DEBAÏ VRIJ. IJsvereen.Hoogezand Verpachting OSTENT Jenever Brandewijn JO KOENEMAN E.HOLLE BRIEFJ E. Haardkachels Vulkachels, Salamanders, Calorifères, in de Volkszaak Groote prijsverlaging NAAIMACHINES!! PRUIMING tegen hal ven prijs eeeeee Weer voorradig 0. H. KREMER GELDERSCHE ROOKWORST. HET VALUTAHUIS" Nergens goedkOOper. WIJ ZIJN GEREED VOOR HERFST EN WINTER IN IV lODES DE NIEUWSTE SNUFJES!!! voor Dinsdag 14 Nov, Slager KLOK Op plm. 30 cM. afstand van Uwe oogen moet U het kleinste schrift duidelijk kunnen lezen. Maandag 2D Nov. a.s. H. ROUKES, Hoogszand, M, RDUKES, Sappamasr. H. HEIKENS, Vulemmers, Kolenbakken H. MULDER, Zuidbroek. Sloctitaren-Kotbam. Vraagt bij ons prijs en condities van Radio-Toestellen Luidsprekers enz. f 1.45. ZELF BINDERS 50, 65, 75, 95 ct. f 2.25 |f 1.45, f 1.65, f 1.95. f 0.29. van Genève spreekt Zondag 19 Nov. a.s., 's middags, plm, half vier, in „HET V O L K 1>- GEBOU W" te Sappemeer, Op reparaties kan worden gewacht. Staatsloterij Voor de hoest onder garantie franco thuis. Gratis plaatsen. Vergelijk onze prijzen er. kwalitei-j ten bij die var» een ander en koopt j Tot 6 December deze extra lage prijzen. 10 pCt. KORTING. van verschillende soorten Schoenen Probeert onze prima Onze collectie DEMI's, ULSTERS in REGENJASSEN, is enorm, d. nieuwste dessins in modellen Prijzen reeds vanaf f 6.50, f 7.50, 9.50, f 12.50 tot f 28.75. VOORZIET U TIJDIG »VAN KA!ARTEJN. KAARTVERKOOP IS REEDS IN VOLLE GANG. KAARTEN h 20 CENT vetMgbaar In „HET VOLKS GEBOUW" en verder tij de bekende adrersen. Vrijd.- Vereen. ,De Dageraad seizoen 1933/34, (per dag cf seizoen) INSCHRIJVINGSBILIETTEN in t< leveren h% D. DIJKSTRA, Hoofdstraat 67, Hcogeiand. houdt zich beleefd aanbevolen voor het Slachten van alle soorten Vee. Voor net werk wordt ingestaan Noorderstraat 16 t/o Meelfabr. Benes, HOOGEZAND van de bette kwaliteit. Getrokken Citroen Jenever en Brandewfn, Beaaen Jenever, Cats Jenever. Eerste kwaliteit Cognac, p. L f2.70 OUDE BOLS. Steeds voorradig SiSSING's COGNAC, iets ffns. Aanbevelend, Noorderstraat 58, SAPPEMEER., Tel. 270. R Ii dit niet het geval dan is dit een bewijs dat Uw oogen tulp behoeven. Koopt een goede Bril bij Ook op recept van H.H. Oogartsen zeer voordeel!g. HOOGEZAND of MARTENSHOEK. DE TREKKING DEK begint Voorziet U tgdig van een f 70 f 35 f 17.50 f 7 f 3.50 verhoogd met fO.10 v. zegelkosten. Verkrfgbaar bf de agenten Hoofdstraat 120. zeer f|ne per pond 30 cent. Noorderstraat, SAPPEMEER. enz., enz., van bij de Kleinemeerstsrbrur, SAPPEMEER. „8RENNABOR" V.S. Handmacbine mei kas', werkt voor en achteruit, Pracbtmacbir.e voor buisboudelRk gebruik, 5 Jaar garantie, van f 52.50 nu f 42.59. „GAZELLE", le klas V.S. Machine mH kast, 10 Jaar garantie, vaa f 65.00 ru i 55 01 „PHAFF" HANDMACHINE mtt k»s: f 6750. Op onze laag gestelde piflsen vac Gritzner en Kohier Machines gerat w| Levering franco. Ails o.iderdeelen veikrggbaar. BELEEFD AANBEVELEND. Wij HOUDEN GEDURENDE EEN VEERTIEN DAGEN LANG OPRUIMING waaronder ook een partij Steunschoenen Verder op alle courante artikelen 10 pCt. korting gedurende deze opruiming. Ziet de etalages, waarin alles geprijsd staat. Uitsluitend contant Verlengde Hoofdstraat^ HOOGEZAND APPETID SILD FILETS VAN HARING SARDELRINGEN GEKRUIDE ANSJOVIS COCKTAIL PALING IN GELEI GARNALEN MOSSELEN Nieuwe zending PHILIPPE CANAUD SARDINES Teltf. 82 BIJ DE HOOGEZANDSTERBRUG. Beukemasiraat 8, HOOGEZAND. Telefoon 101. 100 OUDE VORSTENLANDEN 2.80 50 MISKLEUR (Heb?) - 1.40 50 SPECIAAL 4 c. - 1.60 50 VORSTENLANDEN 4 c. - 1.80 50 PRIMA DONNA 5 c' - 2.00 50 MISKLEUR 6 c. - 2.15 50 BOUQUET 7 c. - 2.60 DELEA iets fgns 2J4 eert p?r stuk 50 stuks f 1.10 P.S. Luxe kistjes voor Sint Nlcolaas 10 en 25 stuks voor weinig geid. Dus Uw adres Is en blijft STATIONSSTRAAT 6 I! RADIO en RIJWIELEN Slochterstr. 30 - SAPPEMEER PET met bijpassende SJAAL enorme voorraad, kreukvrij HOEDEN doneknergbtingr0en|Pracht collectie ENG. HEMDEN 1 g R E T E L S de nieuwste modellen 1 met 2 boorden rubber ■T Lumberjacks, Pullovers, Slipovers, Sjaals, extra voord sellg. De nieuwste dessins in Wollen en Muwosa Polohemden. '•B I IV B. DE LIGT over„De Overwinning van het Geweld". '/l lli '/lO V 20 Bloemenhonig H. Schaap,! Llchlloopend Snelnaalend •-? Onverwoestbaar Prijswaardig Millioen in gebruik Ook voor U de berfe _-v 4 .'A. - - V» Jèi'. j- E. SPRINGELKAMP Lzn., y '1 - 7, ROOMBOTER f 1.75 per Ko. SIGAREN. ■lAU.WMUA! RIOIO^RADIO E. KOOI Jr. MULDER's, Magazijnen, Sappemeer Oost

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1933 | | pagina 4