Verhuur van Roei- en Zeilbooten, Kano's en Motorboot. Boeldag VERKOOPING tHUIZING, XOSTELOOZE VACCINATIE Bezoekt den LANDDAG der N.S.B. ZONDAG a.s. Aanv. half drie: DE KOOI I „V. 1.0. S." „V. 1.0. S." Serie-wedstrijden. OPENING Hei „ZEBRA'-Garen Voor de Reis: Groninger Koek B. VAN DIJK, „HET VALUTAHUIS" Dijkhuis' Me Is goede Ms Accountantskantoor A. Kolthof Brandende Voeten G. H. KUITER, GEOPEND. J. HUITING, De nieuwe LUXE BAKKERIJ. JO KOENEMAN, DA M ES! waterleiding: te Midlaren. •Vanaf 't Paviljoen prachtig gezicht over 't Meer. naar ran Roijsnstraat Ne, 51, Nationaal Sncialistisnha Beweging in Nederland. Sportterrein Sappemeer Voetbalvereeniging Gedurende beide Pinksterdagen BAD-en ZWEMINRICHTING ZWEMLESSEN Lant oude sleur varen! ifi J Roomboter, Varder alle soorten KAAS Apparaat Schouderham, FirmaKreuger, AANfrnïN Momstan- @o VBrsnosinsbsisstiiig» laedbouwMiouden, Omzetbelasting G- F I K K E R S, Bsukemastraat, HOED K. BOSHUIZEN en Zn., 'sneeuw voor de IIIIIIIIMW ZATERDAG Dir. A. F. KROESE 3 2 Heerenrijwielen, Tripscompagnie. HOOGEZAND. VERHUISD KIEL. GEBRUIK Echte vanaf 40 cent. Banketbakkerij N. PRAKTIEK, van alle voorradige SCHOENEN ZWAARMOEDIGHEID VERDWIJNT ALS TRIPSCOMPAGNIE Dpi WOENSDAG3.23 Mei:i934, 'i nam. 2 uur (N. T.), ten gtarfhuise van dan Heer POPKO BAAS, contant van ala Eikenb. KABINET ■I jmet KOMMEN, LIN- TSdf NENKAST, COMMODE -UP®. H ALFKASTKLOK, com pleet RADIOTOESTEL, 10 STOE LEN, TAFELS, KOOKKACHEL, KOLOMKACHEL, PETROLEUM LAMP, SPIEGEL, BEDDEGOED, GLASGORDIJNEN, voorts: (1 z.g.a.n 6 KIPPEN, 2 KRUI KARREN, TRAP, TUINGEREED SCHAP, KIST MET SPEK, paitf AARDAPPELEN en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. K. SCHURING, wnd. Notaris, Hoogezand Op WOENSDAG 23 Mei 1934, 's avonds 7 uur (N. T.) In 't Café TALENS te Tripacompagnle, zal verzoeke der erven van den ="~»PKO BAAS, publiek wor iNE an ai ai met E?fen Tuin, staande en ge- =_.legen te Tripi- compagnte, gem. Muntendam, groot 23 A. 62 cA. AANVAARDING bij den toeslag. BATALING der koopsom 1 Aug 1934 of 1 November 1934 met rentevergoeding. K. SCHURING, wnd. notaris Hoogezand. i n" ZATERDAG WWËÊm 19 MEI 1934, des namiddags zal gele genheid bestaan voor kostelooze VACCINATIE in navolgende SCHOLEN: a. School BENEDEN- KALKWIJK, voor de kringen Hoogezand, Kielsterstraat, Beneden- en [Boven-Kalkwlk,des namiddags te 4 uur. b. Scholen te MARTENSHOEK en KROPSWOLDE, te 3 en 3^ uur. cSchool te FOXHOL, te 3 uu», en d. School HOOGEZAND, BIJ ZONDERE, en School WES TERBROEK, te 2 en 3 uur. Wenscbelgk is het ook kinderen beneden het jaar te laten inenten, alsmede overlegging van het geboor- tebewls der kinderen of bet trouw boekje der ouders. De Burgemeester van Hoogezand: D. BARTELS. van WILHELMINASTRAAT No. 3 Mej. DE BEST-BOERMANN, VERHUURKANTOOR. N.B. Gevraagd Meisjes die zelf standig kunnen werken. Algemeen Leider Ir. A. A. MUSSERT. welke op den 2en PINKSTERDAG op „De Burcht" te Wedde gehouden zal worden. Aanvang 1 uur. Eirde 6 uur (nieuwe t§d). Sprekers: MUSSERT, van Geelkerken. Van Duyl, Vlekke, Toegang 25 cents, ook voor belangstellenden. Kaarten verkrfgbaar bijj. G. OTTENS, Brugstraat Hoogezand, G. STAAL, Scholtenweg Foxbol, D. KUiTSE, Hocfdstr., Hoogezand, J. SMIT, Westerparkstr. Hooaezand, Cbr. DEUL1NG, Noordbr.straat, Sappemeer, A. DOORNBOSCH, Kolbam, j. POT, Kielwlndeweer. (le PINKSTERDAG) De beslissende strijd v. d. promotie Ie klasse. Kampioen afd. 1IB joure (Friesland) Kampioen afd. HA. Entrée aan de kas 50 cent. Jongens 25 cent. In voorverkoop 35 cent. Jongens 15 cent. Tribune 25 cent extra. KAARTEN In voorverkoop tot en met Zaterdag a.s. vetkrf«baar te Sappemeer b? M. ROUKES, W. BEERTA en j. L. WIERINGA, te Hoogezand b| H. ROUKES, R. H. SCHOLTENS, W. SPOOR cn te Martenshoek bfj j. LAHPOR. 12 deelnemende Vereenlgingen. t ENTRÉE 25 cent. Badt|den en Tarieven onveranderd. Gelegenheid tot het nemen van bij den Heer A. A. BRANDES en Mej. JO BRANDES. gil iilili Depót: LEEUWERIKSTRAAT 98, LEEUWARDEN. In cartonverpakking Tel.no. 274 - SAPPEMEER. Het grootste succes int onze RECLAME SIGAAR. Fflne 4 ets. kwaliteit. Thans 3 ct. Probeert 'm maar eenr. SAPPEMEER. Neemt proef. 1ste kwaliteit per pond 80 ct., per kilo f 1.55 en per 5 kilo f 1.50 per kilo. tegen de laagst mogelfke prfzer. Voor kwaliteit en duurzaam heid wordt ingestaan. Beleefd aanbevelend, ZUIDERSTRAAT 22, SAPPEMEER gestoomd per ons 15 cent. Stationsstraat, Sappemeer. Sappemeer. Noorderstraat 101. Telef. 281. direct verholpen met Dr. Scholi's BADZOUT 40 ct. per pak Pedicure Voetkundige SAPPEMEER. Alle soorten Brood, Koek en Ban ket worden door ons geleverd. Bestelt Uw GEBAK vroegt^dfg en U ontvangt verschillends soorten. W| zullen zorg dragen voor correcte, vlugge en nette bediening en prima kwaliteiten.Beleefd aanbevelend: Mr. Bakker, STATIONSSTR., SAPPEMEER. Prima ROGGEBOLLEN en TARWEBROOD. GROOTE OPRUIMING tegen ongekende lage prfzen.bf Koopt met de DOUROPORT 21/22 RED PORT 21/22 WHITE PORT 21/22 Beate PORTWIJN SAMOS van het eiland, Iets f|rs VINO RU3RO (de Koning der Wften) SCHILLETJE iets goeds VOORBURG dsze kwaliteit bevat n HALF OM HALF I geen vruchtenw?ncn CHERRY BRANDY ADVOCAAT de firsste en dg lekkerste per fl. BOWL bevattende de fijnste zuidvruchten met een pracht Bowlglas cadezu, per literspot f 0.85 RANKO zuime Sinaasappellimonade, 1 deel met 7 deel water geeft een beerlfk vetfrisschende zuivere limonade per fi. f 0.62H Tevens kunnen wij ook aanbevelen ons seriemerk: SAMOS, TARRAGONAWIJN, 1 een beerlfk glaasje SPAANSCHE WI|N, BERGANO j per liter f O 88 Alleen verkifgbaar bf Noorderstraat, Telef, 270. Sappemeer. (Depot GEERTSMA'a W|rba-dfl te Groningen) Pinksterdagen Iets goeds per L. f 1.63 f 1.43 f 1.43 f 128 f 1 28 f 1 28 Zoekt niet elders, Ga naar HOOGEZAND voor een MOOIE Het adres voor dames op leeftijd. GROOTE KEUZE In ZWARTE HOEDEN, alle maten. mmtEmammm LAGE PRIJZEN, PRIMA WERK -KOPERSLAGERIJ, SAPPEMEER. :NOORDBROEK;STERSTR. ZOUZZZD NA GEBRUIK VAN EEN POEDER VAN HET"7 VOOR NEDERLANDI^DUTIM'LOEGSTGEEST." OPENING Watersport-Paviljoen „DeBloemert"N.V. gelegen aan het Zuidlaardermeer Huismeubelen H. S. C. I- Foxholstermeer f 1-13 f 1-28 f 1.38 f 1.28 f 1.27^ M1IS0N DIETERS WiÏÏêtKruis VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN Sct.per POEDER oj ^Sct.perDOOS vaa 12 POEDERS.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1934 | | pagina 4