de Amerikanen op minder dan 10 km. van Linz en Innsbrück en op minder dan 50 km. van Salzburg. Ze hebben Passau en Braunau bezet. Teschen is gevallen. Tsjechische guerilla's hebben den pantsergeneraal Mühler gevangen genomen en aan de Russen over geleverd. De bezetting van Triëst heeft zich eveneens overgegeven. Ook Fiume is veroverd. Gisteren heeft gen. Alexander zijn laatste communiqé uit gegeven: Er is alleen nog maar het probleem van het ontwapenen van de rondzwervende Duitse troepen overgebleven. De Britten zijn Rangoon binnengetrokken en de Amerikanen hebben Davao op Mindanao veroverd. Australische en Ned.-Indische strijdkrachten maken goede vorderingen bij Tarakan.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuwsbulletin gemeente Hoogezand nl | 1945 | | pagina 1