Wonder groote koopjes! Nooit kocht U zoo goedkoop! Alle nog voorradige VITRAGES voor pim. halve prijzen. VERKOOPING BEHUIZING FIJNE ADVOCAAT MorgenZondag Ttii Dansant. SOIRÉE Morgen Zondag DANSEN Café Beugel Waterhuizen W. VAN OER VEEN, Door de grote omzet JO KOENEMAN ;t i Wollen GEHEEL WOLLEN PRACHT PRACHT ALLQVERNETS Zeer fijne ALLOVERNETS Fijne Handweeistoffsn, zware Piuctiettes Wollen en Gestikte Wolvlok, Kapok en Veeren thans*2o"centthanTïs"een. 49, 59 cent DEKENSBEDDEN Tweede Blad Jo Koeneman, DANSEN. DANSEN. H.H.Oogartsen Santos Koffie Bergt Uw waarden in de Kluisinrlchtlng van de Golfplaten, Zuiver wollen Extra goedkoop buitengewoon zware en groote WOLLEÜ DEKE N S maten 190 x 23Q. Publieke Santos No. 2 per pond 30 ct. Kantoor Hoogezand. BEENKER's Ijzerhandel GEELMERK KOFFIE per pond mei Gratis KOP en SCHOTEL of BOTERHAMBORDJE DELTA ZEEP per pak met Gratis LEPEL of VORK APPELMOES Liter blik 20 CACAO ponds pak 22 ZELFW. WASCHMIDDEL pak lO PILCHARDS blik 10 RIJST 4 pond 25 AUGURKEH L. pot 17 B. B. REEFEN 20 voor 25 TUTTI FRUTTi pond 16 VICTORIA REEP 3 voor 10 VRUCHTEHGRIESPÜDDING H pond 13 PEPERMUNT 5 rol 10 W. SMID can,vtrper J. R. MIDDEL, Hoogezand. E. KONING baPP-meer- TH. HUIZENGA, Foxhol. Zware zeer fijn gekleurde Wol Zijden Geheel Wol met Zijde Pracht zware Tricot Dito DIRECTOIRS 59 cent Dito ONDERJURKEN 98 cent Pracht zware Zuiver Wollen fijne voor Hemden en Sloopen 90 breed plus kleine stijging per maat. KINDER Gefestonneerde 10/4 breed Groote Dames in rood, groen, beige, bleu voor Lakens behoorende bij het NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD. Uitgave Fa.J.G.Dijkhuis,Sappemeer Zaterdag 18 Jan. 1936. No. 7. =™ADVERTE*NT1ËN. Notaris DE KOE te Sappemeer zal op Woensdag 5 Februari 1936, des avonds 7 uur, in het Café BRöERKEN aldaar, ten verzoeke van Mej. Wed. en Erven van D. DE GOEDE, publiek verkoopen EENE met ERF en TUIN, JgsggglljL staande en lig- gende te Sappe- meer, aan de Slochterstr. No. 38, groot 5 Aren 50 Centiaren, zijnde stadsgrond, in gebruik bij de verkoopers. AANVAARDING en BETALING 1 Mei 1936. Gebruikt eens onze per flesch 75 ct. Noorderstraat 41, Tel. 270. Ze staat onder scheikundige con trole van het Laboratorium van Dr. VAN DER LELY. EXTRA-RECLAME. (Vrij Entrée) 8 uur: Entrée 25 cent RECEPTEN van worden door ons nauwkeurig uit gevoerd, door 15-jarige ervaring zijn we hiertoe in staat. Recepten van H.H. Oogartsen en leden Ziekenfonds H.S. korting. REPARATIËN spoedig terug. OPTIEK, Zuiderstraat 62, nabij de R. K. Kerk, SAPPEMEER. steeds vers gebrande per pond 40 cent Va pond 55 cent Desgewenst door een electr. molen gemalen. Tel. 270 - SAPPEMEER. in elke afmeting tegen iage prijzen. Nog kunt U profiteeren! Sappemeer K. BEEREBOOM TELEFOON 223 SAPPEMEER

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1936 | | pagina 1