is D. KLEIN, Sappem,eer. Aanbesteding. ALBINO levert puiks waar, Kunt gij gaedkooper, 't is ernaar. Vsrkoop van oude en jonge varkens onderzocht is op tuberculose. Verhuisd I.HJEBGBzJeogezaiii J. EERNAAT, Sappemeer. Atelier LEOPOLD Puike Boerenboter, VEIF in alle kleuren, 50 en 25 cent per bus. Nog steeds hst goedkoopst adres is H. PRAKTIJK, Sappemeer. onze puike KOFFIE-sonrten heerlijke MABSARINE L VAN OER ZUL, Schildwolde. beste kwaliteit NAGELKAAS ONTVANGEN WINKELHOEK 6. DEPOSITO-RENTE. E. HOMAN, Martenshoek, MELK wordt geleverd, Hej. H. SIKKEMA-STIJKEL, Machinale Koffiebranderij, SCHORTINGHUIS STIKKER. WINSCHOTEN, STADSEANAAL, WILDERVANK, SAPPEMEER en GRONINGEN. ""Gtmd-, Zilver- en Koperbrons, 10 cent. Na lijden verblijden. lljE. N. R. Rijwielen, Door toevoeging van de echte aan te besteden: R. L E HEI, Ondergeteekende C. O. SMITH aXJÏÏSr™ de" Hee' ZITTING Ie Schildwolde BR0EDE1EREÜ. FOTOGRAFISCH GRONINGER BANKVEREENIGING Boekweiten Meel, 9 cent per pond. xitHLi€| §0 cf«, éénmaal gewit, Alles met een kaartje, 8 kaarjes 1 bon, bij WIT! Vergeet niet N.Drofiisterij THEOD. SMIT, KerkJaan, Ifeendam BURGERS zijn zeer solide, wordt de Koffie smake lijk en krachtig. 3 maand crediet. GROOTE EN PRACHTIGE KEUZE in voorraad. Alles wordt franco aan huis bezorgd. Staalboek ter inzage. Beleefd aanbevelend De heer S. BOS, Land bouwer te Noordbroek, is voornemens Het bouwen van een KOREN LOODS, Op Woensdag den 26 Mei. AANWI|S in loco op Maandag den 24 Mei 1909, des namiddags 5 uur. BESTEK ligt vanaf heden ter inzage in 't hotel SCHRODER te Noordbroek. INLEVERING van BILJETTEN volgens BESTEK. G. PENTENGA Beleefd aanbevelend, Filiaal „ALBINO", Wilhelminastr. N.B. BESTELLINGEN worden gaarne afgehaald en franco aan huls bezorgd. lÜ&iÜÉafc» op a.s. Zaterdag 22 Mei 'snam- 5 uur, in de „WITTE feaisftls: LINDEN" te Siddeburen, op geëxamineerd veearts te Hoogezand, verklaart, dat De Veestapel blijft voortdurend onder SMITH20 voortaan door den Heer die mede door zorgvuldige behandeling, aan de strengste eischen der gezond heidsleer zal voldoen. De Veearts: K. HUIZIN GA. Verloskundige, Van Zwarteweg N F 73 naar Zwarteweg N a 73. Nu 2e huis rechts vanaf de Hoogezandsterbrug. Ruches. Kinderjurkjes. Cols. Schortjes. Boorden. Sokjes. Ceintuurs. Schoentjes. Handschoenen. Bavetjes. Voiles. Kapertjes. Corsetlijfjes. Mutsjes. Corsetschooner. Kousjes. Rokken. Wagenspreitjes. Boezelaars. Rokjes. enz. enz. Zie s. v. p. de Etalage. Beleefd aanbevelend, Hoofdstellen, Stangen, Zweepen, sterke eigengemaakte Breukbanden enz. bij L. VAN GEUNS, Zadelmaker, SAPPEMEER. Eenige besté gebruikte GEREIDEN te koop. Prima gebrande KOFFIE, Ill-sail BHJXBVZ8, Saffvaiw Onderzoek wordt aanbevolen. neemt gelden op rente: 3 pCt 31/* 3Vs Met één dag opzegging Voor één maand vast met 8 dagen opzegging Voor 6 maand vast met 14 dagen opzegging Voor één jaar vast met 30 dagen opzegging in 't Café CENTRAAL(K. Reinders) eiken 2en en 4en Zaterdag van iedere maand, 's nam. van 3—6 uur, voor alle EFFECTEN en GELDZAKEN. Hamburger Zilverlaken, a 10 cent per stuk I bij J. KLEIN, Middenstraat 64, Sapnemeerl Het ATELIER is geheel naar de eischen des tijds en dagelijks voor opnames geopend, Speciaal adres voor groote groepen en kinder-opnames in elke grootte en afwerking. 1.20) de K.G. ROOMBOTER onder Rijkscontrole 1.30. BESCHUITEN van de firma Crebas te Groningen 13 en 16 a 10 cent. Alle soorten VISCH en FRUIT, j Oroge SCHELVISCH 20 cent per stuk. Nette bediening. Aanbevelend, R. LE HEI, Filiaal „ALBINO Wilhelminastraal. Volgestort kapitaal f 1.200.000. Reserves 84.774.05. Aantal aandeelhouders 260, V Tarwemeel, 9 cent per pond. Rijst, F/s, 8, 9, 10 en 12 cent per pond. Gort, 7, 8 en 10 cent per pond. Groene Erwten, 14 cent per liter. Grauwe Erwten, 13, 14 en 16 cent per liter. Boonen, 10, 12, 14 en 16 cent per liter. Zure Appels, 15 cent per pond. I Ongepelde Rijst, 4y2 cent per pond. Kuikenrljst, 4y2 cent per pond. WRIJFWAS, 10 cent per doos. en verder bij van alle mogelijke KRUIDENIERS- en GRUTTERSWAREN Heden noteeren we: Prachtige heele geboorde APPELS 30 ct., SCHAAFAPPELEN 25 en 27 ctblanke VIERDELS-APPELS 30 ct., PRUIMEN 9 ct., PRUIMEDANTEN 18 ct., puike NAGEL KAAS alom bekend 15 ct., Vette üoudsche 271/3 ct., alles per pond met een kaartje. te probeeren, in de prijzen van: 37, 40 en 45 ct. p. pond met een heele BON. Wordt steeds meer gevraagd h 40 cent. Zeer goede MARGARINE 32 ct. per pond met een heele BON. Irlandsche BOONEN 16 ct., puik kokende lichte gele BOONEN 11 ct, per liter, enz., enz., alles zeer goedkoop. Aanbevelend. NB. Zoo juist ontvangen heerlijke versche QEEPRN. en rheumathiek, pijn in de leden, in de borst of in de zij door TtTAT A TT A 't gebruik van 1 "All A A lA. Eenig middel tegen verstuiking, verrekking en kneuzing. Wordt met het meeste succes gebruikt bij verboegdheid en meerschijfver- lamming van Paarden. In flacons van 30 en 50 cent. Aanbevelend, en bij de bekende afnemers. in prijzen vanaf 60 gulden Aanbevelend, VOOR: 1 dag opzegging 10 dagen j nadere voorwaarden op de 3 maand af te geven bewijzen vast, met 1 maand opzegging voor den verschijndag, 2 maanden 2 SU 3 3V, 31/? n Wed. T. LUBBERS, Sappemeer. R. LE HEM, D. v. d. BENT, Kalk wijk. E. OLTHOF, Noordbroek. K. HASSINCK, Zuidbroek, Th. DALLJNGA, Schildwolde. K. CLEVERINGA, Siddeburen. A. LUTTJKBOER, Siochteren. K. DE WIT, Ten Boer. S. SMIT, Kielwindeweer. A. DOLFIN, Boterdiep 1 No. 4, Groningen, Verkrijgbaar aan de WOLDJER STOOM- ZUIVELFABRIEK te Helium tegen concurreerende prijzen. Drinkt NOORD OOSTER KOFFIE beste Behangselpapier Randen en r Bezoekt morgen ALBINO-MAATSCHAPPIJ c 4

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1909 | | pagina 4