Ned. Herv. Gemeente a.s. Zondag Ned. Vereen. variFabrieksarbeiders KUNSTAVOND ANDRE MENIST 3de Abonnementsvoorstelling Maandag 20 Jan. 8.s. Vrijdag; 17 Jan. 8 uur. Abonnementsvoorstelling Café Rest. BROERKEN. I „De Zeven Sleutels van Baldpate". g BIOSCOOP Kinder voorstelling;. Dijkhuis' Koffie is goede He Gymnastiekvereeniging „W. I. K." 't hotel BEEREBOOM te Sappemeer! „Ie hemmen mor zoo gain Wiel" CATZ SEIZOEN OPRUIMING Timmergereedschap Weet men well De BALANS-OPRUIMING duurt voort Ziet de Kappen en Kronen. J.G. MEiSKER, Leer.N.ll.l, „Oefening Baart Kunst" op Zaterdag 18 Januari a.s, Zondag 19 Januari 1936, Plaatsbespreking Bergt Uw waarden in van de Red. Kamer „VONDEL Woensdagmiddag; Jaarlijksche Uitvoering Zaterdag 25 Jan. 1936. LEVERTRAAN Eenige VULHAARDEN, BORSTELWERKEN, Ziet onze Etalages! Franco levering! In den Ijzerhandel van HOOGEZAND. Tel.103. L VAN GELDER's Goedkoops Slagerijen, aan te besteden CONCERT Kinderkerk en Zondagschool 't Hotel FABER. Kantoor Hoogezand. Zondag 19 Jan. 8 uur: Tweede Abonn.voorstelling Een geheimzinnige, melodramatische klucht in één proloog, 2 bedrijven en één epiloog van Georg Max Cohan. Vertaling H. A. Benes. Na afloop BAL. Tot en met DONDERDAG Maak uw kiivd ./eerbaar al lerlei zieKien in de groeiperiode door dagelijksch gebruik van die uitmunt door groote geneeskracht Op ons Glas-, Porcelein, Aardewerk en Lederwaren, 10 tot 20 pCt. KORTING. voor welke lage prijzen wij het VET en VLEESCH verkoopen? Alles wordt tegen de laagste prijzen verkocht, ook in de betere genre. Nog een groote collectie Luxe Artike len, Serviezen, Lees- en Salonlampen. HOOGE1ZAND. HANDELSEXAMENS Eg^GELSCH - DUITSCH f 4.— p. mnd. Ook schrift. Thom. a Thuessinklaan 48, GRONINGEN. Op DONDERDAG WSÈM&& 23 Januari 1936, 's S^t>v nam. 2 uur, wenscht het GEMEENTEBESTUUR van Sappemeer A. De TIMMER- en MET SELWERKEN enz. B. De ZINKWERKEN. C. De GLAS-, VERF- en BEHANGWERKEN van de te VERBOU WEN DIRECTEURS WONING bij de NGas- fabriek te Sappemeer. BESTEK en TEEKENING ver krijgbaar, zoolang de voorraad strekt, op Donderdag 16 Januari bij den Architect LUITJE WIERT- SEMA a f 4.restitutie voor A f 2.voor B f 3.50, voor Cf 3.00. Inschrijvers moeten bestekhou der zijn. Sappemeer, Januari 1936. A. JONKEREN, Burgemeester. J. J. PERDON, Secretaris. Gem. Zangvereeniging Dir. J. TEN CATE. 's avonds 8 uur, in 't Hotel „STRUVÉ" K. BEEREBOOM, Sappemeer. 1. ZANG. 2. TOONEEL. Entrée f 0.50 bel. inbegrepen. Donateurs vrijen toegang. Na afloop BAL. HOOGEZAND. vangen weer aan op de gewone uren. Aangifte alleen deze maand. Afdeeling Hoogezand-Sappemeer, Foxhol, Kiel-Windeweer en Woudbloem. Denk om de van op des avonds 8 uur, in de Zaal van Entrée 35 cent belasting inbegrepen. Des nam. om 3 uur Kindervoorstelling Entrée 12 cent belasting inbegrepen. KAARTEN verkrijgbaar te Hoo gezand bij J. PLOEGER, Nieuwe- weg; K. PRINS, Van Roijenstraat 110; F. BUINING, Fabriekskade 2; R. STEEN, Van Roijenstraat 39 en H.KLUNDER, Hoofdweg90, Foxhol. Te Sappemeer bij H. W.JUNG- MAN, Wilhelminastraat 69, J. DE BOER, Kleinemeer No. 3 en 's avonds n de kas. i I (K. BEEREBOOM). Telefoon 223. 11 19 Tooneelspel in 5 bedrijven. KO ARNOLDI, ELSE MAUHS e.a. AANVANG HALF NEGEN. Op te voeren door de LOSSE KAARTEN voor één voorstelling reeds heden verkrijgbaar bij de leden van „Vondel" en bij het Café-Restaurant Bröerken. HOOGEZAND. TEL. 52. IEDEREEN spreekt over IEDEREEN wil deze film zien (Zondag 3 uitverkochte voorstellingen.) Heden 2 uur: Prijzen voor Kinderen: Zaal 10 ct. Loge 25 ct. Prijzen voor Ouderen: Zaal 10 ct. Loge 50 ct. Wie zorgt èen buisje Aspirin bij de hand te hebben, maakt zich over griep geen zorgen meer. De griep dreigt en de griep is een gevaarlijke vij and. Maar enkele tabletjes bij een opkomende onge steldheid zijn in den regel voldoende, om 2ich in kor- ten tijd weer fit te voelen I jaagt de griep op de vlucht l Neemt proef SAPPEMEER. in op Gevolgd door de opvoering van (klucht in ain bedrief). Aanvang 8 uur. Pi Entrée: In voorverkoop 55 cent per persoonBelasting Ouders der ieden 35 t ïnbe- 's Avonds a. d. kas 65 grepen. NA AFLOOP BAL! KAARTEN in voorverkoop verkrijgbaar bij Mej. K. v. d.1 VEEN. Heerenstraat, J. J. VIERKANT, Middenstraat en i K. RIKS, Zuiderstraat 9, Sappemeer. £efwiaai CoUftJ&vekthaari GJfyd Gafy Jeveböuum Gedurende de maand Jan. rui men wij op tegen spotprijzen. HAARDKACHELS, VULKACHELS, SALLE- MANDERS en HUISHOUDKACHELS. Een partijtje EMAILLE EMMERS, WASCH- BAKJES, GAS- en KACHELPANNEN enz. enz. w.o. groote en kleine BIJLEN, gewone en TREKZAGEN met Amerikaansche tanden, BLOKSCHAVEN, STEEKBEITELS, HAMERS, NIJPTANGEN enz. enz. ZOOLLEER en ZOOLGUMMI. veel te veel om alles te noemen geven wij tijdelijk LEEST: RUNDVLEESCH ct.p.pd. Mager of vette Runderlappen 25 Gesloten stuk uit de bil 30 Rollade 30 en 25 Ribstuk 30 Schenkel voor soep 20 Runderniervet 5 pd. 38 Gemalen Rundvet 25 Prima gesmolten Vet 33 Gehakt 20 VARKENSVLEESCH Schijfje Carbonade Mager en vet Spek Dikke Reuzel Varkensrollade Rook- en Kookworst Varkensgehakt Boerenmetworst Runderrookvleesch ct.p.pd. 30 32 28 5 pd. 28 30 20 25 15 40 per stuk Schaapvleesch alleen bij ons vanaf 15 ct. pd. Dik Schaapvet 22 ct., 5 pd. f 1.Voor reclame geven wij 2 pd. Gehakt en 3 pd. Rund- vleesch zonder been samen voor f 1.—. Bezoekt onze winkel of be stelt per bode. Nergens die kwaliteit voor zulke lage prijzen. GRONINGEN. RADEMARKT 5, Direct bij standplaats GADO en DAM bussen. Aanbesteding Mi Hotel STRUVE TOEKOMST „Hartedief" P.v.Dijken Jac. H. Fellinger,

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 4