vanaf Maandag25 Januari tôt en met Dinsdag 9 Februari Dat wij dan goedkoop zijn, weten duizenden bij ondervinding. Ûe Firma W. HAZEKANIP en Go., Distillateurs Schiedam, Vertegenwoordigers J. I. MKEH en ZOON, Martenshoek. Megeowoordiger voor Boogezand, Sappemeer en Omstreken R. I DE BEER, Sappemeer. m S. fl. WOLTERS, Martenshoek. Motor- en Rijwielhandiil. Binnen- en Buitenbanden, 0. HENSEN's goedkoope aanbieding! G. HENSEN, GRONINGEN. van 9 tôt 1 uur en van 3 tôt 8 uur. WF BOA's Aile voorkomende Onderdeelen. Solide goederen. Vaste prijzen. Sappemeer. Hederlandsche Hypotheekbank van Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleeding. (Tieleman Dr os). Aan de fabriek zijn verschillende soorten uitver- kocht en is het derhalve raadzaam, van boven- staande soorten iets in voorraad te nemen. Kepareeren, ruilen en verkuren. extra Dames-Blouses en Costuumrokken. 10|4: breed Bl. Wollen Cheviot, 85 et. en f 1.05. Baaien Bevers Flanellen Bemoltonneerde Tricot Coords, extra voordeelig. Sappemeer - Martenshoek. De verkoop geschiedt meerendeels tegen den haîven prijs van voorheen. Beschadigde of door etaleeren onfrisch geworden kleedingstukken worden bijna weggegeven. Aile kleedingstukken kunnen gepast worden. Er worden geen verkochte goederen geruild of teruggenomen. Er worden geen goederen op zicht gezonden. Elk stuk uit de étalagé is direct verkrijgbaar. Schriftelijke of telefonische bestellingen worden niet uitgevoerd, Betaling geschiedt aan de kas of bij ontvangst der goederen. TIJDENS DE OPRUIMING ZIJN DE MAGAZIJNEN, AFDEELING CONFECTIE, OP WERKDAGEN GEOPENDi j^-;" MEUBELMAKERI.J. STOFFEERDERIJ. Reparatiën van aile soorten MEUBELEN. G. MARTINI]S, Sappemeer. POPERWTEN PEULEN SPERSIEBOONEN ELOEMKOOL TUINBOONEN lh blikken, 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 blikken. 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 WORTELEN SNIJBOONEN SPINAZIE ANDIJVIE CAPUCIJNERS 1 h blikken. l/2 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 blikken. 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 HOLLiADSCHE ZCREA. AUGURKEN PICCALILLY per l/^ flacon f 0.65. MIXED PICCLES j l/2 0.37i/2. ST. JANS UITJES Zeeuwsche SPLITERWTEN (grof) (klein) GROENE ERWTEN (gelezen) Groninger Holl. CAPUCIJNERS (gelezen) Groninger Zeeuwsche BRUINE BOONEN (gelezen) Hollandscbe per l/2 Ko. 0.171/n. 0.161/a. liter 023. 0.17. per liter 0.32, 0.26. 0.18. n 0.20. 0.18, 0.17. -AJ. de nog voorradige thans voor een prijsje. B. RUDING Gz., Sappemeer. Speciaal ingericht tôt het repa reeren van Motorrijwielen. Grroote voorraad zadels, tasschen, pedalen, ntnren, ket- tingen, freewheels, terugirapiiaven, 2 en 3 versnellingen. Beleefd aanbenelend, (Ziet hiervoor de Etalages). Boa's en Sjaals, Kinderboa's. Verder groote voorraad waarvan ook ailes gemaakt en in aile maten voorradig. Daines-Broeken met kant, boordsluiting en schuif. Jongens- en Mans-Broeken en Heindrokken, Meisj es-Broek j es, ailes in Jaeger en grys. Jongens-Kielen, Blouses en Broeken in 't Cheviot en Coords. Zwarte Meisj esbroekj es. P.S. Geheel iets nieuws en een reu- zensorteering Dames- en Kinder-Re- l'orin-Schorten. te Veendam. De DIRECTIE bericht, dat hare PAJTDBRIEVEtf ten Kantore van de Heeren BOON MULDER, Kassiers te Hoogezand, tegen den- zelfden prijs verkrijgbaar zijn als ten Kantore der Bank te Veendam. De Directie voornoemd: Mr. N. F. WILKENS. Dr. D. BOS. PEïE CLOPPENBDHG, Werkelijke Opruiming leveren de allerfijnste kwaliteit ecfite SCHIEDAMMER JENEVER - ■'-••X Berijdt SIMPLEX RIJWIELEN. ,C. Busgroenten. H. I. DE BEER,

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


(Volksblad) Oost-Goorecht en Omstreken nl | 1915 | | pagina 4