herijk der Maten en Gewichten BIOSCOOP - HOOGEZAND GA NU UW Verfwinkel Harm Schaaphok, Costumes Mulder's H.Schaap TAMMO HAAN, Hoogizand. &ameö Wefotmeif&c en apatite Qatneó Wefvaneij&c BEVA WERKPAK MULDER'S 75 cent. JO KOENEMAN DAMESKOUSEN B. Gz. Mem£n PERKPLANTEN H. C. PRENGER UWE BEDDEN JAVA KAPOK GANZEVEREN MULDER'S KINDERWAGEN Gz. nieuwe RIJWIELEN Officiëele Publicatie. Woensdag 22 Mei Sappemeer Oost. Het bekende adres VOLKSZAAK Kalkammonsalpeter, Chilisalpeter 20 &a£coti. CattfectieHuió bijvullen. MEER B E.KOOI jr WOLTERS' Groote Prijsverlaging net MEISJE RIJWIELEN E. KOOI Jr. Pootaardappelen te koop. Zaterdag 18, Zondag 19 en MAURICE CHEVALIER Nog 9n enorme voorraad voor jong en oud Magazijnen, Versche EIEREN DE LESSEN NAAICURSUS Laat thans Magazijnen ONTVANGEN MINDER UITGEVEN EEN MOOIE een flink Meisje "(Verdwenen Aleióje&). Sxippemeet, SeL 386 Dat is modem Radiogenpt. 1™VJ." T""; SAPPEMEER TEL. 52. In verband met de verduistering beginnen de voorstellingen een half uur vroeger, jjgji profiteert nog, prijzen nog 't zelfde. Directe levering van en alle andere soorten KUNSTMEST Pakhuis Kalkwijk. hing een uit de collectie van GROOTE VOORRAAD Meteen toestel van" „De Concurrent" POOTBOONEN. K. AMERIKA, GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD een net Morgenmeisje GEVRAAGD GEVRAAGD TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP TE KOOP~ TE KOOP TE KOOP" I TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE HUUR TE HUUR VRAAG EN AANBOD Burgemeester en Wethouders der gemeente SAPPE- MEER maken bekend, dat voor de aanvankelijk bepaald op 16, 17, 20 en 21 Mei 1940, thans zitting zal worden gehouden in het VERGADERLOKAAL achter het Gemeente huis op: 27 Mei 1940: Victoria-mij en Gist- en Spiritusfabriek van 9y2IOV2 uur Noorderstraat oostelijk v/h gemeentehuis van IOV2—12 en 1—2 uur Slochterstraat van 23 uur Cartonfabriek Scholten van 34 uur 28 Mei 1940: Noorderstraat westelijk v/h gemeentehuis van 9-—11 uur Middenstraat van 1112 uur Zuiderstraat van 14 uur 29 Mei 1940: Stationsstraat van 9i11 uur Jiagerswijk en Noordbroeksterstraat van 1112 uur Heerenstraat van 12 uur Wilhelminastraat van 23 uur Kleinemeer van 34 uur 30 Mei 1940: Borgercompagnie van 910y2 uur Overige buurten van 10y212 uur SAPPEMEER, 17 Mei 1940. in een buitengewoon boeiende detectivefilm VALSTRIKKEN Op onverklaarbare en mysterieuze wijze verdwijnt een aantal jonge meisjes uit het Parijsche leven. De politie die ijverig speurt teneinde dit raadsel op te lossen, ontvangt talrijke anonieme brieven, welke betrekking hebben op vermissingen. Is het moord of misdaad? Het is een vlot vertelde geschiedenis vol spanning en 'afwisseling met steeds weer nieuwe probleemen. Een sterke Pransche speelfilm onder regie van Robert Siodmak. Avondvoorstellingen beginnen HALF ACHT Zondagmiddag VIER UUR. Toegang 18 jaar. OLIEVERF LAKVERF JAPANLAK eigendommen een kwastje Verf geven, dan kan het er weer jaren tegen. per K.g. 60 ct. KLEUR-CARBOLINEUM per K.g. 80 ct. per K.g. 70 ct. mrrtixL/iA per Kg f 1.20 GLANS KLEUR- per K.g! 1.10 CARBOLINEUM per K.g. 80 ct VERF VOORKOMT BEDERF. We maken uitsluitend goed spul. HOEK SLOCHTERSTRAAT. t.o. R. K. KERK, SAPPEMEER, Tel. 275. levert steeds nog EERSTE KLAS Merk Rijwielen als FONGERS - UNION - SIMPLEX WERELD - TORE ADOR voor de BEKENDE LAGE PRIJZEN. VRAAGT PRIJSCOURANTEN. INRUIL OUDE RIJWIELEN. brengen dit seizoen een buitengewone schitterende collectie in de meest modieuze kleuren. - De prijzen zijn laag. Komt U maar eens kijken. - Stoffenhuis Zuiderstraat C 4(j, Hoogezand. KOOPT HEDEN NOG een daar hebt U wat aan. Wij hebben nog voorraad. SAPPEMEER OOST. SAPPEMEER. Wij brengen eene pracht sorteering 45, 54, 69, 89, 98 ct. en hooger. Nieuwste kleuren. SAPPEMEER. WEATHERPROOF o.a.: GERANIUMS BEGONIA'S LOBELIA'S PETUNIA'S SALVIA'S AGRATUMS MADELIEVEN VIOLEN VERGEETMIJNIETJES BLOEMENMAGAZIJN, Kerkstraat 20 Tel. 349, HOOGEZAND. aan de in de Bewaarschool te Sappemeer zijn DINSDAG van 79 en DON DERDAG van 7}4914 uur. nog prima De beste in voorraad. SAPPEMEER OOST. RADIO voorradig in prijzen van f 92.50 f 119.00, f 142.50. Levering op proef. koopt U in onze zaken. MEUBELMAGAZIJN Martenshoek - Sappemeer. Stamsla, dubb. witte, zonder draad f 1.25 kilo. Stoksla enk. zonder draad. Stamsla met draad. Verder ALLE TUINZADEN. BLOEMZADEN 4 pakjes a 25 ct. KAMERPLANTEN vele soorten, eveneens VIOLEN 10 25 cent enz. J. HUIZINGA, Stationsstraat No. 12, Sappemeer. Steeds het nieuwste VISTRA's, KUNSTZIJDE, MATCRêPE, LAVABEL, enz., enz Scherpe prijzen. Boven f 4.00 desgewenscht GRATIS geknipt SAPPEMEER VIOLENPLANTEN thans 1% ct. per stuk. MADELIEVEN 1 ct. per stuk. KNIJPSLAAN. voor zoo spoedig mogelijk voor dag of dag en nacht, door Mevrouw BOON, Hoofdstraat 108, Hoogezand. voor halve of heele dagen. Adres Noorderstraat 66, Sappemeer. een net Meisje voor dag of dag en nacht. Mejuffrouw J. DE GRAAF, Stationsstraat, Sappemeer. een net Meisje voor de morgen uren. Adres: Zuiderstraat 101, Sappemeer. Geen wasch. H. MULDER, Parkstraat 33, Sappemeer. voor direct een net Dagmeisje. Adres Bureau dezes. een net Meisje voor de morgen uren. P. FEENSTRA, Middenstraat 1, Sappemeer. gebruikte 3-wieler Bakfiets. H. SCHAAP. Sappemeer. een vette Vaars, bij H. SCHRAGE, Achterdiep 52. een toom gem. en ongem. Big- gen. K. DRENTH. Noordbroek. een beste geëmailleerde Kook kachel, bij S. BOLLEGRAAF, Smitslaan No 55. eenige gebruikte en nog diverse voor zeer geschikte prijzen. GOEDKOOPE ZAAK SAPPEMEER beste Eetaardappelen, bij R. DOORNBOS, Achterdiep 59. Verlaagde prijzen. Prijs per 50 K.G. Gr. Noordel. Orig. A 30-45 f 5.00 Gr Gr. Ve. Gr. Record Ve. Gr. Voran Ve. Ve. Gr. Thorbecke Gr. Ve. Gr. Gr. Ultimus Gr. Eigenheimer ongek 30-45 - 3.50 Ve. Souvenir B 30-45 - 3.75 Gr. Roode Star A 30-45 - 4.00 Bij kleine hoeveelheden per spint f 0.50. Bij grootere partijen reductie. Aardappelkweekbedrijf v.h. G. VEENHUIZEN, Sappemeer, Tel. 248. Gr. Gron. klei, Ve. Veenko loniale grond. Laat geen grond onbenut liggen. B 30-45 - 4.- C 30-40 - 4.00 B 30-40 - 4.00 (ongek.) 30-40 - 3.50 B 30-60 - 4.25 B 40-55 - 3.75 C 30-55 - 5.00 C 30-40 - 6.00 C 40-55 - 4.00 A 30-60 - 3.00 B 30-60 - 2.50 B 30-40 - 3.75 A 25-30 - 4.00 B 25-30 - 3.50 ongek, 30-50 - 4.25 dikke Voeraardappelen, bij J. P. H. SLIM, Westeind, Zuidbroek. alle soorten Koolplanten, Meloe- neplanten, Pronkerpootboohen en Stamslaboonen met draad L. KORTHOLT, Kweeker, Sappemeer. partijtje Lecerf- en Record Bloemkool- en Spitskoolplanten, bij G. BOTKE, Kalkwijk. met Mei a.s. een Huis met groote tuin, bij K. MUDA, Kolham E 453. een Zijkamer Noorderstraat 159, Sappemeer. Te bevragen bij T. U. VEGTER, Noorderstr. 158, Sappemeer. VERLOREN een witte Zomerjurk van Kiel- windeweer naar Hoogezand. Terugbezorging wordt verzocht door T. PRINS, Hoofdstraat 105, Hoogezand. TE KOOP Jonge Haantjes. J. OP DE DIJK, Winschoterdiep, Zuidbroek.

Kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Archief Midden-Groningen


Nieuws- en Advertentieblad, Sappemeer nl | 1940 | | pagina 3